Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 1081 от Протокол № 37, прието на заседание на Общински съвет Монтана, проведено на 23.10.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата на недвижими имоти - частна общинска собственост, подробно описани в таблица. За поземления имот, описан в т. 11 от таблицата, данъчната оценка на имота, съгласно АЧОС и удостоверението за данъчна оценка, е по-висока от изготвената от независим оценител пазарна оценка за същия. Като е приел решение за продажба на общински имот на цена по-ниска от данъчната оценка, общинският съвет е нарушил разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС и е приел един незаконосъобразен административен акт.

Дата: 6 ноември 2014 Виж още...
ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КЪМ ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КЪМ ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНАЗаместник областният управител г-н Владимир Теофилов откри първото от серията обучения за новосформираните доброволчески формирования към общините в област Монтана, което се проведе на 6 ноември 2014 г. в учебния център на ОУ ПБЗН – Монтана.
Доброволните формирования се очаква да участват в преодоляването или овладяването на бедствия, пожари, извънредни ситуации и отстраняването на последиците от тях. За в бъдеще обучението на всички доброволци ще продължи по програми на МВР и Учебния център на ОУ ПБЗН – МонтанаДата: 6 ноември 2014 Виж още...
ИЗЛОЖБА С РИСУНКИ НА УЧЕНИЦИ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА НА ТЕМА „ПЕШЕХОДЦИ И ВЕЛОСИПЕДИСТИ” БЕ ПОДРЕДЕНА В СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ИЗЛОЖБА С РИСУНКИ НА УЧЕНИЦИ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА НА ТЕМА „ПЕШЕХОДЦИ И ВЕЛОСИПЕДИСТИ” БЕ ПОДРЕДЕНА В СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАУченическите рисунки, участвали в конкурс на тема “Пешеходци и велосипедисти” бяха подредени в изложба и представени във фоайето на сградата на Областната администрация в Монтана.
Детските творби са част от проведената на 30 октомври 2014 г. в областния град  викторина по безопасност на движението под надслов „Нашите улици, нашият избор”. Събитието бе организирано във връзка с отбелязването на Седмицата на мобилността, 27-31 октомври 2014 г. с основна цел изграждане на двигателна култура и формиране на полезни навици при децата по отношение на безопасното придвижване по улиците, пътните знаци, карането на велосипед и оказване на първа долекарска помощ при ПТП.
Наред с викторината децата имаха възможност да покажат своите знания и посредством активно участие в образователни демонстрации, лекции и беседи, които бяха подготвени за тях от представителите на институциите, включени в състава на Областната комисия по безопасност на движението на област Монтана.

Дата: 5 ноември 2014 Виж още...
НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 12 МИР МОНТАНА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ В ОБЛАСТТА.
НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 12 МИР МОНТАНА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ В ОБЛАСТТА.Народният представител от 12 МИР Монтана г-жа Десислава Атанасова се запозна с актуалните проблеми и основните приоритети в работата на общините в област Монтана на работна среща с общинските кметове, която се състоя на 03.11.2014 г. в Заседателна зала №1 на Областната администрация.
Основната цел на инициативата, чиито домакин бе Областният управител на област Монтана г-жа Нина Петкова, бе да се обсъдят и набележат най-съществените предизвикателства, пред които са изправени общините и възможните законодателни стъпки, които могат да бъдат предприети  за в бъдеще в посока справяне с тежката социално-икономическа обстановка в областта.


Дата: 4 ноември 2014 Виж още...
Служители на областна админинстрация Монтана преминаха групово специализирано обучение по ОПАК
На 30-31.10.2014 г. в гр.Вършец 15 служители от Областна админинстрация Монтана преминаха групово специализирано  обучение на тема „Управление и разпореждане с имоти  държавна собственост - принудително отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавни нужди; учредяване на ограничени вещни права върху имоти публична и частна държавна собственост за изграждане на национален обект”. Обучението се реализира от избрания по реда на глава осма „а” Закона за обществените поръчки - чрез публична покана, изпълнител „СТИК”  ЕООД гр. Варна. 
Груповото обучение е част от Дейност 5 по проект „Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана” с бенефициент Областна администрация Монтана - договор за безвъзмездна финансова помощ № А13-22-19/24.04.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Дата: 3 ноември 2014 Виж още...
Новини
Дата: 3 ноември 2014 Виж още...
Поздравителен адрес
Поздравителен адресУважаеми учители,
уважаеми дейци на културата,

Честит Ден на народните будители,
За мен е изключителна чест и удоволствие да ви поздравя по случай двойния празник и да ви благодаря за мисията, на която сте се посветили и която осъществявате на територията на нашата област!
Думата будител навлиза в съвременния български език със смисъл на човек, който през целия си живот активно популяризира жаждата за знание, духовност и култура.
Да бъдеш будител днес обаче означава не само да си съпричастен към  идеите на новото време, но и да отвориш очите на другите за тях.
Нека празникът на Народните будители -1 ноември отново ни огрява с вярата, надеждата и любовта – тези три непобедими,  и неостаряващи през времето духовни сили. Нека всички заедно, все така успешно да продължим да опазваме и обогатяваме народната културна ценност и копнежа по нови хоризонти в образованието и културата за бъдещите поколения!
Честит празник!

Нина Петкова
Областен управител на област Монтана

Дата: 1 ноември 2014 Виж още...