Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗНАЧЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ БЕ ОБСЪДЕНО НА ТРАНСГРАНИЧНА КРЪГЛА МАСА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ЗНАЧЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ БЕ ОБСЪДЕНО НА ТРАНСГРАНИЧНА КРЪГЛА МАСА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАНа 10.04.2014 г, сдружение EКOЛИНКС-ГСУПРООС Русе съвместно с Областна администрация Монтана, проведоха  кръгла маса на тема: „Значението на мерките за защита от наводнения”. 
Присъстващите имаха възможността да се запознаят с основните аспекти в нормативата уредба, касаещи мерките за защита при бедствия паралелно със задълженията и функциите на териториалните структури на държавната администрация, които участват в цялостния механизъм за навременна реакция при бедствия.
Специални гости на събитието, чиито домакин бе Областният управител на област Монтана инж. Николай Пенчев, бяха г-н Калин Коку и г-н Корнелиу Джорджеску от организациите ANIF  и FDCL  на Република  Румъния, чиято сфера на дейност включва защитата при бедствия. Те презентираха румънския опит и запознаха участниците в кръглата маса с проектните инициативи, които се предприемат в северната ни съседка по отношение на превенцията на наводнения.
От българска страна наред с  екипа на сдружението -  организатор EКOЛИНКС-ГСУПРООС Русе участие взеха и  представители на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана, “Напоителни система” ЕАД – клон Мизия и общините от област Монтана.

Дата: 11 април 2014 Виж още...
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СТАТИИ В УИКИПЕДИЯ
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СТАТИИ В УИКИПЕДИЯОбластна администрация Сливен обявява национален конкурс за статии в Уикипедия по следните теми:
1.Добри Желязков-Фабрикаджията - живот и дело;
2.Текстилна индустрия в България - развитие и съвременно състояние;
3.Текстилна индустрия  и  занаяти  в  област  Сливен  -  развитие  и  съвременно състояние
Конкурсът се организира в рамките на Национално честване „180 г. българска индустрия“ и цели:
• да повиши познанията на младите хора за значими национални събития и личности;
• да повиши познанията на младите хора за националната икономика;
• да стимулира младите хора да издирват материали за родния край;
• да изгради умения за писане на енциклопедичен материал;
• да обогати съдържанието на български език на Уикипедия.

Дата: 11 април 2014 Виж още...
КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ
Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България (Централен информационен и координационен офис и 27 Областни информационни центъра) стартира конкурс за младежки проект. В него могат да участват ученици, студенти и безработни младежи от 17 до 21 годишна възраст. 
Участието е с разработване на проектно предложение чрез използването на специално създаден за целите на конкурса формуляр за кандидатстване (формулярът е достъпен на http://eufunds.bg/bg/page/1024/). Участникът трябва да формулира и опише своята идея, какво цели чрез нейното реализиране, какви средства са необходими за изпълнението й и как обществото ще бъде информирано за проекта и резултатите от него. В същото време идеята, описана в проекта, трябва да съответства на заложените приоритети по една от 7-те оперативни програми за програмния период 2014 – 2020 г.

Дата: 11 април 2014 Виж още...
Съобщения
Във връзка с Решение № 7 ЕП/23.03.2014 г. на Централната избирателна комисия  относно назначаване на районни избирателни комисии (РИК) за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., в малка зала, ет. 2 в сградата на областна администрация Монтана на 27.03.2014г. от 13:00 часа Областният управител на област Монтана ще проведе консултации за състава на Районна избирателна комисия  - Монтана  с представители на парламентарно представените в 42-ото Народно събрание партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат  членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.
При провеждане на консултациите при областния управител, съгласно изисквания на чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от изборния кодекс, партиите и коалициите от партии следва да представят:
а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията,  образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. Към предложението се представя и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал.2  от ИК или когато член на РИК не участва в заседанията й повече от 10 дни;
б)  изрично пълномощно от представляващите партиите и коалициите, както и удостоверение за актуално състояние на партия, издадено не по-рано от датата на обнародване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите - 21 март 2014 г.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ   / п/
Областен управител на област Монтана


