Областна администрация - Монтана > Върнати и оспорени решения на общинските съвети > Общински съвет Вълчедръмhttp://oblastmontana.org