Областна администрация - Монтана > Върнати и оспорени решения на общинските съвети > Общински съвет Медковецhttp://oblastmontana.org