Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Заповед на министъра на здравеопазването РД-01-218/15.04.2020г
 Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 15 април 2020 Виж още...
Носенето на маски става задължително от 12 април
Всички граждани, когато се намират в закрити или на открити обществени места (в т.ч. транспортни средства за обществен превоз, търговски обекти, паркове, църкви, манастири, храмове, зали, улици, автобусни спирки и др.), са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал и др.). Обществени са и местата, и пространствата, които са свободно достъпни, и/или са предназначени за обществено ползване. Това важи и за места, на които се предоставят обществени услуги.

Такова нареждане дава здравният министър със своя Заповед № РД-01-197/11.04.2020 г., с която можете да се запознаете ТУК.

Заповедта е в сила от 12.04.2020 г. до 26.04.2020 г., включително.


Дата: 11 април 2020 Виж още...
Министърът на здравеопазването издаде заповед, отнасяща се за обработващите селскостопански площи и собствени земеделски имоти
Със заповедта може да се запознаете ТУК.


Дата: 11 април 2020 Виж още...
До 13 май се удължава срокът на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България
Здравният министър, със своя заповед от 10 април, удължава срока на въведените противоепидемични мерки на територията на Р България до 13.05.2020 г.

Със заповедта може да се запознаете ТУК.


Дата: 11 април 2020 Виж още...
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19 В ОБЛАСТ МОНТАНА
 Поставени под домашна карантина в област Монтана към 10.04.2020 г. са 477 лица.
 От тях 2 лица са поставени под 28-дневна домашна карантина след дехоспитализация с потвърдена COVID-19 инфекция, 8 лица са контактни на потвърден случай на COVID-19, а останалите 467 са български граждани пристигнали на територията на Република България от страни с разпространение на COVID-19.
Изтече 28-дневната домашна карантина на 9-те лица без клинична картина, но с положително лабораторното изследване за SАRS-СоV-2 от гр. Лом, с. Василовци и с. Долни Цибър.
След клинично подобрение и отрицателен RТ-РСR тест на клинични материали от горната част на дихателната система от лечебните заведения за болнична помощ с инфекциозни структури в област Монтана са дехоспитализирани две лица с потвърдена COVID-19 инфекция. Същите са поставени под 28-дневна домашна карантина и медицинско наблюдение от общопрактикуващия лекар.

Дата: 10 април 2020 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


Дата: 7 април 2020 Виж още...
Здравният министър издаде заповед за работата на кооперативните и фермерските пазари
Министърът на здравеопазването издаде нареждания във връзка с работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 7 април 2020 Виж още...
Нова заповед на Министъра на здравеопазването за влизане на територията на Република България
Здравният министър издаде заповед, с която се въвежда временна забрана за влизането на територията на Р България. Със заповедта се въвежда и ред за поставяне под карантина. Въвеждат се и специални правила по отношение на лицата, осъществяващи предоставянето на стоки и услуги. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 7 април 2020 Виж още...
Отменено е нареждането за задължително носене на защитни маски
Отменено е нареждането на здравния министър гражданите да носят защитни маски, когато се намират в закрити или на открити обществени места.

Отмяната е разписана в Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020 г., която може да видите ТУК.

Дата: 31 март 2020 Виж още...
Защитни маски за гражданите, които се намират на открити или закрити обществени места
Всички лица са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени места, съгласно Заповед № РД-01-168/30.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, която може да видите  ТУК.

Дата: 30 март 2020 Виж още...
Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която се облекчава преминаването през КПП в областните центрове
Заповедта изменя и допълва Заповед № РД 01-143 от 20.03.2020 г.

Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 26 март 2020 Виж още...
Министърът на здравеопазването удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки
Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 26 март 2020 Виж още...
Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове
След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, МВР уточнява, че се променя формата на декларацията за пътуващите. Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец отпада заверката от работодателя в т. 3.  Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си.

Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни.

Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.

Декларацията може да изтеглите от ТУК.

Дата: 25 март 2020 Виж още...
МВР предоставя бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове
Декларацията ще служи за представяне пред контролно-пропускателните пунктове в областните градове, които са изградени във връзка с изпълнението на заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020 г. Влизането и излизането на граждани ще става само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

Декларацията може да изтеглите от ТУК.

Дата: 22 март 2020 Виж още...
Нови противоепидемични мерки
Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.,  която може да видите  ТУК.

Дата: 20 март 2020 Виж още...