Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕСъвместно заседание на Регионален съвет за развитие /РСР/ и Регионален координационен комитет към РСР в Северозападен район


  На 20.05.2010 г. в сградата на Областен управител – Монтана в местността „Расника” се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР в Северозападен район, което бе открито и ръководено от областния управител на област Монтана и председател на РСР г-н Ивайло Петров.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.
  След проведено гласуване за заместник - председател на съвета бе избран кметът на община Вършец – г-жа Боряна Бончева – Лечева.
  Представен и одобрен бе Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район.
  Членовете на Регионалния съвет за развитие приеха Годишната индикативна програма за дейността на РСР на СЗР през 2010г.
  Представители от управляващите органи запознаха участниците в съвместното заседание с операциите по оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз, касаещи Северозападен район.
 

СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ  СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ  СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ


http://oblastmontana.org