Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСДата: 6 май 2021 Виж още...
Поздравителен адресДата: 2 май 2021 Виж още...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИМУНИЗАЦИИТЕ СРЕЩУ КОВИД 19
Осигурени са зелени коридори за желаещите да се ваксинират срещу Ковид 19 с ваксината " Пфайзер ", както следва:
1. В РЗИ – Монтана:
–    на 03.05.2021 г.; 04.05.2021 г. и 08.05.2021 г. от 10:00-14:00 ч.;
–    на 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. от  14:00-17:00 ч.
2. В МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана:
–    на 30.04.2021 г.; 03.05.2021 г.; 04.05.2021 г. и 08.05.2021 г. от 09:00-13:30 ч.;
–    на 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. от 13:00-16:00 ч.
3. В МБАЛ „Сити клиник – Св. Георги” гр. Монтана:
–  на 30.04.2021 г.; 01.05.2021 г.; 03.05.2021 г.; 04.05.2021 г.; 05.05.2021 г.; 06.05.2021 г.; 07.05.2021 г. и 08.05.2021 г. от 10:00-14:00 ч.
4. В ДКЦ-1 ЛОМ ЕООД, гр. Лом:
–    на 05.05.2021 г. и 07.05.2021 г. от 13:00-16:00 ч.

Дата: 28 април 2021 Виж още...
ОТЧЕТ ИЗБОРИ 2021г
Дата: 22 април 2021 Виж още...
Поздравителен адресДата: 16 април 2021 Виж още...
заседание на областната Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие
На 15.04.2021 г. бе проведено онлайн заседание в електронната платформа zoom на областната Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.
На заседанието бе одобрена Регионалната програма за заетост на област Монтана - 2021 г., която в срок до 20.04.2021 г. ще бъде изпратена в МТСП за утвърждаване.
Програмата има за цел да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване безработицата и повишаване качеството на работната сила в област Монтана.
Целева група на програмата са регистрирани в ДБТ безработни лица от общините Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци и Якимово.
Очакваният резултат е осигуряване на заетост и трудови доходи на 87 безработни лица на пълен работен ден, 31 безработни лица на 6 часов работен ден и 35 безработни лица на 4 часов работен ден или трудови доходи ще получават общо 153 безработни лица.
Източниците на финансиране    са 605 700 лв. средства от държавния бюджет, средствата осигурени от областната и общинските администрации са в размер на 1920 лв.    

Дата: 16 април 2021 Виж още...
Поздравителен адресДата: 8 април 2021 Виж още...
Поздравителен адрес


Дата: 7 април 2021 Виж още...
Пожароопасен сезон 2020
Дата: 31 март 2021 Виж още...
Заповед
Дата: 29 март 2021 Виж още...
ТЕСТ НА СИРЕНИТЕ В МОНТАНА НА 1 АПРИЛ 2021 ГОДИНА
На 01 април 2021 г. от 11:00 ч. ще бъде проведен тренировъчен тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението. В тренировката са включени и интегрираните към Националната система Локални системи за оповестяване в Зоната за неотложни защитни мерки за оповестяване на АЕЦ „Козлодуй”.
Ще бъдат задействани крайните акустични устройства (сирени), като ще се излъчат акустични сигнали и гласова информация.  
Проверката е в изпълнение разпоредбите на Наредбата за условията и реда на функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
Системата ще бъде задействана едновременно в Монтана и в градовете София, Бургас, Варна, Враца, Кърджали, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Русе, Смолян, Стара Загора, както и населените места, включени в интегрираните локални системи за оповестяване.
Тестът се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, повишаване уменията на длъжностните лица за задействане на системата и излъчване на информация на живо и обучение на населението за разпознаване на сигналите.

