Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА НА ТЕМА „НИЕ – ДЕЦАТА НА ЕВРОПА”


Областна администрация Монтана стартира конкурс за детска рисунка на тема: „Ние – децата на Европа” Конкурсът се провежда в рамките на Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз - Работна програма 2017 г. - Национален план.
Основната цел е да се провокира творческата активност и фантазия на децата, да покажат през призмата на своите творби как виждат мястото на децата като част от голямото европейско семейство.

РЕГЛАМЕНТ
УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА И ИЗИСКВАНИЯ:

    До участие в конкурса сe допускат ученици от 5 до 8 клас от област Монтана.
    Задължителни елементи: във всяка рисунка задължително трябва да присъстват българското и европейското знаме;
    Техника на рисуване: няма специални изисквания и ограничения;
    Формат на творбите: не по-голям от А3;
    Всяко дете може да участва само с една творба;

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ И СРОКОВЕ:
    Старт на конкурса: 18.10.2017 г.

 Начин на оформяне и предаване на творбите:
o    На гърба на всяка рисунка се изписва следната информация за участника: трите имена, клас и класен ръководител, училище и населено място, телефон за връзка.
o    Конкурсните творби се предоставят до 20.11.2017 г. на място в Областна администрация Монтана или по пощата на адрес: град Монтана, п.к. 3400, пл. „Жеравица” № 1. 

Какви ще са критериите за избор?
o    Креативност и оригиналност на идеята;
o    Съответствие с темата и фокуса - „Ние – децата на Европа”

Оценяване:

o    Творбите ще бъдат оценени от жури, определено от организатора;
o    Журито ще разгледа творбите на участниците и ще направи класиране;
o    От участниците ще бъдат отличени: I място; II място; III място.

НАГРАЖДАВАНЕ:
Наградите на отличените участници в конкурса за рисунка „Ние – децата на Европа” ще бъдат връчени в заседателната зала на Областна администрация Монтана.
 Победителите в конкурса ще бъдат обявени на 24.11.2017 г. на интернет страницата на Областна администрация Монтана.

За допълнителна информация:
Тел.: 096/399 115; 0884 555 231
Надя Стайкова-Дамянова

http://oblastmontana.org