Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ОБЯВА СПЕЧЕЛЕН ТЪРГ


 
   Със Заповед №РД 08-109/28.06.2010 г. на областния управител на област Монтана за наемател на част от имот – публична държавна собственост с площ 2,00 кв.м, разположена на първия етаж /входно фоайе/ на осеметажната сграда на Областна администрация с идентификатор 48489.8.31.7 по кадастралната карта на гр. Монтана, пл. Жеравица № 1, с предназначение за монтаж и експлоатация на вендинг автомати, е определено „МБМ 2006” ЕООД, гр. Монтана./виж още.../
 

http://oblastmontana.org