Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ИНИЦИАТИВАТА НА TISPOL ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОПЕРАЦИЯ EDWARD (EUROPEAN DAY WITHOUT A ROAD DEATH)
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ИНИЦИАТИВАТА НА TISPOL ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОПЕРАЦИЯ EDWARD (EUROPEAN DAY WITHOUT A ROAD DEATH)Европейската мрежа на службите на пътна полиция TISPOL за втора поредна година обяви 21 септември за Европейски ден без загинали на пътя, подкрепен от Европейската комисия и посветен на Европейската седмица на мобилността (16-22 септември 2017 г.). Целта е  да се обърне внимание на водачите да бъдат по-внимателни и в този ден по пътищата на Европа да няма загинали хора.
Кампанията в България, към която се присъедини и Областна администрация Монтана, ще се проведе под мотото „Спаси животи!“.
Всеки, който желае, може да се присъедини към инициативата, като се регистрира на адрес:http://roadsafetydays.eu/или подпишедекларация заподкрепа на адрес:https://projectedward.eu/.
Информация от TISPOL за проекта EDWARD е публикувана на български език на адрес:https://vimeo.com/226122883.
Присъединете се към нас и подкрепете общата ни кауза. Всички ние можем да сме част от това нашите пътища да бъдат по-безопасни.


Дата: 15 септември 2017 Виж още...
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА УВАЖИ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ПОЖАРНИКАРИТЕ
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА УВАЖИ ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА  ПОЖАРНИКАРИТЕС демонстрации на гасене на пожар, спасяване на хора от покрива на „горящата сграда” с помощта автомеханична стълба и изваждане на пострадал от лек автомобил, претърпял ПТП, служителите на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - Монтана отбелязаха своя професионален празник – 14 септември.
Областният управител Росен Белчев и двамата зам. областни управители  Нина Петкова и Цветко Цветков бяха сред официалните гости на мероприятието. В демонстрациите се включиха още Спешна медицинска помощ и доброволци от ДФ „Огоста 2013” към община Монтана и  ДФ СОДИС  от община Вълчедръм.


Дата: 14 септември 2017 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В РАБОТНА СРЕЩА С МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В РАБОТНА СРЕЩА С МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТОМинистърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков обсъди вчера важни за развитието на Северозападна България въпроси с областни управители от района. В срещата взеха участие Росен Белчев - областен управител на Монтана, Албена Георгиева – областен управител на Видин, Малина Николова – областен управител на Враца и Георги Терзийски – областен управител на Ловеч. По време на срещата бяха дискутираха предимно развитието на пътната и водната инфраструктура в района, както и възможността за прилагането на Целенасочената инвестиционна програма за подкрепа на слаборазвитите региони в страната.
Областните управители предадоха на министър Нанков приоритизиран списък на нуждаещите се от рехабилитация пътни трасета в Северозападния район.

Дата: 14 септември 2017 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ
ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯНа 11 септември 2017 г., в Заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе извънредно заседание на Областната епизоотична комисия, във връзка с изготвения от Анимълс Ейнджълс Доклад за сериозни проблеми във връзка с хуманното отношение към животните на пазарите за животни в България.
Заседанието бе председателствано от инж. Цветко Цветков - заместник областен управител на област Монтана.
В срещата взеха участие  д-р Боряна Гарванска - главен инспектор ХО, ЖЗ в ОД „Безопастност на храните” – Монтана и д-р Стела Караджова – главен инспектор ЗЖ, ОД „Безопасност на храните” - Монтана.


Дата: 12 септември 2017 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ УВАЖИ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ВИЕТНАМ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ УВАЖИ НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА ВИЕТНАМЗаместник областният управител Цветко Цветков присъства на официален прием във Виетнамското посолство в София  по повод  Националния празник на Социалистическа Република Виетнам, който се отбелязва на  2 септември.
 Цветко Цветков връчи на Нейно превъзходителство г-жа Нгуен Тхи Хонг Оан букет цветя и  поздравителен адрес от името на областния управител на област Монтана  г-н Росен Белчев, като благодари за поканата и изказа своето уважение и добри чувства към домакините.
„Искрено се радвам, че имам възможността  да ви  поздравя по случай Националния празник на Виетнам. Убеден съм в успехите на високоотговорната ви дипломатическа мисия за укрепване на добрите взаимоотношения между нашите два народа”, каза в поздравлението си заместник областният управител.

