Областна администрация - Монтана > Обяви и съобщения > СПИСЪК на кандидатите, допуснати до участие в конкурса за длъжността „младши експерт”, в дирекция „АПОФУС” на Областна администрация Монтанаhttp://oblastmontana.org