Областна администрация - Монтана > --- > "Мениджър за един ден 2012"


"Мениджър за един ден 2012"
"Мениджър за един ден 2012"
"Мениджър за един ден 2012"

Александър Александров - областен управителГлавните секретари Иван Тодоров и Лаура СтефановаЗам. областните управители Нина Петкова и Михаела Михайлова


"Мениджър за един ден 2012"
"Мениджър за един ден 2012"
"Мениджър за един ден 2012"

Зам. областните управители Нина Петкова и Нина ИвановаМихаела Михайлова - зам. областен управителНина Иванова - зам. областен управител


"Мениджър за един ден 2012"

"Мениджър за един ден 2012"
"Мениджър за един ден 2012"

Лаура Стефанова - главен секретарДиректорите на дирекция АКРРДС Нели Дацова и Георги ЯнчевДиректорите на дирекция АПОФУС - Даниела Миронова и Иван Петров
"Мениджър за един ден 2012"

"Мениджър за един ден 2012"

"Мениджър за един ден 2012"

"Мениджър за един ден 2012"

"Мениджър за един ден 2012"

"Мениджър за един ден 2012"

"Мениджър за един ден 2012"

"Мениджър за един ден 2012"

"Мениджър за един ден 2012"

"Мениджър за един ден 2012"

"Мениджър за един ден 2012"


http://oblastmontana.org