Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ


Уважаеми дами и господа,
Поздравявам ви с деня на държавния служител -  23 юни. Пожелавам ви и занапред да проявявате професионализъм, коректност и лоялност, с  работата си да допринасяте за модернизирането на държавната администрация! Нека винаги бъдем в услуга на гражданите, да удоволетворяваме потребностите им, съобразно изискванията на европейските стандарти. С общи усилия да създадем по– благоприятна среда за живот и стопанска дейност! Бъдете живи и здрави!
Честит празник!
 
Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана
 

http://oblastmontana.org