Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ


Днес, 5 октомври, под председателството на областния управител Росен Белчев,  в Областна администрация Монтана,  се проведе заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия. В срещата взеха участие зам. областният управител Цветко Цветков, длъжностните лица от Областна администрация Монтана и общинските администрации, имащи задължения и отговорности за защита при бедствия, и ръководителите на доброволните формирования на територията на област Монтана.
Целта на днешното заседание бе обсъждане и приемане на Правилник за дейността на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, който единодушно бе приет от членовете на Съвета.
 Директорът на РДПБЗН Монтана комисар Венцислав Райков представи обстоен анализ на състоянието на доброволните формирования на територията на област Монтана,

http://oblastmontana.org