Дата: 11 септември 2017 Виж още...
О Б Я В А
Списък на имотите по Чл.83 от Закона за горите, за които при инвентаризация на ТП ДГС Лом от 2012 година е установено, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите

Публикувано по молба на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите

Относно: Изпълнение на задълженията на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите по чл. 83, ал.3 от Закона за горите

Съгласно разпоредбите на чл.83 от Закона на горите, в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места.
Списъкът се публикува в един местен и един централен ежедневник и се оповестява публично на интернет страницата на съответната областна администрация, регионална дирекция по горите и Изпълнителната агенция по горите.
Въз основа на списъка изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска или горска територия.
В шестмесечен срок от получаването на поканата, собственикът който желае да ползва имота си като земеделска територия, подава декларация до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите.
Когато собственикът не подаде декларация в срока, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предлага на министъра на земеделието и храните да издаде заповед за промяна на предназначението на имотите като горска територия. В приложението се описват размера на имотите, вида и произхода на гората и се прилага скица на имота от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта, и таксационна характеристика.
Заповедта на министъра на земеделието и храните се изпраща на собственика, на съответната регионална дирекция по горите, както и на съответната служба по геодезия, картография и кадастър – за отразяване на промяната в кадастралната карта и кадастралните регистри, или на общинската служба по земеделие – за отразяване на промяната в картата на възстановената собственост.
„Кавеко инженеринг” ООД, гр. София е предоставило списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП Държавно горско стопанство Лом”.

Списък на имотите по член 83 от Закона за горите

Дата: 11 септември 2017 Виж още...
В ЧИПРОВЦИ ОТБЕЛЯЗАХА ПРАЗНИКА НА ГУШОВСКИЯ МАНАСТИР
 В ЧИПРОВЦИ ОТБЕЛЯЗАХА ПРАЗНИКА НА ГУШОВСКИЯ МАНАСТИРПо традиция и тази година на 6 септември в местността, където се е намирал някогашният Гушовски манастир „Св. архангел Михаил“ край гр. Чипровци, жителите на балканското градче се събраха, за да  направят народна трапеза - курбан. Свети Архангел Михаил е покровител на град Чипровци. Манастирът, „Свети Рангел“, както го наричат много от местните хора, и днес е почитано място.
Стотици миряни се помолиха за здраве и благоденствие пред  кръста, поставен на възвишението над манастира, който напомня на поколенията за някогашното величие на това място.   При останките на древния манастирски храм Негово Високопреподобие архимандрит Антим и йеромонах Спиридон, игумен на Чипровския манастир, отслужиха  тържествен водосвет. Осветен бе празничния  курбан и обредните хлябове.


Дата: 7 септември 2017 Виж още...
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ИНСТРУМЕНТ В ПОДКРЕПА НА ОБЕЗКУРАЖЕНИТЕ МЛАДИ ХОРА В ОБЛАСТ МОНТАНА”
КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО – СТРАТЕГИЧЕСКИЯТ ИНСТРУМЕНТ В ПОДКРЕПА НА ОБЕЗКУРАЖЕНИТЕ МЛАДИ ХОРА В ОБЛАСТ МОНТАНА”Днес, 07 септември 2017 г.  в Областна администрация Монтана се проведе кръгла маса на тема: „Социалното предприемачество – стратегическият инструмент в подкрепа на обезкуражените млади хора в област Монтана”. Организатори на събитието са  Областна администрация Монтана, в партньорство с Български център за нестопанско право по Програма „Социалното предприемачество - възможност за обезкуражените млади хора  в област Шумен, Сливен и Монтана“ (2016 г. – 2017 г.), подкрепена от УНИЦЕФ България.
Форумът бе ръководен от заместник областният управител Цветко Цветков, в който взеха участие представители на общините в област Монтана, на териториални структури,  директори на училища, синдикати и неправителствени организации.

Дата: 7 септември 2017 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ МОНТАНА,

Щастлив съм да ви поздравя с Деня на Съединението, една от най-значимите дати в новата българска история!
На 6 септември преди 132 години възтържествува една велика кауза – каузата на единство и национално  достойнство, която обедини усилията не само на изстрадалите ни сънародници,  но  и на държава, политици, институции – независимо от техните  колебания и пристрастия.
Святото дело на Съединението е символ на силата и вярата на българите, че когато сме заедно, сме по-силни и успехът при преодоляването на трудностите е сигурен.
Нека  обединени да вървим напред към бъдеще, изпълнено с безкрайни възможности!
Желая на всички здраве, разбирателство и късмет!

Честит празник!

РОСЕН БЕЛЧЕВ
Областен управител на област Монтана
Дата: 6 септември 2017 Виж още...
Областният управител проведе среща с председателя на ДАМТН
Областният управител проведе среща с председателя на ДАМТНОбластният управител Росен Белчев проведе работна среща с председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор Петър Горновски, главния секретар на агенцията Валентин Чиликов и и.д. директор на главна дирекция „Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях“ Йордан Кюмюрджиев. Ръководството на ДАМТН инициира серия от срещи с областните управители във връзка с проверките на язовирите, засилване на вниманието към водните обекти в регионите и предприемането на координирани действия в тази посока.

