Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТА УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ УЧАСТВА В ДИСКУСИЯ ЗА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТА УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ УЧАСТВА В ДИСКУСИЯ ЗА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯНа 17.05.2018 г. заместник областният управител инж. Цветко Цветков взе участие в дискусия на тема „Проблеми и решения за подобряване на пътната безопасност в Северозападна България“, организирана от Община Враца и Института за пътна безопасност.
По време на форума бяха дискутирани различни гледни точки върху изграждането на система за управление на транспорта, национална система за безопасно движение по пътищата, както и евентуално създаване на държавен експертен орган, отговорен за пътната безопасност на движението.

Дата: 18 май 2018 Виж още...
МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА
МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ НА ПОСЕЩЕНИЕ В ОБЛАСТ МОНТАНАНа 14.05.2018 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пристигна в област Монтана, за да се срещне с директори на училища, представители на синдикатите и местната власт.
Началото на визитата беше дадено в град Вършец, където министър Вълчев се срещна с кмета на Община Вършец – инж. Иван Лазаров. Заедно с областния управител на област Монтана Росен Белчев те обсъдиха възможностите за увеличаване и разширяване на професионалното образование и обучение.

Дата: 15 май 2018 Виж още...
ВЕЛОПОХОД 2018
ВЕЛОПОХОД 2018В периода 7-13 май 2018 г. се провежда традиционната Глобална седмица за пътна безопасност в област Монтана. По повод нейното отбелязване на 11 май 2018 г. от 10:00 часа пред сградата на Областна администрация - Монтана беше даден стартът на велопоход, в който се включиха ученици от училищата в град Монтана, родители, учители и други, които заявиха подкрепа към инициативата.
Организатори на мероприятието са Областна администрация – Монтана, Регионално управление на образованието – Монтана, Областна дирекция на МВР – Монтана, Община Монтана, Български младежки Червен кръст – Монтана и СБА – Монтана.

Дата: 11 май 2018 Виж още...
100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
100 ГОДИНИ ОТ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНАНа 10.05.2018 г. в Областна администрация – Монтана беше представена презентация на тема „Излизането на България от Първата световна война“. Тя е едно от предвидените мероприятия в плана за отбелязването на 100-годишнината от Първата световна война и участието на България в нея. Организатор е Областна администрация – Монтана, съвместно с Държавен архив – Монтана.
Областният управител Росен Белчев и заместник областният управител Цветко Цветков приветстваха учениците и проследиха тематичната презентация заедно с тях. В нея експертите от Държавен архив – Монтана представиха факти, свързани с пробива при Добро поле и излизането на България от войната.

Дата: 10 май 2018 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕ ОФИЦИАЛЕН ГОСТ НА ОТКРИВАНЕТО НА НАЙ-ГОЛЕМИЯ ВЪЖЕН ПАРК ВЪВ БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕ ОФИЦИАЛЕН ГОСТ НА ОТКРИВАНЕТО НА НАЙ-ГОЛЕМИЯ ВЪЖЕН ПАРК ВЪВ БЪЛГАРИЯОбластният управител Росен Белчев бе един от официалните гости на церемонията за откриване на най-големия и най-модерен атракционен въжен парк в България, изграден в град Вършец.
На 08.05.2018 г., бяха открити новоизградени атракционни съоръжения в рамките на Проект № CB007.1.11.143 „Рекреативните и спортни обекти като туристически потенциал за региона” с безвъзмездната финансовата помощ на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България–Сърбия, 2014-2020 г. Община Вършец е бенефициент и водещ партньор по Проекта, а партньор от сръбска страна е Спортен център „Пирот“ – град Пирот.

Дата: 8 май 2018 Виж още...
ФЕСТИВАЛ НА ЧИПРОВСКИЯ КИЛИМ 2018
ФЕСТИВАЛ НА ЧИПРОВСКИЯ КИЛИМ 2018Областният управител Росен Белчев и заместник областният управител Нина Петкова бяха сред специалните гости на тържествата по случай Петия фестивал на чипровския килим.
На 5 май на открито в град Чипровци те се насладиха на изложбата на популярните чипровски килими, малки сувенирни изделия и представянето на традиционни местни занаяти.
Кметът на Чипровци Пламен Петков откри Петия фестивал на Чипровския килим, а местни килимарки показаха тънкостите в тъкането им. 12 ученици от местното училище „Петър Парчевич” се обучават в занаята в групата по „Килимарство”.
Дата: 8 май 2018 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 827 от Протокол № 31/26.04.2018 г. на Общински съвет Монтана.
С решението общинският съвет предоставя безвъзмездно на сдружение Ловно-рибарско дружество „Огоста“, град Монтана поземлен имот – публична общинска собственост в землището на с. Студено буче, Съгласно предоставените АПОС и скица на имота, предмет на решението, същият е пасище и приложение следва да намерят разпоредбите на специалният, спрямо ЗОС закон, а именно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ пасищата, мерите и ливадите се отдават под наем по определен ред и на определени в закона лица, които следва да отговарят на нормативно разписани условия. Този ред не е спазен от Общинският съвет, а Ловно-рибарско дружество „Огоста“ не е сред определените в закона лица, на които е допустимо да се предоставят пасища, мери и ливади.


