Областна администрация - Монтана > --- > ПРЕБРОЯВАНЕ 2021


КОНТАКТИ

Председател на временната Областна преброителна комисия на област Монтана:
Десислава Димитрова, заместник областен управител на област Монтана
e-mail: Desislava.Kamenova@montana.government.bg

Секретар на временната Областна преброителна комисия на област Монтана:
Бойка Борисова, Началник на отдел „СИ-Монтана“, ТСБ Северозапад
e-mail:BBorisova@nsi.bg


http://oblastmontana.org