Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ ПОДПИСА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ


Областният управител на област Монтана Ивайло Петров и заместник областният управител Нина Петкова участваха във форум, посветен на перспективите за развитие на крайдунавските общини. Събитието беше част от програмата на 18-то Русенско изложение, провеждано в Русенския университет. По време на срещата областните управители на Монтана, Видин, Враца, Велико Търново, Русе, Силистра и Разград обсъдиха сътрудничеството и възможностите за повишаване на жизнения стандарт в регионите.
Участниците във форума се споразумяха и подписаха общ меморандум за партньорство, който предполага конкретни стъпки в следващи периоди. Председателят на Общото събрание на Русенския университет, чл.-кор. проф. Христо Белоев, изтъкна традиционно добрите връзки с ръководителите на няколко области и подписания преди време меморандум с тях. Той предложи документът да бъде разширен, като в него се включат нови области. Интересът от обучението на квалифицирани кадри е в интерес на всички, защото не е голяма разликата между състоянието на бизнеса в Силистра и в областите на Северозападна България, беше неговата теза.
Областният управител Ивайло Петров, сподели успешния опит за продължаващо обучение във фирма Електростарт, гр. Вършец, където се обучават 10 студенти от специалност Електроника. Той потвърди готовността да се изработи своеобразно портфолио на потребностите на бизнеса в областта, което да се предостави на академичното ръководство на Русенския университет. Областният управител отбеляза и новите възможности за предоставяне на материална база за обучение, включително и общежитие за студентите.
Експертна група от Русенски университет „Ангел Кънчев” ще посети Монтана, за да уточни потенциалния брой желаещи за продължаващо обучение, както и съпътстващи детайли за неговото реализиране.

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ ПОДПИСА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ ПОДПИСА МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ


http://oblastmontana.org