Областна администрация - Монтана > Върнати и оспорени решения на общинските съвети > Общински съвет Ломhttp://oblastmontana.org