Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРЕДСТОЯЩА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ПРЕДСТОЯЩА РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАВъв връзка с организацията по повод провеждане на кампанията  „Да изчистим България за един ден!” 2013 г. на 29.03.2013 г. /петък/ от 11.00 часа в Голямата заседателна  зала на Областна администрация Монтана ще се състои  работна среща при следния дневен ред:
1.Сформиране на организационен екип на областно ниво;
2.Проучване и определяне на местата за чистене;
3.Осигуряване на консумативи и пунктове за тяхното раздаване;
4.Транспортиране на отпадъците;
5.Разни;
     
Дата: 25 март 2013 Виж още...
РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР ПРОВЕДОХА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ
РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР ПРОВЕДОХА СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕНа  21.03.2013 г. в Заседателната зала на Областна администрация Враца се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район, което бе открито и ръководено от Областния управител на област Враца и председател на РСР г-жа Пепа Владимирова. В заседанието взеха участие още представители на министерства, заместник областните управители на областите Видин – г-жа Елка Георгиева, Монтана – г-жа Нина Петкова и Плевен – арх. Бойко Балтаков, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на Обединение „Екорис - Поввик”, Обединение „Регионални планове – ниво 2” и „Форум гражданско участие”.

Дата: 22 март 2013 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ОТМЕНИ ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА МОНТАНА
Във връзка с постъпили жалби срещу Заповед № 523/15.03.2013 г. на кмета на община Монтана относно образуването на избирателните секции на територията на общината, на основание чл. 71, ал. 3 от Изборния кодекс, областният управител с Решение № АК-03-2/21.03.2013 г. отмени изцяло заповедта. Постъпилите жалби съдържат оплаквания за неправилно определяне на броя и местонахождението на  избирателни секции, както и нарушения на чл. 71, ал. 1 от Изборния кодекс. По същество исканията на жалбоподателите могат да се обобщят в желанието им избирателните секции да се възстановят на местата, на които са били до 2011 г.  Наведените в жалбите оплаквания за определените за гласуване нови адреси на секции намират своето основание в затрудненията, които се създадоха при гласуването на Националния референдум и принудиха избирателите да търсят новоопределениете им места за гласуване.   

Дата: 21 март 2013 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЧАСТИЧНО ОТМЕНИ ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
Във връзка с постъпили жалби срещу Заповед № РД-02-09-13/15.03.2013 г. на кмета на община Брусарци, с която са образувани избирателните секции на територията на общината,  на основание чл. 71, ал. 3 от Изборния кодекс, областният управител с Решение № АК-03-1/21.03.2013 г. отмени заповедта в частта за с. Крива бара. Оплаквания от жители на селото са относно закриването на секцията в Основно училище „П. К. Яворов” като определената им за гласуване секция в Клуба на пенсионера остава единствена, което създава известни затруднения за желаещите да упражнят правото си на глас.

Дата: 21 март 2013 Виж още...
Решения на Административен съд монтана 2012г.
Дата: 21 март 2013 Виж още...
ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИНа 26 март 2013 г. от 11.00 часа в Голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана ще се проведе редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси по следния предварителен дневен ред:
1.Представяне и приемане на Областната стратегия на област Монтана за интегриране на ромите 2012-2020 г.;
2.Представяне на информация за 8 април – Международен ден на ромите;
3.Други.
На заседанието са поканени да присъстват заместник-кметове, ръководители на териториални структури, експерти от общинските администрации и представители на неправителствени организации.

Дата: 20 март 2013 Виж още...
ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА

На 28.03.2013 г. от 11.00 часа в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие на областта, основен акцент в чиито дневен ред ще бъде представяне и обсъждане на проект на “Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Монтана, 2013 г.”

Стратегическият документ ще бъде презентиран от представителите на консултантския екип “Монтана консулт 2012” ДЗЗД - изпълнител по проект на Областна администрация Монтана А10-13-36/11.01.2012: „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”, финансиран по ОП „Административен капацитет”.

