Областна администрация - Монтана > Върнати и оспорени решения на общинските съвети > Общински съвет Вършецhttp://oblastmontana.org