Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЕКИПЪТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПОЛУЧИ БЛАГОДАРСТВЕН ПЛАКЕТ
ЕКИПЪТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПОЛУЧИ БЛАГОДАРСТВЕН ПЛАКЕТ С благодарствен плакет за дългогодишен принос към инициативата „Да изчистим България заедно” бе удостоен екипа на Областна администрация Монтана по време на Националната среща на партньорите в кампанията. Събитието се проведе на 25.06.2019 година в Университетската ботаническа градина към СУ „Св. Климент Охридски“. На събитието, организирано от bTV Media Group за втора поредна година бяха отличени най-изявените партньори.
Голямото чистене на България ще се проведе на 14 септември 2019 г., а желаещите да подкрепят каузата от цялата страна ще могат не просто да почистят замърсените зони, но и да инициират други добри дела, като обновят детски площадки и градинки, спасят унищожени гори или засадят нови, с което да направят нашата Родина не само по-чиста, но и по-красива.
През 2018 г. „Да изчистим България заедно” обедини в област Монтана над 2000 доброволци около идеята за по-чиста околна среда.

Дата: Вчера, 17:13 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОбластният управител на област Монтана Росен Белчев взе участие в редовно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което се проведе на 25.06.2019 г. в конферентния център на Областна администрация Видин под ръководството на Албена Георгиева – Областен управител на област Видин и  председател на съвета за периода 01.01-30.06.2019 г.
В събитието участваха представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации, синдикалните структури и Агенция „Пътна инфраструктура”.

Дата: Вчера, 17:01 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ СЪГЛАСУВА ПРОЕКТ НА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ СЪГЛАСУВА ПРОЕКТ НА ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ В ОБЛАСТ МОНТАНАОбластният съвет за развитие проведе на 24.06.2019 г. свое редовно заседание, в рамките на чиито дневен ред съгласува разработен Проект на Областен план за развитие на горските територии в област Монтана (ОПРГТ).
Домакин на събитието бе Областният управител Росен Белчев, който посрещна в заседателна зала №1 на Областната администрация Директора на Регионалната дирекция по горите в Берковица инж. Сашко Каменов, представители на екипа на „Географика“ ООД, разработил проекта на ОПРГТ, а също и членуващите в постоянния състав на съвета кметове на общини, общински съветници, синдикални и работодателски организации.

Дата: Вчера, 16:08 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В 11-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ВЗЕ УЧАСТИЕ В 11-ТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.Областният управител на област Монтана Росен Белчев взе участие в Единадесетото редовно заседание на Комитета за Наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество  Interreg V-A Румъния – България 2014-2020 г., което се проведе на 11 юни 2019 г. в конферентната зала на хотел „Черно море“ във Варна.
В събитието, което бе съвместно ръководено от Управляващия орган в лицето на Юлия Херцог и Националния партниращ орган (МРРБ) в лицето на зам. министър Деница Николова, се включиха представители на централните ведомства на изпълнителната власт, окръжните съвети, областните администрации, асоциации на общините и гражданския сектор в българо-румънската погранична зона.

Дата: 17 юни 2019 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
РАБОТНА СРЕЩА  С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯДейността на дружествата на ЧЕЗ в България, начините за постигане на по-високо качество на услугите, предоставяни на територията на област Монтана в това число и подобряване на комуникацията с местните власти бяха обсъдени на работна среща, която се състоя на 13.06.2019 г. в заседателна зала №1 на областната администрация.
Домакин на събитието бе Зам. областният управител Нина Петкова, която приветства с добре дошли Регионалния мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал и неговия екип, а също и представителите на общинските администрации.
В хода на срещата мениджъри в различни професионални направления от гостуващия екип на ЧЕЗ България запознаха присъстващите с извършените от компанията инвестиции с цел обновяване на техническата инфраструктура на национално и регионално ниво, както и с предприетите  действия за подобряване на качеството на доставките на електроенергия.

Дата: 17 юни 2019 Виж още...
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ ОТ ЗВЕНАТА БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ ПРИ ОДМВР, КОИТО ДА ПОСЛУЖАТ ПРЕД СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРНИЯ ДЕН НА 26.05.2019Г
Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. и с цел създаване на добра организация преди и по време на изборите, Ви уведомяваме, че звената „Български документи за самоличност“ при ОДМВР и СДВР ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност да упражняват правото си на глас в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България.
Служителите ще работят на 24 и 25.05.2019 г. от 08:30 до 17:30 ч., както и на  26.05.2019 г. от 08:30 до 19:30 ч.