С проекта на актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Монтана, 2013 г. можете да се запознаете тук

Дата: 20 март 2013 Виж още...
ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО СПОРТНИ ТАНЦИ СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНА
ОСМИ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР ПО СПОРТНИ ТАНЦИ СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНАНа 16 март 2013 г. в зала „Младост” в Монтана се проведе VIII Международeн турнир по спортни танци за Купата на общините от област Монтана „Монтана Open 2013”., организиран от клуба по спортни танци „ОГОСТА данс”- Монтана и Българската федерация по спортни танци. В шампионата участваха състезатели от 9 държави – Хърватска, Сърбия, Гърция, Македония, Словакия, Румъния, Босна, Херцеговина и България. В 11.30 часа заместник областният упавител г-жа Нина Петкова имаше честта да даде старт на състезанието. Тя приветства организаторите, състезателите, съдийте и присъстващите в залата като каза, че благодарение на таланта,красотата и изяществото,  на състезателите жителите и гостите на града всяка година имат възможността да изживеят прекрасни емоции и да се потопят в обаянието на танца.

Дата: 19 март 2013 Виж още...
ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАНа 25.03.2013 г. от 11,00 часа в голямата заседателна зала на Областна администрация Монтана ще се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата при следния дневен ред:
1.Обсъждане на пътнотранспортната обстановка на територията на област Монтана през 2012 г.;
2.Обсъждане на предложения за създаване на организация за провеждане на Втората глобална седмица за безопасност на движението по пътищата на Организацията на Обединените Нации посветена на безопасността на пешеходците;
3.Други.

Дата: 19 март 2013 Виж още...
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ РСР НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОННа 21 март 2013 г. от 11.00 часа в заседателната зала на Областна администрация Враца ще се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район.
Заседанието ще премине при следния предварителен дневен ред:
1.Откриване на съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Северозападен район. Приемане на дневен ред;
2.Представяне и обсъждане на предварителната оценка на социално-икономическото въздействие на регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.;
3.Представяне и обсъждане на екологичната оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.;
4.Представяне на ключови приоритети в областта на социалната политика на територията на Северозападен район до 2020 г.;
5.Определяне на представители в тематичните работни групи за разработване на Оперативна програма „Добро управление” и „Оперативна програма за наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.”;
6.Представяне, обсъждане и съгласуване на проект на „Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Монтана”, 2013 г.;
7.Кратка информация за операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз на територията на Северозападен район;
8.Предложение за решение на РСР за осигуряване публичност на приетите решения, съгласно чл.55, ал.1 на Правилника за прилагане на ЗРР;
9.Други.
На заседанието се очаква да присъстват представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на Обединение „Екорис - Поввик”, Обединение „Регионални планове – ниво 2” и „Форум гражданско участие”.

Дата: 19 март 2013 Виж още...
ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”

Областна администрация Монтана, чрез Областен управител на област Монтана е в качеството на работодател в процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проекта.

Сключени Договори с № ESF-1111-0 5-0 2 - 0 0 2 0 от 31.01.2013 г., № ESF-1111-0 5-0 8 - 0 0 2 2/30.01.2013 г. и № ESF-1111-0 5-10 - 0 1 9 8/30.01.2013 г. между определени представители на Агенцията по заетостта, дирекциите „Бюра по труда” в област Монтана и Областна администрация Монтана в процес на изпълнение.
Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
Приоритетна ос 1: ”Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”

Област на интервенция: 1.1 “Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”.

Схема: схема „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”
Име на проекта:
проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”
Основна цел на
Проекта:

Целта на Проекта е насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Да се инвестира и в знанията и уменията на наетите безработни, като им бъде осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа.

С разкриването на работни места ръководството на Областна администрация Монтана цели постигането на специфични цели, както следва:

• Да се осигури възможност за обучение и субсидирана заетост на най-уязвимите групи от безработни и същевременно социална закрила и социално включване за тези групи, осигуряване на заработени доходи и осигурителни права;

· Областната администрация участва в проекта във връзка с множеството оплаквания от населението на областта за извършването на нарушения на обществения ред, на кражби и на посегателства над лица, особено над самотно живеещи възрастни хора и в тази връзка целта е да се осигурят условия за подобряване на сигурността и опазването на обществения ред в област Монтана.

Териториален обхват

Проектът се реализира на територията на всички области и общини в България.

За област Монтана, проекта се реализира на територията на общините – Монтана, Берковица, Вършец, Георги Дамяново, Бойчиновци, Лом, Брусарци, Вълчедръм, Медковец, Якимово.

Представители на целевата група по Проекта:

Регистрирани в ДБТ безработни лица с фокус към трайно безработни и безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, безработни лица с ниско образование и безработни лица от етнически малцинства.

