Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
  Днес, 16.04.2010 г. в заседателната зала на областна администрация Монтана се учреди Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана.
 
Дата: 16 април 2010 Виж още...
СПИСЪК
С П И С Ъ К
 

на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността
„младши юрисконсулт” в областна администрация монтана,
 дирекция „Административно – правно обслужване,
финанси и управление на собствеността”

Дата: 15 април 2010 Виж още...
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Областно управление „Гражданска защита” - Монтана уведомява жителите и пребиваващите на територията на град Монтана, че на 01 април 2010г. (четвъртък) от 11.00 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на  национални сигнали за тревога и за край на тревогата.

Дата: 30 март 2010 Виж още...
ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА БОРБА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА - ЗАСЕДАНИЕ
На 26.03.2010 г. се проведе заседание на Областния обществен съвет за борба срещу корупцията в област Монтана. На него се приеха промени в състава на Съвета за представителите на ТД на НАП В. Търново, офис Монтана, Регионален инспекторат на образованието и Окръжна следствена служба.
 
Дата: 30 март 2010 Виж още...
ОБЯВЯВА КОНКУРС
Областна администрация - Монтана, със седалище и адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” №1, тел. 096/399 119, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 08-42/15.03.2010 г. на Областен управител на област Монтана, обявява конкурс за длъжността:
"МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ"

Дата: 25 март 2010 Виж още...
"МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН"
На 22 март 2010г. в Областна администрация – Монтана пристига млад, амбициозен екип от петима мениджъри, който в рамките на един ден ще се запознае с дейностите в администрацията и това как областния управител провежда държавната политика на територията на областта.
 
Дата: 17 март 2010 Виж още...
НАВОДНЕНИЯ - ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ
Във връзка с падналия обилен сняг на територията на област Монтана и очакваното интензивно снеготопене, Областният управител на Област Монтана г-н Ивайло Петров предприе извършване на превантивни мерки, с цел безаварийно провеждане на високите води и недопускане на наводнения.

Дата: 10 март 2010 Виж още...
ПОСЕЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
На 01.03.2010 г. вицепремиерът и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов посети гр.Монтана.

Дата: 4 март 2010 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В ТРАНСПОРТНИТЕ СХЕМИ
На 26.02.2010 г. се проведе заседание на Комисията за разглеждане на промени в транспортните схеми. Бяха разгледани 30 предложения, внесени от общините Берковица, Вълчедръм, Монтана и Якимово, като 16 от тях са за закриване на линии.
 
Дата: 2 март 2010 Виж още...
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА - СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Работна среща на Областен управител на област Монтана - г-н Ивайло Петров с г-н Рагнар Бо, председател на Комитета за гражданска защита към Старшия комитет за гражданско-аварийно планиране и зам. ръководител на Евроатлантическия координационнен център за реагиране при бедствия на НАТО

Дата: 1 март 2010 Виж още...
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА
След преразпределението на неусвоени от други области средства по ПМС № 44 от 19 февруари 2009г., изм. и доп. с ПМС № 336/30.12.2010г., област Монтана получи допълнително 95 040 лева. Пренасочването на финансови ресурси от Агенцията по заетостта е с оглед на броя одобрени, но нефинансирани декларации на работници и служители по области, както и на основание на получени писмени предложения от областните комисии по заетост.
 
 
Дата: 25 февруари 2010 Виж още...
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ "ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ" - РЕШЕНИЯ
На 08.02.2010 г. от 11 часа в Областна администрация – Монтана се проведе заседание на Областната комисия „Военни паметници” на което се приеха следните
Р Е Ш Е Н И Я:
Дата: 10 февруари 2010 Виж още...
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - РЕШЕНИЯ

Във връзка с прилагането на ПМС №44 от 19 февруари 2009 г. /обн. ДВ. бр. 16 от 27.02.2009 г., изм. ДВ бр. 2 от 8 януари 2010 г./ за определяне условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време в икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги” на 04.02.2010 г. в заседателната зала на областна администрация Монтана се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

Дата: 8 февруари 2010 Виж още...
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОСОЛСТВОТО НА УКРАЙНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
На вниманието на гражданите на Украйна!
 
На 7 февруари 2010 г. ще се състои повторено гласуване на избори за Президент на Украйна.
В сградата на Посолството на Украйна в РБ на адрес: 1618, гр.София, жк Овча Купел, ул. Боряна”, 29, задграничният избирателен участък №9 ще бъде отворен за гласуване от 8.00 до 20.00 ч., без прекъсване.
Телефон за връзка – (02)955-93-54, (02)818-68-28.
 
Посолство на Украйна в РБ
Дата: 1 февруари 2010 Виж още...
СПИСЪЦИ

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР”

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА
 

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР”

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА
 
 
Дата: 27 януари 2010 Виж още...