Областна администрация - Монтана > Обяви и съобщения > СПИСЪК на кандидатите, недопуснати до участие в конкурса за длъжността „старши експерт”, в дирекция „АКРРДС” на Областна администрация Монтанаhttp://oblastmontana.org