Дата: 29 март 2021 Виж още...
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата на област Монтана проведе на 25 март 2021 г. онлайн заседание под ръководството на Областния управител Росен Белчев.
Събитието се проведе в електронната платформа за видеоконферентни връзки zoom и в него се включиха представители на ведомствени териториални структури, общини и Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата.
В хода на заседанието старши експерта от РУО – Монтана г-жа Нина Кирилова  запозна присъстващите със Секторната стратегия за безопасност на движението по пътищата изготвена от Министерството на образованието и науката за периода 2021 – 2030 година.
По темата, свързана с Националното състезание по безопасност на движението по пътищата информира аудиторията относно правата и задълженията по организацията на областното и общинското ниво на състезанието.
Беше обсъдена организацията и провеждането на Областния национален кръг на Националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“.
В края на заседанието г-н Росен Рапчев, експерт в Държавната агенция по безопасност на движението по пътищата информира присъстващите, че ДАБДП ще окаже съдействие, при необходимост, на всички членове на комисията с цел подобряване на резултатите от работата на ОКБДП – Монтана.

Дата: 26 март 2021 Виж още...
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ
На 25.03.2021 г., на основание разпоредбите на Закона за насърчаване на заетостта, Комисията по заетост  проведе заседание във връзка с изготвянето на Регионалната програма за заетост на област Монтана за 2021 г. На заседанието беше избран състава на Комисия, която да извърши оценка и подбор на постъпилите проектни предложения от областната и общинските администрации, както и беше одобрена Методиката за оценка на същите.
Регионалната програма за заетост за област Монтана за 2021 г. ще бъде разработена по образец утвърден от Министъра на труда и социалната политика и съдържа: обосновка и описание на предложените дейности, периода за изпълнение, работодателите по програмата, финансирането, броя на наетите лица, работните места на които ще бъдат наети и др.
 През настоящата година със средствата от бюджета за активна политика на пазара на труда на МТСП ще се финансира осигуряването на субсидирана заетост за период не по-малък от 3 и не повече от 6 месеца.
Размерът на средствата за финансиране на програмата за всяка област е определен по методика утвърдена със заповед на министъра на труда и социалната политика и съобразена със средномесечното равнище на безработица и средномесечния брой регистрирани безработни лица в областта за деветте месеца на предходната година. За област Монтана средствата са в размер на 605 700 лв.

Дата: 25 март 2021 Виж още...
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИМУНИЗАЦИИТЕ СРУЩУ КОВИД 19
Осигурени са зелени коридори за желаещите да се ваксинират с ваксината на "Астра Зенека", както следва:
  • В РЗИ – Монтана: на 25.03.2021 г. (четвъртък) и 26.03.2021 г. (петък) от 14:30-17:00 ч.
  • В МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана: на 25.03.2021 г. (четвъртък), 26.03.2021 г. (петък) от 13:00-17:00 ч. и  27.03.2021 г. (събота) от 09:00-13:00ч.
  • В МБАЛ „Сити клиник – Св. Георги” гр. Монтана: на 27.03.2021г. (събота ) и 28.03.2021 г. (неделя) от 10:00-16:00 ч.
 
Дата: 24 март 2021 Виж още...
Подсигурени са лични предпазни средства и дезинфектанти за предстоящите избори за народни представители
Подсигурени са лични предпазни средства и дезинфектанти за предстоящите избори за народни представителиНа 16.03.2021 г. представител на Областна администрация Монтана получи от Министерство на здравеопазването разпределените за област Монтана лични предпазни средства за нуждите на секционните избирателни комисии и гласоподавателите от област Монтана, за РИК Монтана и за служителите от администрациите ангажирани в изборния процес. Количествата са съобразени с предварителна информация за участниците в изборния процес и с Указанията на Министерството на здравеопазването за провеждане на изборите в условията на извънредна епидемиологична обстановка във връзка с COVID-19.
Подсигурени са хирургически маски, маски FFP2, еднократни защитни гащеризони, ръкавици, дезинфектанти: за ръце, за под и за повърхности. Въз основа ва дадени указания от Министерството на здравеопазването доставените лични предпазни средства и дезинфектанти, съгласувано с РИК Монтана, ще бъдат разпределени по общините в област Монтана, а от тях на секционните избирателни комисии.


Публикувано на 17.03.2021г.

Дата: 17 март 2021 Виж още...