Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ПЪРВИ ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА


Областният управител на област Монтана - Ивайло Петров, на основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, чл.23, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и решенията на Общинските избирателни комисии от областта, свиква първите заседания на новоизбраните общински съвети, както следва:

Дата

час

Общински съвет

03.11.2011

16.00

Георги Дамяново

07.11.2011

13.00

Берковица

07.11.2011

16.00

Монтана

08.11.2011

10.00

Лом

09.11.2011

15.00

Брусарци

10.11.2011

10.00

Вълчедръм

10.11.2011

15.00

Медковец

11.11.2011

10.00

Вършец

11.11.2011

14.00

Чипровци

14.11.2011

10.00

Якимово

14.11.2011

14.00

Бойчиновци

Определяне на мястото за провеждане на първите заседания и организационно-техническата им подготовка е възложена на изпълняващите длъжността кмет.
Преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове ще положат клетва в присъствието на областния управител, председателя или член на Общинската избирателна комисия и жители на общината.
Първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най- възрастния общински съветник и на него се избира председател на съвета.
 
 

http://oblastmontana.org