Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Областна администрация - Монтана съобщава на Еми Кирилова Андреева с адрес град София и на Цветан Георгиев Андреев с адрес град Монтана следното:
Дата: 27 юли 2009 Виж още...
ПРОЕКТ: “Партньорство за развитие” по Оперативна програма „Административен капацитет”
ПРОЕКТ: “Партньорство за развитие” 
по Оперативна програма „Административен капацитет”,
 договор № A 08-14-49-C/03.02.2009 г.


ИНФОРМАЦИЯ ДО МЕДИИТЕ
10.06.2009г.
    
КОМИТЕТЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТ “ПАРТНЬОРСТВО ЗА РАЗВИТИЕ” ПРИЕ МЕХАНИЗЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТИТЕ
Дата: 24 юни 2009 Виж още...
На основание чл. 4, ал. 2 от правилника за прилагане на закона за пътищата
На  основание чл. 4, ал. 2 от правилника за прилагане на закона за пътищата
Дата: 24 юни 2009 Виж още...
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед №ВД-53/19.06.2009 г. на областния управител на област Монтана

О Б Я В Я В А
Дата: 22 юни 2009 Виж още...
Заповед РД 08-159/ 04.06.2009г.
Заповед РД 08-159/ 04.06.2009г.
Дата: 4 юни 2009 Виж още...
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”
СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА  „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”
Дата: 27 май 2009 Виж още...
С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”
С П И С Ъ К НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”
Дата: 27 май 2009 Виж още...
Днес се проведоха консултациите за РИК в Монтана
Днес се проведоха консултациите за РИК в Монтана
Дата: 15 май 2009 Виж още...
Утре са консултациите за РИК за изборите за народни представители
Утре са консултациите за РИК за изборите за народни представители
Дата: 13 май 2009 Виж още...
ОБЯВЯВА КОНКУРС
ОБЯВЯВА КОНКУРС
Дата: 7 май 2009 Виж още...
Омбудсманът на България уважи Монтана и Враца
Омбудсманът на България уважи Монтана и Враца
Дата: 30 април 2009 Виж още...
Клуб „Отворено общество” – Русе стартира информационна кампания по проект за ромите
Клуб „Отворено общество” – Русе стартира информационна кампания
по проект за ромите
Дата: 29 април 2009 Виж още...
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА О Б Я В Я В А
ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА О Б Я В Я В А
Дата: 28 април 2009 Виж още...
Днес Районната избирателна комисия започва работа
Днес Районната избирателна комисия започва работа
Дата: 23 април 2009 Виж още...
Областният обществен съвет за борба срещу корупцията проведе първото си заседание за 2009 г.
Областният обществен съвет за борба срещу корупцията проведе  първото си заседание за 2009 г.
Дата: 23 април 2009 Виж още...