Областна администрация - Монтана > --- > Отбелязване на "Седмица Европа-България" в Област Монтана 1-7 декември 2012 г.http://oblastmontana.org