Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Невписаните в регистър занаятчии ще бъдат глобявани
Днес в 15,00 часа в  Заседателната зала на Областна администрация - Монтана ще се проведе среща, на която областният управител Тодор Върбанов и председателят на Регионалната занаятчийска камара Стилиян Каменов ще запознаят медиите с мерките за ефективно осъществяване на предвидената в Закона за занаятите контролно-санкционна дейност относно констатирани случаи на самостоятелно прилагане на занаят без задължително вписване на собственик на предприятие в регистър на занаятчиите.
Дата: 18 ноември 2008 Виж още...
Кръгла маса по въпросите на равнопоставеността
Областният управител Тодор Върбанов ще бъде домакин на организираната по инициатива на народните представители Маргарита Кънева и Деница Димитрова кръгла маса на тема: "Какво прави хората равнопоставени - политики в сферата на социалната интеграция".
Дата: 17 ноември 2008 Виж още...
Скоро Монтана ще има и мобилна клинична лаборатория
Продължава работата по изпълнението на проект “Промоция и оптимизиране на профилактични програми по майчино и детско здраве” по програма ФАР.
Дата: 11 ноември 2008 Виж още...
Областният управител обявява търг по чл. 56 от ЗУТ
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед №ВД-60/07.11.2008 г. областният управител на област Монтана обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 10 /десет/ кв. м, находящи се до сграда с идентификатор 48489.7.100.3 и от три страни двор от имот с идентификатор 48489.7.100 по кадастралната карта на гр. Монтана за поставяне на преместваем обект за обслужваща дейност - генератор, съгласно чл. 56 от ЗУТ.
Дата: 11 ноември 2008 Виж още...
Областният управител обявява търг по чл. 56 от ЗУТ
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и заповед №ВД-60/07.11.2008 г. областният управител на област Монтана обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 10 /десет/ кв. м, находящи се до сграда с идентификатор 48489.7.100.3 и от три страни двор от имот с идентификатор 48489.7.100 по кадастралната карта на гр. Монтана за поставяне на преместваем обект за обслужваща дейност - генератор, съгласно чл. 56 от ЗУТ.
Дата: 11 ноември 2008 Виж още...
12 ноември – Информационен ден по ОПАК в Монтана
На 12.11.2008 г., сряда, от 11,00 ч. в Общинския младежки дом ще се проведе информационен ден по Оперативната програма “Административен капацитет” /OПAK/. Управляващият орган на ОПАК стартира нова процедура, насочена към централната, областните и общинските администрации – “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление” /подприоритет 3.1/.
Дата: 10 ноември 2008 Виж още...
Областният обществен съвет за борба срещу корупцията разгледа постъпилите жалби
Областният обществен съвет за борба срещу корупцията проведе заседание, на което прие отчетите на общините за първото шестмесечие на 2008 г. за усвоените от тях средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
Дата: 9 октомври 2008 Виж още...
Министърът на извънредните ситуации посети Монтана
Заместник министър-председателят и министър на извънредните ситуации Емел Етем посети Монтана. Поводът за посещението е приключването на проект "Превенция на бедствия и аварии чрез системата на средното образование в България", реализиран между МИС, МОН и ПРООН, и отбелязването на Международния ден за намаляване на опасностите от стихийни бедствия.
Дата: 8 октомври 2008 Виж още...
Областният управител присъства на тържествената сесия на Общинския съвет в Бойчиновци
Областният управител Тодор Върбанов присъства на тържествената сесия на Общинския съвет в Бойчиновци, посветена на официалния празник на общината.
Дата: 7 октомври 2008 Виж още...
Утре ще заседава Областният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси
Утре, 8 октомври /сряда/, от 13,30 ч. в Заседателната зала на Областна администрация - Монтана ще се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси.
Дата: 7 октомври 2008 Виж още...
Оперативна програма "Административен капацитет" на една година
На 3 октомври Оперативна програма "Административен капацитет" /ОПАК/ навършва 1 година. По този повод на специална среща в 11,00 часа в зала "Сердика" на хотел "Шератон" нейният Управляващ орган ще отчете резултатите и напредъка при изпълнението на програматна до момента.
Дата: 1 октомври 2008 Виж още...
Тодор Върбанов ще уважи Академията на Майкрософт в Монтана
Областният управител на Монтана ще присъства на откриването на учебната година на Академията за информационни технологии на Майкрософт, която започва да функционира от тази учебна година в Природо-математическа гимназия  "Св. Климент Охридски" в Монтана.
Дата: 30 септември 2008 Виж още...
16 служители от Областна администрация - Монтана получиха сертификати по английски език
16 служители от Областна администрация - Монтана преминаха първия модул от специализирано обучение по английски език за работа с институциите на Европейския съюз.
Дата: 27 септември 2008 Виж още...
Министър Василев ще посети Монтана
Утре, 26 септември 2008 г., от 16:30 часа министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев ще посети дирекция „Български документи за самоличност” в Областната дирекция на МВР в Монтана (бул. „Александър Стамболийски” №2), където ще инспектира внедрената там система за управление на опашките. Въвеждането на системата се реализира по проект на МДААР, в който са включени общо 26 офиса на НАП, 12 офиса на дирекция „Български документи за самоличност” към МВР и 1 офис на КАТ. На събитието ще присъстват още Мария Костадинова, директор на дирекция „Български документи за самоличност” в МВР – София, и комисар Светли Петков, директор на ОД на МВР – Монтана.
Дата: 25 септември 2008 Виж още...
Определен е собственикът на имот в село Замфирово
На основание чл. 48, ал. 1 от Закона за държавната собствеонст, чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол от 02.09.2008 г. на тръжна комисия, назначена със заповед 0ВД-48/28.07.2008 г. на областния управител на област с административен център град Монтана за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна държавна собственост, заповед №243/04.09.2008 г. на областния управител определя
Дата: 15 септември 2008 Виж още...