Областна администрация - Монтана > --- > Делегация от област Монтана на посещение в Норвегия


  Заместник  областният управител  Димитрана Каменова и представители на 11- те общини в областта  посетиха Осло, Норвегия.  Пътуването се осъществи  в рамките на проект ”Укрепване на капацитета на местните власти на Северозападния район за планиране на България за привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции и ИТ решения за административни услуги”.
  Той се изпълнява от Български икономически форум, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Монтанската  делегация е третата, която  посети  Норвегия в периода  04 декември – 9 декември  2010г.
  Участието в проекта дава  възможност за обмяна на опит в областта на привличането на инвеститори между представители на местната администрация от България и норвежки експерти. Програмата предвиждаше  посещение за установяване на контакти и обмяна на добри административни практики в Северен иновационен център, Стопанската камара в Осло и Асоциацията на местните и регионални власти.
  Зам. областният управител  Каменова   участва в икономическия  форум, на който   направи презентация на  област Монтана  и  представи възможности за инвестиции. Презентации представиха и зам.кметовете  на общините  Монтана, Лом и Берковица в  отраслите  икономика, земеделие и туризъм.
  Изпълнителят на проекта - Български икономически форум  пое  разходите на участниците за самолетни билети, нощувки и вътрешен транспорт,  в рамките на програмата.
 

http://oblastmontana.org