Областна администрация - Монтана > Върнати и оспорени решения на общинските съвети > Общински съвет Георги Дамяновоhttp://oblastmontana.org