Дата: 11 април 2014 Виж още...
Съобщения
Във връзка с Решение № 7 ЕП/23.03.2014 г. на Централната избирателна комисия  относно назначаване на районни избирателни комисии (РИК) за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., в малка зала, ет. 2 в сградата на областна администрация Монтана на 27.03.2014г. от 13:00 часа Областният управител на област Монтана ще проведе консултации за състава на Районна избирателна комисия  - Монтана  с представители на парламентарно представените в 42-ото Народно събрание партии и коалиции от партии и партиите и коалициите от партии, които имат  членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.
При провеждане на консултациите при областния управител, съгласно изисквания на чл. 60, ал. 3 и ал. 4 от изборния кодекс, партиите и коалициите от партии следва да представят:
а) писмено предложение за състав на РИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията,  образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага. Към предложението се представя и списък на резервните членове, които ще заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал.2  от ИК или когато член на РИК не участва в заседанията й повече от 10 дни;
б)  изрично пълномощно от представляващите партиите и коалициите, както и удостоверение за актуално състояние на партия, издадено не по-рано от датата на обнародване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите - 21 март 2014 г.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ   / п/
Областен управител на област Монтана

Дата: 11 април 2014 Виж още...
Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014
Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014Конкурс за есе и рисунка по повод Международния ден на ромите, 08.04.2014


Дата: 9 април 2014 Виж още...
ОБЯВA
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед №ДС-15-9(4)/08.04.2014 г. на областния управител на област Монтана
О Б Я В Я В А
Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, УПИ ІІ с площ 842 кв. м. в кв. 15 по плана на с. Вирове, област Монтана, представляващ незастроен терен.
Търгът ще се проведе на 14.05.2014 г. от 13.00 часа в 303 стая на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1. при начална тръжна цена 2190,00 /две хиляди сто и деветдесет/ лева без ДДС.
Тръжни документи на цена 120 (сто и двадесет) лева с включен ДДС се закупуват до 12,00 часа на 28.04.2014 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.
Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни документи и след предварителна заявка на тел. 096 399113 или 096 399128 до 12,00 часа на 28.04.2014 г.
Депозит за участие в търга в размер на 1000 (хиляда) лева се внася по сметка на Областен управител Монтана, IBAN: BG 05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF при Банка ДСК, клон Монтана, до 12.05.2014 г. (включително). Депозитната вноска на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада при плащане на цената. Депозитната вноска на класирания на второ място участник се възстановява след изтичане на срока по чл. 57, ал. 1 от ППЗДС, а на участниците, класирани на трето и следващи места, след приключване на търга. Внесеният депозит не се олихвява.
Краен срок за подаване на заявления за участие в търга заедно с останалите тръжни документи, поставени в запечатан и надписан непрозрачен плик, е до 12.00 часа на 12.05.2014 г. в стая 308 на Областна администрация Монтана

За информация: 096/ 399113; 096/ 399128
Лице за контакти: Мариела Богданова; Силва Викторова

Дата: 8 април 2014 Виж още...
ОБЯВA
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед №ДС-15-3(4)/08.04.2014 г. на областния управител на област Монтана
О Б Я В Я В А
Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в област Монтана, община Берковица, землището на с. Бързия, местността „Поплаловица”, имот № 062025 с площ 1288 кв.м.
Търгът ще се проведе на 14.05.2014 г. от 10.00 часа в 303 стая на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1. при начална тръжна цена 3864,00 /три хиляди осемстотин шестдесет и четири/ лева без ДДС.
Тръжни документи на цена 120 (сто и двадесет) лева с включен ДДС се закупуват до 12,00 часа на 28.04.2014 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК. Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни документи и след предварителна заявка на тел. 096 399113 или 096 399128 до 12,00 часа на 28.04.2014 г.
Депозит за участие в търга в размер на 1000 (хиляда) лева се внася по сметка на Областен управител Монтана, IBAN: BG 05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF при Банка ДСК, клон Монтана, до 12.05.2014 г. (включително). Депозитната вноска на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада при плащане на цената. Депозитната вноска на класирания на второ място участник се възстановява след изтичане на срока по чл. 57, ал. 1 от ППЗДС, а на участниците, класирани на трето и следващи места, след приключване на търга. Внесеният депозит не се олихвява.
Краен срок за подаване на заявления за участие в търга заедно с останалите тръжни документи, поставени в запечатан и надписан непрозрачен плик, е до 12.00 часа на 12.05.2014 г. в стая 308 на Областна администрация Монтана

За информация: 096/ 399113
096/ 399128
Лице за контакти: Силва Викторова
Мариела Богданова

Дата: 8 април 2014 Виж още...
НАГРАДИХА ПРИЗЬОРИТЕ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ И РИСУНКА „ЕДИН СВЯТ – ОБЩИ МЕЧТИ”
НАГРАДИХА ПРИЗЬОРИТЕ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ И РИСУНКА  „ЕДИН СВЯТ – ОБЩИ МЕЧТИ”На 8 април 2014 г. по повод Международния ден на ромите, Областният управител на област Монтана връчи наградите на призьорите в ученическия конкурс за есе и рисунка „Един свят – Общи мечти”.
Конкурса бе организиран съвместно между Областна администрация Монтана и Регионалния инспекторат по образованието – Монтана, с цел популяризиране сред младежите информация за Международния ден на ромите, подбуждане на позитивно отношение и толерантност между учениците от различен етнически произход. 
Отличените в различните възрастови групи са:    


