Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА БЕШЕ ПОДПИСАН ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНА ЗДРАВНА КАРТА
На 20.09.2010г., областният управител на област Монтана Ивайло Петров и представители на Районния център по здравеопазване, Районната здравноосигурителна каса, РИОКОЗ, Районните колегии на Българския лекарски съюз и на Българския зъболекарски съюз, Националната пациентска организация и на Общините - Монтана, Лом и Берковица, подписаха проект на Областна здравна карта.

Дата: 23 септември 2010 Виж още...
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 22-ТИ СЕПТЕМВРИ – ДЕНЯ НА НЕЗАВИСИМОСТТА
Уважаеми жители на област Монтана,
Приемете моите поздравления по случай Деня на Независимостта – 22-ри септември!
На този ден преди 102 години се издига международния авторитет на нашата страна и тя се превръща в равноправна на другите европейски държави. Нека отдадем почит на хилядите, дали живота си в освободителната борба и отвоювали независимостта на нашата Родина, на онези без подвига на които едва ли щяхме да живеем сега в съвременна България. Тази дата ни изпълва с увереност и гордост, но също така и ни задължава да продължим да развиваме страната си по европейски, следвайки пътя на изконните български идеали за свобода и независимост. Желая на всички повече оптимизъм, отговорност и вяра, че с всички сили и възможности можем да успеем!
Честит празник!

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
областен управител на област Монтана

Дата: 21 септември 2010 Виж още...
СПИСЪЦИ
С П И С Ъ К
 НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” ПО ИО В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ,
ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” НА 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА
 
С П И С Ъ К
 НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” ПО ИО В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ,
ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА” НА 
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА
 
Дата: 17 септември 2010 Виж още...
ФЕСТИВАЛ НА РИБАТА
На 12.09.2010г. в гр.Лом под патронажа на Евродепутата от ПП ГЕРБ Владимир Уручев и министъра по еврофондовете Томислав Дончев се проведе фестивал на рибата.
 
Дата: 14 септември 2010 Виж още...
ПАКИСТАН - НАВОДНЕНИЯ
Областният управител на област Монтана г- н Ивайло Петров подкрепя инициативата за набиране на средства за пострадалите от наводненията в Пакистан.
 
Дата: 14 септември 2010 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА КОМИСИЯ КЪМ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
На 07.09.2010г. беше проведено заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, ръководено от министър Цветан  Цветанов.
 
Дата: 10 септември 2010 Виж още...
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ 6-ТИ СЕПТЕМВРИ – ДЕНЯ НА СЪЕДИНЕНИЕТО
Уважаеми жители на област Монтана,
Приемете моите поздравления по случай честването на един от най-важните дни в нашата история-   6-ти септември! Заветът, който ни оставя този ден е, че всеки българин е длъжен да даде ръка в решителни за съдбата ни моменти. Святото дело на Съединението е символ на силата и вярата на българите, че когато сме заедно, сме по-силни и успехът при преодоляването на трудностите е сигурен. Нека обединени да вървим напред към бъдеще, изпълнено с безкрайни възможности! Желая на всички здраве, разбирателство и късмет!
Честит празник!

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
областен управител на област Монтана
 
Дата: 3 септември 2010 Виж още...
СПИСЪЦИ
СПИСЪК
НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА
„МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ”
НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА

Дата: 2 септември 2010 Виж още...
ОБЯВЯВА КОНКУРС
Областна администрация - Монтана със седалище и адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” №1, тел. 096/399 119 на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 08-159/25.08.2010 г. на Областен управител на област Монтана обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността:
"ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ" по информационно осигуряване
 
Дата: 27 август 2010 Виж още...
ТРЕТИРАНЕ СРЕЩУ КОМАРИ
Приключи акцията за третирането срещу комари в двете крайдунавски общини на област Монтана. Обработените площи по общини, въздушно и наземно на заблатените терени, образували се след спадането на водите на река Дунав са:  Лом - 13 665 декара и Вълчедръм - 8755 декара.
Дата: 18 август 2010 Виж още...
"СТАРТ НА КАРИЕРАТА" В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
На 17.08.2010 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана комисия, назначена със заповед на областния управител на област Монтана с председател Димитранка Каменова – Заместник областен управител на област Монтана, проведе интервю с кандидатите за два броя работни места в Областна администрация Монтана по Програма “Старт на кариерата” на Министерство на труда и социалната политика.

Дата: 18 август 2010 Виж още...
ВТОРА ОБЛАСТНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
Днес 17.08.2010 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе Втора областна работна среща, като етап от процеса на планиране на социални услуги с участието на всички заинтересовани страни (модела на УНИЦЕФ за областно планиране).
 
Дата: 17 август 2010 Виж още...
ОБЯВЯВА КОНКУРС
Областна администрация - Монтана със седалище и адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” №1, тел. 096/399 119, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 08-142/30.07.2010 г. на Областен управител на област Монтана обявява конкурс за длъжността:
"МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация – Монтана.
 
Дата: 12 август 2010 Виж още...
ОБЯВА СПЕЧЕЛЕН ТЪРГ
Със Заповед № РД-08-143/30.07.2010 г. на областния управител на област Монтана за наемател на част от имот – публична държавна собственост с площ 2,00 кв.м, разположена на първия етаж /входно фоайе/ на осеметажната сграда на Областна администрация с идентификатор 48489.8.31.7 по кадастралната карта на гр. Монтана, пл. Жеравица № 1, с предназначение за монтаж и експлоатация на АТМ устройство /банкомат/ е определена „ОБЕНИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД.
 
Дата: 2 август 2010 Виж още...
ПРОЕКТ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ - РАБОТНА СРЕЩА
На 27.07.2010 г. в сградата на Министерство на труда и социалната политика беше проведена работна среща за изготвяне на предложения за избор на пилотни общини от област Монтана по Проект за социално включване, в която участие взе г-жа Димитранка Каменова, зам. областен управител на област Монтана.
 
Дата: 2 август 2010 Виж още...