Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВЯВА КОНКУРС
Областна администрация - Монтана, със седалище и адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” №1, тел. 096/399 119, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД 08-42/15.03.2010 г. на Областен управител на област Монтана, обявява конкурс за длъжността:
"МЛАДШИ ЮРИСКОНСУЛТ"

Дата: 25 март 2010 Виж още...
"МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН"
На 22 март 2010г. в Областна администрация – Монтана пристига млад, амбициозен екип от петима мениджъри, който в рамките на един ден ще се запознае с дейностите в администрацията и това как областния управител провежда държавната политика на територията на областта.
 
Дата: 17 март 2010 Виж още...
НАВОДНЕНИЯ - ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ
Във връзка с падналия обилен сняг на територията на област Монтана и очакваното интензивно снеготопене, Областният управител на Област Монтана г-н Ивайло Петров предприе извършване на превантивни мерки, с цел безаварийно провеждане на високите води и недопускане на наводнения.

Дата: 10 март 2010 Виж още...
ПОСЕЩЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Г-Н ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ
На 01.03.2010 г. вицепремиерът и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов посети гр.Монтана.

Дата: 4 март 2010 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В ТРАНСПОРТНИТЕ СХЕМИ
На 26.02.2010 г. се проведе заседание на Комисията за разглеждане на промени в транспортните схеми. Бяха разгледани 30 предложения, внесени от общините Берковица, Вълчедръм, Монтана и Якимово, като 16 от тях са за закриване на линии.
 
Дата: 2 март 2010 Виж още...
ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА - СЪОБЩЕНИЕ

Относно: Работна среща на Областен управител на област Монтана - г-н Ивайло Петров с г-н Рагнар Бо, председател на Комитета за гражданска защита към Старшия комитет за гражданско-аварийно планиране и зам. ръководител на Евроатлантическия координационнен център за реагиране при бедствия на НАТО

Дата: 1 март 2010 Виж още...
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА
След преразпределението на неусвоени от други области средства по ПМС № 44 от 19 февруари 2009г., изм. и доп. с ПМС № 336/30.12.2010г., област Монтана получи допълнително 95 040 лева. Пренасочването на финансови ресурси от Агенцията по заетостта е с оглед на броя одобрени, но нефинансирани декларации на работници и служители по области, както и на основание на получени писмени предложения от областните комисии по заетост.
 
 
Дата: 25 февруари 2010 Виж още...
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ "ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ" - РЕШЕНИЯ
На 08.02.2010 г. от 11 часа в Областна администрация – Монтана се проведе заседание на Областната комисия „Военни паметници” на което се приеха следните
Р Е Ш Е Н И Я:
Дата: 10 февруари 2010 Виж още...
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - РЕШЕНИЯ

Във връзка с прилагането на ПМС №44 от 19 февруари 2009 г. /обн. ДВ. бр. 16 от 27.02.2009 г., изм. ДВ бр. 2 от 8 януари 2010 г./ за определяне условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време в икономическите сектори „Индустрия” и „Услуги” на 04.02.2010 г. в заседателната зала на областна администрация Монтана се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие.

Дата: 8 февруари 2010 Виж още...
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ПОСОЛСТВОТО НА УКРАЙНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
На вниманието на гражданите на Украйна!
 
На 7 февруари 2010 г. ще се състои повторено гласуване на избори за Президент на Украйна.
В сградата на Посолството на Украйна в РБ на адрес: 1618, гр.София, жк Овча Купел, ул. Боряна”, 29, задграничният избирателен участък №9 ще бъде отворен за гласуване от 8.00 до 20.00 ч., без прекъсване.
Телефон за връзка – (02)955-93-54, (02)818-68-28.
 
