Областна администрация - Монтана > --- > Откриване на обновения център на село Лехчево - 24.08.2012 г.


Откриване на обновения център на село Лехчево - 24.08.2012 г.Откриване на обновения център на село Лехчево - 24.08.2012 г.Откриване на обновения център на село Лехчево - 24.08.2012 г.Откриване на обновения център на село Лехчево - 24.08.2012 г.Откриване на обновения център на село Лехчево - 24.08.2012 г.Откриване на обновения център на село Лехчево - 24.08.2012 г.Откриване на обновения център на село Лехчево - 24.08.2012 г.Откриване на обновения център на село Лехчево - 24.08.2012 г.

http://oblastmontana.org