    В седмицата преди 26.05.2019 г., когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен/зелен паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:
1.    В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
2.    При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работни ден на 23.05.2019 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

1.    Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР, СДВР и РУ при ОДМВР/СДВР за дните от 21.05.2019 г. до 25.05.2019 г. от 08:30 ч. до 17:00 ч. и на 26.05.2019 г. от 08:30 ч. до 19:00 ч.
2.    Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
3.    В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ, ОДМВР и СДВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН – 26.05.2019 Г.
Удостоверението се прилага към избирателния списък за гласуване в изборите за Народно събрание.


Дата: 22 май 2019 Виж още...
Oткрита процедура за приватизационна продажба
С Решение № 1738 от 10.04.2019 г. /обн. в ДВ, бр. 34 от 23.04.2019 г./ на Агенция за приватизация и следприватизационен контрол, на основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, е открита процедура за приватизационна продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в град Берковица, ул. „ Николаевска“, бл. 23, нулев етаж, община Берковица, област Монтана, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 03928.512.591.1.19 със ЗП 58,90 кв. м, заедно с 54% идеални части от входното антре, коридора и тоалетната, трите с обща площ 27 кв. м, както и съответните идеални части от общите части на сградата. Обектът е с данъчна оценка над 10 000 лева и е с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана.
Информация относно предстоящите действия по изпълнението на горецитираното Решение, както и за приватизационната оценка на имота, може да бъде предоставена от АПСК.

Дата: 15 май 2019 Виж още...
ВЕЛОПОХОД 2019
ВЕЛОПОХОД 2019През 2019 г., в периода 7-12 май, се провежда поредната Глобална седмица за пътна безопасност в област Монтана. По повод нейното отбелязване на 10 май 2019 г. се осъществи традиционният вече колопоход. Областният управител Росен Белчев даде началото на груповото колоездене.
Идеята на Глобалната седмица за пътна безопасност обединява усилията на родители, семейства, училища, държавни институции, неправителствени и браншови организации, бизнеса и медиите, в осигуряването на по-висока безопасност на движение по нашите пътища.
Организатори на мероприятието са Областна администрация – Монтана, Регионално управление на образованието – Монтана, Областна дирекция на МВР – Монтана, Община Монтана, Български младежки Червен кръст – Монтана и СБА – Монтана.


Дата: 10 май 2019 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕШЕ ГОСТ НА ДВАДЕСЕТОТО ЮБИЛЕЙНО ВРЪЧВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИКОВИ ДИПЛОМИ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БЕШЕ ГОСТ НА ДВАДЕСЕТОТО ЮБИЛЕЙНО ВРЪЧВАНЕ НА НЕМСКИ ЕЗИКОВИ ДИПЛОМИНа 9-и май 2019 г. Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици „Петър Богдан“ – гр. Монтана изпрати своя 20-и юбилеен випуск, носител на немски езикови дипломи.
По този случай областният управител на област Монтана г-н Росен Белчев уважи поканата за събитието, за да отправи лично своите поздравления.
Връчването на дипломите се състоя в голямата зала на Общински младежи дом – Монтана и беше посетено от много гости, бивши учители и родители. Сред официалните гости на тържеството бяха народният представител Ирена Димова, началникът на РУО-Монтана Трайка Трайкова, кметът на община Монтана Златко Живков и други.
Неизменна част от празника беше и музикално-танцовата програма, в която бяха представени българският фолклор, немското изкуство и приветствия от родители и ученици.

Дата: 9 май 2019 Виж още...
ДЕН НА ЕВРОПА — 2019 ГОДИНА
ДЕН НА ЕВРОПА — 2019 ГОДИНАЧестит Ден на Европа!