Период на субсидиране – 9 месеца от февруари до октомври.

От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за:

· месечно възнаграждение в размер на 380 лв. за срок от 6 до 12 месеца

· ½ минимална работна заплата за наставника, плюс осигуровките за сметка на работодателя, върху тази сума за срок от 6 месеца

· Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 и чл.319 от КТ за наетите безработни лица

· Осигурителни вноски за сметка на работодателя

· Възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО за наетите безработни лица

В рамките на реализацията на проекта се предвижда 10 000 безработни лица за цялата страна да получат посреднически услуги, от тях 9000 да бъдат включени в обучение и в заетост.

Назначените от Областния управител на област Монтана безработни по проекта лица на длъжност „Пазач” са 92 лица, а местонахождението на работните им места е в 22 населени места от областта, зададени от директора на Областна дирекция на МВР – Монтана, като места, в които извършването на нарушения на обществения ред, на кражби и на посегателства над лица, особено над самотно живеещи възрастни хора е с най-висок дял. По проекта работят и 34 лица, на длъжност „Пазач-портиер” и съответно тяхното работно място е в държавни училища и учреждения, отново на територията на цялата област. Общо наети по проекта са 122 лица и обхванати 27 населени места.


Дата: 15 март 2013 Виж още...
Международно полево учение по Проект „Полеви учения за модули MODEX FALCK 2012/2013”
Международно полево учение по Проект „Полеви учения за модули MODEX FALCK 2012/2013”В периода от 22 до 25 март 2013 г. на територията на гр. Монтана, община Монтана и с. Ерден, община Бойчиновци ще се проведе Международно полево учение по Проект „Полеви учения за модули MODEX FALCK 2012/2013” по програмата за обучение на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Проектът се реализира по програмата на Механизма за Гражданска защита на Европейската комисия и се ръководи от холандския консорциум FALCK, в сътрудничество с Република България, Франция, Дания и Естония. В учението ще вземат участие международни екипи за провеждане на спасителни операции от Естония, Словения и Чехия, областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия в област Монтана и за взаимодействие с Националния щаб съвместно със сили и средства на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” - Монтана и Единната спасителна система на територията на област Монтана за издирване и спасяване на население при разрушения в градска среда, вследствие на земетресение с последващо наводнение. Целта на учението е да се тестват възможностите на европейските държави за международно реагиране и сътрудничество при ликвидирането на мащабни бедствия. Предварително определените тренировъчни полета по време на учението са – тренировъчни симулатори в учебен център на Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана,  района на яз. „Огоста”, недостроената сграда на хирургическия блок до МБАЛ АД – Монтана и не функциониращо В и К съоръжение (тунел), намиращо се до Ловна хижа под летището в землището на с. Ерден, община Бойчиновци.

Дата: 15 март 2013 Виж още...
ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА - ПРОТОКОЛИ 2012г.
Дата: 14 март 2013 Виж още...
Върнато решение на общински съвет Бойчиновци
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 199 от Протокол № 19, прието на заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 21.02.2013 г. С посоченото решение Общински съвет Бойчиновци дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на имоти – публична общинска собственост /водни обекти/ по реда на Закона за общинската собственост. Съгласно Закона за водите публична общинска собственост са водите и водните обекти, в това число естествени извори, езера и блата, когато са разположени на земи – общинска собственост и не са води и водни обекти по чл. 11 от ЗВ /публична държавна собственост/. На основание чл. 20 от същия закон, управлението на водните обекти – публична общинска собственост се извършва само чрез отдаването им на концесия. Тъй като Закона за водите е специален по отношение на Закона за общинската собственост, следва да се приложат разпоредбите на специалния закон.

Дата: 11 март 2013 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСМИЛИ  ДАМИ,
ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ!

Велика и благословена е Вашата мисия да дарявате живот, да обичате безрезервно, да подкрепяте и вдъхновявате! Майката е била и ще бъде най-святото за всеки човек!
Нека женската усмивка винаги да озарява дните ни и майчината любов да топли сърцата ни!
Бъдете най-обичаните майки, съпруги и любими, защото вие наистина го заслужавате!
Бъдете здрави и щастливи!
Бъдете горди ,че сте жени!
Весел празник!

С уважение:
Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 8 март 2013 Виж още...