Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID - 19


Областният медицински съвет на област Монтана проведе на 20.11.2020 г. заседание, основен акцент в чийто дневен ред беше обсъждане на алтернативите за реорганизация на лечебната мрежа в областта с цел обособяване, в съответствие с постъпили от Министъра на здравеопазването указания, на лечебни заведения за лечение единствено на лица с коронавирусна инфекция.
Заседанието се проведе онлайн в електронната платформа Zoom под ръководството на Областния управител Росен Белчев и с участието на имащите отношение към противоепидемичните мерки ведомствени териториални структури, представители на лечебните заведения за активна болнична помощ, лекарски съсловни организации и общините в областта.
По отношение на получените от здравното министерство разпореждания и в резултат от извършения анализ на моментното състояние на лечебните заведения за болнична помощ Медицинският съвет счете, че, предвид спецификата на заведенията, включително начина, по който са структурирани болничните отделения, както и с оглед на наличния материален и човешки ресурс за подсигуряване на адекватни медицински грижи, схемата за обособяване на конкретни заведения за лечение единствено на пациенти с COVID инфекция не е приложима за област Монтана.
В контекста на гореизложеното съветът взе решение в срок до 23.11.2020 г. в заведенията за болнична помощ да се предприемат действия в посока увеличаване на легловата база и реорганизация на дейността с цел осигуряване на медицински специалисти за лечение на нуждаещите се от хоспитализация пациенти с COVID-19,
От страна на Регионалната здравна инспекция в Монтана бяха представени актуални данни за заболеваемостта от COVID – 19 в областта, от които стана ясно, че към дата 19.11.2020 г. активните случаи в област Монтана са общо 822, от които 126 лица са хоспитализирани както следва: 26 лица в МБАЛ „Св. Николай Чудотоворец“ – Лом, 63 лица – в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана, 9 лица – в МБАЛ Берковица, 22 лица – в МБАЛ „Сити Клиник – Свети Георги“ ЕООД – Монтана, 1 лице – в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД – София , 1 лице – в УМБАЛ „Пирогов“ – София, 1 лице – в МБАЛ „Света София“ ЕООД – София, 1 лице – в Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Враца ЕООД, 1 лице – във ВМА София и 1 лице – в „Втора многопрофилна болница за активно лечение“ ЕАД – София.
Диагностицираните за домашно лечение лица са 696, а общо диагностицираните за лечение в област Монтана са 1798. Броят на излекуваните лица е 900, а този на починалите – 76. Под домашна карантина са поставени 1137 лица.

http://oblastmontana.org