Областна администрация - Монтана > Главна, Новини, Обяви и съобщения > КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ от проведения конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция АКРРДС на Областна администрация Монтана
http://oblastmontana.org