Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ от проведения конкурс за длъжността „старши експерт” в дирекция АКРРДС на Областна администрация Монтана


Дата: 14 август 2020 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ И ЗАМ. ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА И ИНЖ. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ УЧАСТВАХА В ОТКРИВАНЕТО НА ОСНОВНИЯ РЕМОНТ НА ПЪТНИЯ УЧАСТЪК МЕЖДУ СЕЛАТА БОРОВЦИ И БЛАГОВО
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ И ЗАМ. ОБЛАСТНИТЕ УПРАВИТЕЛИ ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА И ИНЖ. ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ УЧАСТВАХА В ОТКРИВАНЕТО НА ОСНОВНИЯ РЕМОНТ НА ПЪТНИЯ УЧАСТЪК МЕЖДУ СЕЛАТА БОРОВЦИ И БЛАГОВООбластният управител на област Монтана Росен Белчев и Зам. областните управители Десислава Димитрова и инж. Цветко Цветков взеха участие в символичната първа копка, която на 14.08.2020 г. постави началото на основния ремонт на 7,7 км от второкласния път II-81 „Берковица – Монтана“ в участъка между селата Боровци и Благово (от км 86+289 до км 94+000).
В качеството си на официални гости в инициативата в село Благово се включиха Народният представител от ПП ГЕРБ инж. Дилян Димитров, кметовете на Общините Берковица и Монтана Димитранка Каменова и Златко Живков, председателят на Общински съвет Монтана  Иво Иванов, Директорът на Областно пътно управление Илия Илиев и  инж. Христо Петров - началник на отдел в дирекция „Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 г.“ към АПИ.

Дата: 14 август 2020 Виж още...
Заместник областният управител г-жа Десислава Димитрова беше официален гост на Деветото издание по живопис и дървопластика в село Слатина, община Берковица.
Заместник областният управител г-жа Десислава Димитрова беше официален гост на Деветото издание по живопис и дървопластика в село Слатина, община Берковица.Любезен домакин на събитието беше бутиковият хотел „Шато Слатина“, където в продължение на една седмица творците работиха сред красивата природа. Изложбата на пленера бе открита навръх рождения ден на организатора му – Найден Кирилов. Голямата изненада за него беше картина, нарисувана от всички участници в пленера.
Сред гостите бе и кметът на община Георги Дамяново – г-жа Нина Петкова, както и проф. Галилей Симеонов. Участниците тази година бяха вече познатите Емилия Върбанова, Георги Паунов – Паунец, Любомир Драганов, Румен Атанасов като към тях се присъединиха и младите таланти Дебора Георгиева /внучка на Найден Кирилов/, както и Инна Георгиева – студент по дизайн. 

Дата: 11 август 2020 Виж още...
Писмо на Регионална Дирекция по горите - гр. Берковица
Дата: 6 август 2020 Виж още...
ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
Заповед № РД-01-447 от 31.07.2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки от считано от 01.08.2020г до 31.08.2020г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Заповед № РД-01-542 от 04.08.2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки от считано от 03.08.2020г до 31.08.2020г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.


Дата: 6 август 2020 Виж още...
Заповед
Дата: 5 август 2020 Виж още...
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА за длъжността „старши експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана
Дата на провеждане на конкурса
Допуснатите кандидати да се явят на тест на 13.08.2020 г. от 09:30 часа в сградата на Областна администрация Монтана в Зала № 1 – ІІ етаж.
Обявяване на резултатите от теста и списъка на кандидатите, допуснати до участие в практическия изпит ще бъде поставен на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация Монтана на 13.08.2020 г. от 12:00 часа.
Допуснатите до практически изпит кандидати да се явят на 13.08.2020 г. от 13:00 часа в сградата на Областна администрация Монтана в Зала № 1 – ІІ етаж за провеждане на изпита по английски език.
Обявяване на резултатите от практическия изпит и списъкът на кандидатите, допуснати до участие в интервю ще бъде поставен на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация Монтана на 13.08.2020 г. от 15:30 часа.
Интервюто ще се проведе на 13.08.2020 г. от 16:00 часа в сградата на Областна администрация Монтана в Зала № 1 – ІІ етаж.


Дата: 4 август 2020 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана


Дата: 3 август 2020 Виж още...
СПИСЪК на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтана


Дата: 3 август 2020 Виж още...
ФОКУС ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ – БИЗНЕС“
ФОКУС ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ – БИЗНЕѓ периода между 17 и 23 юли 2020 г., в сградите на Областни администрации Враца, Ловеч и Монтана се проведоха 3 фокус групи (по една във всяка област) във връзка с изпълнението на проект „Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“.
Проектът е финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 и се изпълня от фондация Форум за наблюдение и анализ на публични политики (Форум) в партньорство с областни администрации Враца, Ловеч и Монтана.

Дата: 28 юли 2020 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 28 юли 2020 Виж още...
Започва предварителен обход на страната за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021
Започва предварителен обход на страната за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021От 20 юли до 15 септември Националният статистически институт съвместно с общинските преброителни комисии ще осъществи един от основните етапи в подготовката на Преброяване 2021. Близо 2000 представители на общините и НСИ, преминали специализирани обучения, ще извършат предварителен обход във всички населени места на територията на Република България за актуализиране на наличната информация и събиране на липсващи данни за жилищните сгради и адресите.
За област Монтана назначените регистратори са 138.
По време на обхода регистраторите ще съберат информация за географските координати и характеристиките на сградите. Обект на наблюдение са жилищни сгради, нежилищни сгради, в които живеят хора, места за настаняване, болници, общежития, затвори, манастири, места за предоставяне на социални услуги, локации, които е възможно да се използват от лица без дом за обитаване или пренощуване.

Дата: 20 юли 2020 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 17 юли 2020 Виж още...
Нови противоепидемични мерки
Заповед № РД-01-403 от 15.07. 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки от считано от 16.07.2020г до 31.07.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 16 юли 2020 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 123 от Протокол № 9/30.06.2020 г. на Общински съвет Вършец. С посоченото решение общинският съвет актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и добавя имот за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), като определя пазарната цена на имота, съгласно пазарната оценка. За да се извърши продажба по облекчения ред без търг или конкурс, е необходимо кумулативното наличие на нотариален акт за собственост или друг документ удостоверяващ правото на собственост върху сградата, построена в имот частна общинска собственост и самата сграда да е законно построена. Към докладната записка към решението липсва удостоверение, доказващо че сградата е законно построена.

Дата: 14 юли 2020 Виж още...