Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ПО ПРОГРАМА "КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ"
Монтана ще бъде домакин на информационeн дeн по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, организиран от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Семинарът ще се проведе на 8 юни, вторник, от 9.30 часа в конферентната зала на Областната администрация – пл. „Жеравица” 1.

Дата: 5 юни 2010 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ - ЗАСЕДАНИЕ
На 28.05.2010 г. от 13.30 часа в административната сграда на Областна администрация – Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет по сигурност.

Дата: 31 май 2010 Виж още...
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ
На 20.05.2010 г. в сградата на Областен управител – Монтана в местността „Расника” се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР в Северозападен район, което бе открито и ръководено от областния управител на област Монтана и председател на РСР г-н Ивайло Петров.

Дата: 21 май 2010 Виж още...
ОБЯВЯВА КОНКУРС
Областна администрация - Монтана със седалище и адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” №1, тел. 096/399 119, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 08-20/15.02.2010 г. на Областен управител на област Монтана обявява конкурс за длъжността:
"СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА"

Дата: 20 май 2010 Виж още...
ОБЯВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед № РД 08-83/18.05.2010г. на областния управител на област Монтана

О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на част от имот – публична държавна собственост с площ 2,00 кв.м, разположена на първия етаж /входно фоайе/ на осеметажната сграда на Областна администрация с идентификатор 48489.8.31.7 по кадастралната карта на гр.Монтана, пл. Жеравица № 1, с предназначение за монтаж и експлоатация на вендинг автомати. Търгът ще се проведе на 23.06.2010 г. от 10, 00 часа в учебната зала на втория етаж /стая №212 л/ на Областна администрация Монтана при първоначална тръжна месечна цена 60 лв. без ДДС. Тръжни документи на цена 50 лв. без ДДС се закупуват до 17,00 часа на 11.06.2010 г. /включително/. Депозит за участие в търга в размер на 120 лв. се внася по сметка на областен управител на област Монтана до 21.06.2010 г. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема и други консумативи. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 12, 00 часа на 22.06.2010 г. в стая 309 на Областна администрация./виж още.../

За информация: 096/ 399128
Лице за контакти: Мариела Богданова

Дата: 19 май 2010 Виж още...
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Относно: Автоматизирана система за мобилен и стационарен радиационнен контрол на околната среда, монтирана в Монтана и София.

ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА - ПРЕССЪОБЩЕНИЕГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА - ПРЕССЪОБЩЕНИЕДата: 12 май 2010 Виж още...
СРЕЩА СЪС СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ
На 29 април, областният управител Ивайло Петров и неговите заместници Димитранка Каменова и Ивайло Алексиев се срещнаха с представители на Съюза на ветераните.
 
Дата: 5 май 2010 Виж още...
ПОСЕЩЕНИЕ В ПИРОТ
По покана на г-н Стаменович на 30 април 2010 г. се проведе среща в град Пирот /Сърбия/ между г-н Ивайло Петров - Областен управител на област Монтана и г-н Горан Стаменович - Областен управител на окръг Пирот за изграждане на граничен контролно пропусквателен пункт между двете държави.
 
Дата: 4 май 2010 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
  Днес, 16.04.2010 г. в заседателната зала на областна администрация Монтана се учреди Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана.
 
Дата: 16 април 2010 Виж още...
СПИСЪК
С П И С Ъ К
 

на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността
„младши юрисконсулт” в областна администрация монтана,
 дирекция „Административно – правно обслужване,
финанси и управление на собствеността”

Дата: 15 април 2010 Виж още...
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА - ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Областно управление „Гражданска защита” - Монтана уведомява жителите и пребиваващите на територията на град Монтана, че на 01 април 2010г. (четвъртък) от 11.00 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на  национални сигнали за тревога и за край на тревогата.

Дата: 30 март 2010 Виж още...
ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА БОРБА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА - ЗАСЕДАНИЕ
На 26.03.2010 г. се проведе заседание на Областния обществен съвет за борба срещу корупцията в област Монтана. На него се приеха промени в състава на Съвета за представителите на ТД на НАП В. Търново, офис Монтана, Регионален инспекторат на образованието и Окръжна следствена служба.
 
Дата: 30 март 2010 Виж още...
ОБЯВЯВА КОНКУРС
Областна администрация - Монтана, със седалище и адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” №1, тел. 096/399 119, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 08-42/15.03.2010 г. на Областен управител на област Монтана, обявява конкурс за длъжността:
"МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ"

Дата: 25 март 2010 Виж още...
"МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН"
На 22 март 2010г. в Областна администрация – Монтана пристига млад, амбициозен екип от петима мениджъри, който в рамките на един ден ще се запознае с дейностите в администрацията и това как областния управител провежда държавната политика на територията на областта.
 
Дата: 17 март 2010 Виж още...
НАВОДНЕНИЯ - ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ
Във връзка с падналия обилен сняг на територията на област Монтана и очакваното интензивно снеготопене, Областният управител на Област Монтана г-н Ивайло Петров предприе извършване на превантивни мерки, с цел безаварийно провеждане на високите води и недопускане на наводнения.

Дата: 10 март 2010 Виж още...