Посолство на Украйна в РБ
Дата: 1 февруари 2010 Виж още...
СПИСЪЦИ

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР”

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА
 

С П И С Ъ К

НА КАНДИДАТИТЕ, НЕДОПУСНАТИ ДО УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН СЕКРЕТАР”

В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – МОНТАНА
 
 
Дата: 27 януари 2010 Виж още...
Министърът на регионалното развитие и благоустройството се срещна с кметовете на общините в област Монтана
„Реализацията на пътя Монтана–Лом е доказателство за това, че когато всички представители на властта обединят усилията си, резултатът винаги е положителен”. С тези думи министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев се обърна към кметовете на общините в областта на състоялата се при областния управител Ивайло Петров среща. Той заяви, че основната причина ЕС да обърне сериозно внимание на проекта, е убедеността, че всички действат в името на една цел – модернизирането на пътя.
Според Росен Плевнелиев досега на Северозападния район е гледано като на краен за България, а намеренията са това отношение да бъде променено и той да бъде приеман като централен за Европа. Министърът призова кметовете всички да работят заедно, съзнавайки, че европейските правила са и наши правила. Той заяви, че има амбицията да работи като министър на 264-те български общини, а местните управници да се чувстват задължени да създават полезни проекти и да помнят винаги, че са избрани от хората, в името на които трябва да влагат своите усилия. Само така ще бъде спазено обещанието и ще бъде изпълнено условието средствата за проектите да стигат до обикновените хора.
Министър Плевнелиев убеди кметовете, че по т.нар. Дунавска стратегия общините ще бъдат тези, които ще определят правилата.
„Приемам себе си не като министър политик, а като министър експерт и моето желание е да помагам, затова в бъдеще ще се виждаме често във връзка с тази стратегия, за да направим полезни неща за област Монтана”, заяви министърът.
Дата: 22 декември 2009 Виж още...
Министър-председателят Бойко Борисов откри рехабилитирания път Монтана–Лом
Днес министър-председателят Бойко Борисов и министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев откриха модернизирания път Монтана–Лом. 
На церемонията присъстваха народните представители Искра Фидосова, Димитър Аврамов, д-р Пламен Цеков, Николай Коцев, областните управители на Монтана и Враца Ивайло Петров и Пепа Владимирова, кметовете на общините от област Монтана, представители на възложителя на проекта – агенция „Пътна инфраструктура”, на консултанта – консорциум „АДО” АД – „Градиакт консулт” ООД,  на фирмата изпълнител „Пътстрой – 92” АД и др. Освен тях събитието беше уважено и от ръководители на различни ведомства на територията на областта и страната.
Дата: 21 декември 2009 Виж още...
Областният управител издаде заповед във връзка с усложнената зимна обстановка
Днес се проведе заседание на Областния щаб за координация при усложнена зимна обстановка. В резултат на взетите на него решения областният управител Ивайло Петров издаде заповед във връзка с очакваните снеговалежи на 19 и 20 декември.
Заповедта задължава кметовете на общини и ръководителите на институции да предприемат мерки за действия, както следва:
· да се засили контролът върху дейността на пътноподдържащите фирми за почистване и опесъчаване на пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа
· да не се допуска движение на автомобили, неподготвени за движение при зимни условия
· да се организира разузнаване по пътищата и оказване на помощ на закъсали автомобили и бедстващи граждани
· да се актуализира информацията за болните на хемодиализа, бременните и родилките с цел да се осигури транспортирането им при необходимост до болнично заведение
· да се създаде необходимата организация и да се засилят дежурствата  по поддържане на електропреносната и ВиК мрежата
· да се организира периодично информиране на населението за обстановката и правилата за поведение и действия
Заповедта е сведена до знанието на съответните длъжностни лица, а контролът по нейното изпълнение е възложен на заместник областния управител Ивайло Алексиев.

Дата: 18 декември 2009 Виж още...
Министърът на финансите откри ремонтираното детско отделение в болницата в Монтана
Министърът на финансите Симеон Дянков посети Монтана за втори път от встъпването си в длъжност. Той бе в областния град, за да открие  ремонтираното детско отделение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”. По време на предишното си посещение финансовият министър заяви пълната си подкрепа за ремонта на отделението в болницата и спази обещанието си той да приключи през първата половина на месец декември.
Част от програмата на министър Дянков беше срещата с представители на бизнеса в Монтана, чийто домакин бе областният управител Ивайло Петров. На нея присъстваха и народните представители от ПП ГЕРБ Искра Фидосова и Димитър Аврамов.
Дата: 15 декември 2009 Виж още...