Дата: 8 април 2014 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми съграждани,
На Международния ден на ромите приемете моите поздрави и багопожелания към всички Вас за здраве, благополучие, вяра и уважение към ближния!
Бъдете все така смели, горди и щастливи! Посрещайте смело новите предизвикателства на живота и бъдете истински хора!
Днес, във времена на надежда и упование към по-добро вярвам, че съвместно с всички вас можем да създадем едно ново и красиво бъдеще за ромската общност, изпълнено с надежди, усмивки и нестихващи успехи!
На добър час!

С уважение,
Николай Пенчев
Областен управител на област Монтана


Дата: 8 април 2014 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми здравни работници от област Монтана,
Щастлив съм да Ви поздравя със 7 април –Световния ден на здравето и професионалния празник на медицинските специалисти!
Поднасям искрената си благодарност към всички  Вас, за всеотдайния Ви труд в името на доброто на пациентите, труд, който заслужава дълбоко уважение. Професията ви е въпрос на чест и призвание, на отдаденост и висок морал, а здравето - предпоставка за качествен живот, за просперитет и щастие.
Желая здраве, лично благополучие, професионални успехи и признание за всички вас, които се грижите ежедневно за здравето на жителите на област Монтана!

С уважение,
Николай Пенчев
Областен управител на област Монтана

Дата: 7 април 2014 Виж още...
ТРАНСГРАНИЧЕН СЕМИНАР, СВЪРЗАН С ПРЕВЕНЦИЯТА НА НАВОДНЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.04.2014 Г. В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
На 10.04.2014 г, 11.00 ч., сдружение EКOЛИНКС-ГСУПРООС Русе съвместно с Областна администрация Монтана, ще проведат в заседателната зала на Областната администрация  кръгла маса на тема: „Значението на мерките за защита от наводнения”.  По време на събитието участниците ще се запознаят с основните положения в българското законодателство за борба с бедствия и аварии, ще се  обсъдят състоянието на дигите и язовирите в област Монтана и подготовката за предотвратяване на наводнения. Кръглата маса е в изпълнение на  проект „Съвместни действия за предотвратяване на екологичните бедствия”, MIS-ETC 360, финансиран в рамките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013г.

Дата: 7 април 2014 Виж още...
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНА
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНАНа 28.03.2014 г. за първи път в Северозападна България се проведе мащабна конференция на тема „Област Монтана – активно действаща в процеса на деинституционализация”. 
Събитието се организира по инициатива на Областния управител на област Монтана, съвместно с Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата”, във връзка с действащата в цялата страна политика на деинституционализация на децата, отглеждани в институции, както и във връзка с изпълнение на проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години”. 
На конференцията участие взеха г-н Лазар Лазаров - заместник-министър на труда и социалната политика, г-жа Ева Жечева - председател на Държавна агенция за закрила на детето, , г-жа Правда Игнатова - директор на дирекция ''Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция'' на Агенцията за социално подпомагане, г-н Георги Симеонов - изпълнителен директор на Британската неправителствена организация ''Надежда и домове за децата'', г-жа Милена Харизанова - програмен директор на програма ''Закрила на детето'' към УНИЦЕФ, , г-жа Анна Темелкова - ръководител на проект ''Посока: Семейство'' към Министерството на здравеопазването, ръководители на териториални структури на държавната администрация от област Монтана, кметове на общини от област Монтана, както и представители на неправителствени организации от региона.

Дата: 1 април 2014 Виж още...
Проведе се редовното заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Северозападен район /СЗР/
Проведе се редовното заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/  на Северозападен район /СЗР/На 31.03.2014 г. в Конферентния център на Областна администрация Видин се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което бе открито и ръководено от областния управител на област Видин и председател на РСР 
г-н Кръстьо Спасов. Заместник областният управител г-н Милен Гечовски беше избран за представител на Северозападен район в тематичната работна група за разработване на оперативна програма, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на нуждаещите се.
В заседанието взеха участие заместник-министърът на финансите Кирил Желев, областните управители, заместник областни управители, представители на областните администрации на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители от Администрация на Министерския съвет, на Агенция „Пътна инфраструктура” и фонд Флаг.

Дата: 1 април 2014 Виж още...