Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > В РУСЕ УЧРЕДИХА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДУНАВСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН


На 18 януари 2019 г., в зала „Европа“ в Русе на Доходно здание, се състоя Учредително събрание на Организацията за управление на Дунавски туристически район (ОУДТР).
Областният управител на област Монтана г-н Росен Белчев взе участие в събранието като представител на един от 28 учредители, в т.ч. 17 общини, 6 областни администрации, 3 туристически сдружения, вписани в Националния туристически регистър, Русенският университет „Ангел Кънчев“ и една професионална гимназия.
Събранието беше председателствано от кмета на Община Русе г-н Пламен Стоилов, а Министерството на туризма беше представено от г-жа Венелина Червенкова, началник отдел „Стратегическо планиране и продуктова политика в туризма“, Дирекция „Туристическа политика“.
Г-н Пламен Стоилов откри Учредителното събрание, като посочи, че подготовката за създаването на организацията за управление на най-големия туристически район в България е отнела по-малко от шест месеца. Г-жа Венелина Червенкова поздрави всички учредители, като изтъкна желанието на Министерството на туризма да работи за балансирано развитие между Севера и Юга чрез стимулиране създаването на регионални туристически продукти и регионален маркетинг на дестинациите.
Учредителите приеха Устав на организацията, както и състав на органите за управление. За Председател на Управителния съвет на ОУДТР беше избран г-н Стоилов. В Управителния съвет влизат още кметовете на общините Свищов, Силистра, Лом и Плевен, областният управител на Област Търговище, както и представители на Сдружение „Съюз на хотелиерите и ресторантьорите в град Русе“ и Сдружение „Туристическо дружество Приста“. Участниците в Учредителното събрание посочиха Областния управител на Област Видин и ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев“ за членове на Контролния съвет на организацията.
На участниците в заседанието беше представен и индикативен план за дейността на новоучреденото сдружение. Сред основните дейности, които се предвиждат са разработване и прилагане на маркетингова стратегия на Дунавския туристически район, подпомагане дейността на туристическите центрове, както и тази на областните управители и на кметовете на общините при реализирането на стратегии и програми за развитие на туризма чрез становища и предложения, както и създаване и поддържане на база данни за туризма. Също така се предвижда осъществяване на обмен на информация, стандарти и добри практики, подпомагане разработването, въвеждането и прилагането на доброволни системи за оценяване качеството на туристическите услуги и устойчивото развитие на Дунавския туристически район.
Не на последно място бяха коментирани и възможностите за организиране на срещи със заинтересованите страни и представителите на туристическия бранш в района, както и неговото представяне на национални изложения и поне на едно международно.
Ще бъде изготвен и календар на Дунавския туристически район, включващ акценти от културната и събитийната програма на всички членуващи организации.
ОУДТР е доброволно сдружение, създадено по Закона за туризма и в изпълнение на Концепцията за туристическо райониране на България. Дунавски туристически район се състои от 67 общини, което го прави най-голям сред всички девет, с общо 21% от територията на страната и 16% от населението. Основната специализация на района и неговите уникални, конкурентни предимства като туристическа дестинация са в областта на културния и круизния туризъм, а сред разширената специализация се причисляват още културно-исторически, речен, приключенски и еко, градски развлекателен и шопинг, винен и кулинарен, религиозен и поклоннически туризъм.
В РУСЕ УЧРЕДИХА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДУНАВСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОНВ РУСЕ УЧРЕДИХА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДУНАВСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОНВ РУСЕ УЧРЕДИХА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДУНАВСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОНВ РУСЕ УЧРЕДИХА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДУНАВСКИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОНhttp://oblastmontana.org