Дата: 31 август 2017 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ НАГРАДИ ШЕСТИМА КРИМИНАЛИСТИ, ЗАДЪРЖАЛИ ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМНИЦИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ НАГРАДИ ШЕСТИМА КРИМИНАЛИСТИ, ЗАДЪРЖАЛИ ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМНИЦИОбластният управител Росен Белчев награди  с почетни плакети и благодарствени писма шестима  инспектори от Сектор „Криминална полиция” на Районно управление на МВР Монтана, задържали две групи  телефонни измамници, действали на територията на област Монтана.  Той благодари на служителите за отличната работа с пожелание да продължават  да отстоявате принципите на нелеката им работа  в името на сигурността на гражданите.  „В личен план желая на вас и вашите семейства добро здраве, късмет и много такива поводи за гордост”, добави в приветствието си областният управител. 
Дата: 24 август 2017 Виж още...
ДВАМАТА ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ БЯХА ОФИЦИАЛНИ ГОСТИ НА ФОЛКЛОРНИЯ СЪБОР В СЕЛО ЧЕРКАСКИ
ДВАМАТА ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ БЯХА ОФИЦИАЛНИ ГОСТИ НА ФОЛКЛОРНИЯ СЪБОР В СЕЛО ЧЕРКАСКИСедмица след големия християнски празник Голяма Богородица в село Черкаски, община Вършец   се проведе шестият традиционен  фолклорен събор. Официални гости на събитието бяха  двамата заместник областни управители Нина Петкова и Цветко Цветков.
На открита сцена в парка  на селото около 200 участника от 14 самодейни състава и пенсионерски клубове от областите Монтана и Видин, и фолклорна формация от гр. Петрич  показаха с изпълненията си красотата и разнообразието на българския фолклор и традиции.
Дата: 21 август 2017 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЯХА ГОСТИ НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЯХА ГОСТИ НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИОбластният управител Росен Белчев и зам. областният управител Цветко Цветков бяха сред официалните гости  на празника на Община Брусарци, по покана на кмета на общината  Наташа Михайлова. По традиция празникът започна с  Божествена Света литургия и с  литийно шествие.
„Днешният празничен ден е добър повод да се гордеете с настоящето на своя град и да градите заедно неговото бъдеще. Пожелавам ви  здраве, слънчево настроение, воля и кураж за бъдеще, изпълнено с безкрайни възможности”, каза в приветствието си областният управител Росен Белчев.
Дата: 21 август 2017 Виж още...
МИНИСТЪРЪТ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА БИСЕР ПЕТКОВ ПРЕДСТАВИ НОВАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА "РАБОТА" В ГРАД МОНТАНА
МИНИСТЪРЪТ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА БИСЕР ПЕТКОВ ПРЕДСТАВИ НОВАТА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА БЕЗРАБОТНИ ЛИЦА "РАБОТА" В ГРАД МОНТАНАДнес, 10 август 2017 г., по време на работна среща в Областна администрация Монтана, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков представи новата Национална програма за обучение и заетост на безработни лица "Работа". Във форума взеха участие народният представител от 12 МИР Монтана Ирена Димова, зам. министърът на МТСП Ивайло Иванов, областните управители на Видин, Враца и Монтана, зам. областните управители на област Монтана, кметът на Монтана Златко Живков, зам. кметът на Видин  Венци Пасков, кметовете  на 14 –те общини, в които стартира програмата, експерти и работодатели, които ще се включат в националната програма на Агенцията по заетостта.
Форумът бе открит от областния управител на област Монтана Росен Белчев, който приветства участниците и пожела успешен старт на програмата. Елка Димитрова – директор на дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност” в МТСП направи презентация на   Национална програма за обучение и заетост на безработни лица "Работа".
Дата: 10 август 2017 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ДЕВЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.Заместник  областният управител на област Монтана Нина Петкова и експерт от Областната администрация взеха участие в Деветото редовно заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020 г., което се проведе на 2 август 2017 г. в  румънската столица Букурещ.
Събитието бе съвместно ръководено от Управляващия орган (Министерство на регионалното развитие, публичната администрация и европейските фондове на Република Румъния) в лицето на Камелия Копоран – Главен секретар и Националния партниращ орган и от българска страна (Министерство на регионалното развитие и благоустройството) в лицето на зам. министър Деница Николова.
Във форума взеха участие представители на централните ведомства на изпълнителната власт, окръжните съвети, областните администрации, асоциации на общините и гражданския сектор в българо-румънската погранична зона.
Дата: 3 август 2017 Виж още...