Всяка година на 9-и май честваме Деня на Европа. Той е посветен на мира и единството в Европа.
На тази дата се отбелязва годишнината от историческата Декларация на Шуман. В своя реч през 1950 г. в Париж Робер Шуман, френският външен министър по това време, споделя своята идея за нова форма на политическо сътрудничество в Европа, която ще направи войната между европейските народи немислима.
Неговата идея е да се създаде европейска институция, която да обедини и управлява производството на въглища и стомана. Само година по-късно е подписан договорът за създаване на подобна институция. Предложението на Шуман се счита за началото на това, което днес наричаме Европейски съюз.
Желая на всички ни да следваме заложените ни европейски ценности и идеали, за да градим заедно по-доброто си бъдеще като част от европейското глобално общество!

Областен управител
РОСЕН БЕЛЧЕВ


Дата: 9 май 2019 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСЕТИ „ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ ПО ПОВОД 110 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСЕТИ „ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ ПО ПОВОД 110 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТ МОНТАНАДнес – на 09 май,  в парка в центъра на областния град Монтана се проведе „Панорама на професионалното образование и обучение“. Инициативата се организира от Регионално управление на образованието – Монтана по повод 110 години професионално обучение в област Монтана.
Областния управител на област Монтана г-н Росен Белчев бе сред специалните гости на събитието. По време на откриването той приветства всички гости, учители, ученици, родители, работодатели. Г-н Белчев подчерта, че професионалното обучение е в основата на подобряването на икономическата среда в България и поздрави всички за усърдния труд, който полагат в сферата на образованието.
В панорамата се представиха училища, осъществяващи професионално образование и обучение.

Дата: 9 май 2019 Виж още...
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАР
БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ВЕЛИКДЕНСКИ БАЗАРНа 25.04.2019 г. Областна администрация-Монтана бе един от домакините на Великденския благотворителен базар под мотото „Насърчаване на младите хора за здравословен начин на живот като превенция на употребата на наркотици“.
Той бе организиран от председателя на Общински съвет по наркотични вещества - г-жа Мария Шуманска и експертите Виолина Илиева и Петя Кирилова към Превантивно-информационния център на община Монтана.
В базара се включиха I ОУ "Св.Св. Кирил и Методий", IV ОУ "Иван Вазов", V СУ "Христо Ботев", VI СУ "Отец Паисий", VII СУ "Йордан Радичков", ПМПГ "Св. Климент Охридски", ФСПГ "В. Левски" и НУ "Г. Бенковски",  децата от приемна грижа-гр. Монтана и доброволците към ОбСНВ – гр. Монтана. Те представиха ръчно изработени картички, сувенири, украса и други чудесни идеи за подарък на близки и приятели за великденските празници.

Дата: 7 май 2019 Виж още...
Заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана
Заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област МонтанаНа заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана, проведено на 18.04.2019 г., бе одобрена Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2019 г.
Регионалната програма е внесена в Министерството на труда и социалната политика за утвърждаване и включване за финансиране в Националния план за действие по заетостта.
В комисията са постъпили 11 проектни предложения на общините и едно от Областна администрация Монтана.
Заетостта по програмите е в рамките на 6 месеца от 01.06.2019 г. до 30.12.2019 г., ще бъде осигурена заетост на 81 безработни лица на пълен работен ден и 22 безработни лица на 6-часов работен ден, или доходи по трудово правоотношение ще получават общо 103 безработни лица, като общата стойност на финансовия ресурс за изпълнението им е 425 090 лв.

Дата: 3 май 2019 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Дата: 26 април 2019 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ПРИСЪСТВА НА ТРЕТАТА ПОРЕДНА ДИСКУСИЯ НА ТЕМА АМ „ХЕМУС“
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ ПРИСЪСТВА НА ТРЕТАТА ПОРЕДНА ДИСКУСИЯ НА ТЕМА АМ „ХЕМУС“На 24.04.2019 г. в Ловеч стана ясно, че цялата АМ „Хемус“ може да бъде готова през 2023 г. Освен това започва строежът и на скоростния път Видин – Ботевград.
Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. В града той участва в третата поредна дискусия за изграждане на инфраструктурния обект на тема „Магистрала „Хемус“ – новите 134 км“. В нея се включиха също председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ Георги Терзийски и изпълнителният директор на „Автомагистрали“ ЕАД Стоян Беличев.
С промените в закона, които ще позволят съкращаване на сроковете за извършване на отчуждителни процедури, и при добра организация е напълно реалистично цялата автомагистрала „Хемус“ да бъде готова година по-рано от обявеното и по нея от София до Варна да се пътува през 2023 г.

Дата: 25 април 2019 Виж още...