Дата: 4 май 2018 Виж още...
ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – МОНТАНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Със Заповед на областния управител е оспорено пред Административен съд – Монтана Решение № 267 от Протокол № 34, прието на заседание на Общински съвет Георги Дамяново, проведено на 29.03.2018 г.
Решението беше върнато за ново обсъждане, но не бе отменено в законоустановения срок. С него общинският съвет изменя текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Георги Дамяново. Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА. Такъв проект на наредбата не е публикуван на интернет страницата на общината. След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения - чл. 26, ал. 5 изр. първо от ЗНА, каквато също липсва на официалната интернет страница на община Георги Дамяново. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗНА нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието съгласно глава втора от ЗНА, не се обсъжда от компетентния орган. Наредбата е приета при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, отменително основание по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК.


Дата: 3 май 2018 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАНа 27 април 2018 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата под ръководството на заместник областния управител инж. Цветко Цветков.
На заседанието бе представена информация за състоянието на пътнотранспортната обстановка на територията на област Монтана през 2017 г. и от началото на 2018 г. Обсъдени бяха също и резултатите от извършените проверки на състоянието на пешеходните пътеки в населените и извън населените места в областта, както и предложения за отбелязване на предстоящата Глобална седмица за пътна безопасност.
Дата: 27 април 2018 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане решение № 528 прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 21.04.2018 г. С посоченото решение общинският съвет приема изготвената пазарна оценка и възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на полумасивна едноетажна сграда в с. Превала, община Чипровци, актувана като частна общинска собственост. Като правно основание в Акта за частна общинска собственост е посочено и Решение № 938/19.08.2015 г. Цитираното решение е върнато за ново обсъждане от Областния управител като незаконосъобразно и в законоустановения срок е отменено от Общинския съвет. Решение № 528/21.04.2018 г. е взето при липса на фактическо и правно основание, тъй като процесният имот си остава с непроменен статут на публична общинска собственост и всякакви разпоредителни сделки с него са недопустими. Съставеният при несъществуващо правно основание акт за частна общинска собственост следва да се отмени.

Дата: 27 април 2018 Виж още...
ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЕН ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН 2018г.
Дата: 27 април 2018 Виж още...
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ОДОБРИ РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА – 2018 Г.
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ОДОБРИ РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА – 2018 Г.На 26.04.2018 г. в Заседателна зала № 1 на Областна администрация – Монтана се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. На него бе представен проектът на Регионалната програма за заетост и обучение за област Монтана – 2018 г.
Основната цел на Регионалната програма е осигуряването на достъп до работни места на безработни лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда, повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване на качеството на работната сила в област Монтана.
Целева група на програмата са регистрирани в ДБТ безработни лица от общините на територията на област Монтана. Общият брой на лицата от целевите групи, които се предвижда да бъдат включени в регионалната програма е 111.
 
Дата: 26 април 2018 Виж още...
Една и съща услуга да се предоставя по един и същи начин във всички областни администрации в страната
Една и съща услуга да се предоставя по един и същи начин във всички областни администрации в странатаЕдна и съща услуга да се предоставя по един и същи начин във всички областни администрации в страната. Около това предложение се обединиха всички областни управители и експерти от областните администрации в страната, които участваха в кръгла маса за представяне на резултатите от инвентаризацията на услуги, режими и регистри. По време на дискусията бяха обсъдени теми свързани със стандартизиране на административните услуги на областните администрации и подобряване на организацията и поддържане на регистрите в държавната администрация, като се унифицира предоставянето на най-често използваните вътрешно-административни услуги.

Дата: 26 април 2018 Виж още...
ОБЛАСТEН КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКАТА ВИКТОРИНА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ”
ОБЛАСТEН КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКАТА ВИКТОРИНА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ”На 25-и април 2018 г. в Пето СУ „Христо Ботев” - гр. Монтана се проведе Областният кръг на Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”, организирана със съдействието на Регионално управление на образованието – Монтана, Областна администрация -  Монтана, Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Монтана, Български младежки Червен кръст – Монтана, СБА – Монтана, представители на авто-инструкторите и община Монтана.
Идеята на тази викторина е да се изградят умения и навици у децата за действие в условия на пътното движение и формиране на култура на безопасно поведение на пътя.

Дата: 25 април 2018 Виж още...
Ден без асансьори
Ден без асансьори25-и април е „Денят без асансьори“ през 2018 година. Областна администрация – Монтана също се включи в отбелязването му заедно с децата от танцова формация „Dance machine” при Младежкия дом в Монтана.
Те пристигнаха в сградата и символично запечатаха асансьора с апела, който ни отправя и сдружението “BG Бъди активен“, а именно: „да забравите за асансьора и да се раздвижите, като се качите по стълбите!“. Накрая танцьорите демонстрираха атрактивни и забавни начини за качване и слизане по стълбите.

Дата: 25 април 2018 Виж още...