Областна администрация - Монтана > --- > Контакти


Областен управител Валери Димитров
096/ 399 101, 096/ 399 112,096/ факс 399 129
Заместник областен управител Латинка Симова
096/ 399 104, 096/399 106
Заместник областен управител Кирил Делев
096/ 399 105, 096/ 399 106Главен секретар Иван Тодоров 096/ 399 103


Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
Директор Даниела Миронова 096/ 399 114
Главен счетоводител Ваня Троянска 096/ 399 133
Главен юрисконсулт Катя Петкова 096/ 399 117
Главен експерт Росица Рангелова 096/ 399 118,096/ 399 119
Старши юрисконсулт Мария Григорова 096/ 399 117
Старши експерт Ангел Павлов 096/ 399 108
Главен специалист ОМП Красимир Стоянов 096/ 399 124
Главен специалист Светла Иванова 096/ 399 107, 096/399 121, 096/399 125
Технически сътрудник- деловодство Таня Георгиева 096/ 399 121

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
Директор Нели Дацова 096/ 399 123
Главен експерт Калина Борисова 096/ 399 116
Главен експерт Нели Копривчина 096/ 399 113
Главен експерт Диана Венелинова 096/ 399 128
Главен експерт Мариела Богданова 096/ 399 128
Главен експерт Силва Викторова 096/ 399 140
Главен експерт Галя Донова-Иванова 096/ 399 130
Главен експерт Добромир Тодоров 096/ 399 127
Главен експерт Елена Любенова 096/ 399 131
Главен експерт Силвия Георгиева 096/ 399 120
Старши експерт Михаил Михайлов 096/ 399 115
Старши експерт Биляна Божидарова 096/ 399 113
Старши експерт Мариела Николова 096/ 399 101
Старши експерт Надя Дамянова
096/ 399 115
Старши експерт Илиян Цветков
096/ 399 127
Младши експерт Галя Георгиева
096/ 399 113
Специалист Ралица Каменова
096/ 399 121
Специалист Стела Владимирова
096/ 399 115
Изпълнител шофьор Любослав Георгиев ----------


http://oblastmontana.org