Областна администрация - Монтана > --- > Сигнали за корупция


Антикорупционна кутия

Тук може да подавате сигнали за корупция.

Получените сигнали се завеждат в регистър в Областна администрация и се разглеждат от Областен обществен съвет за борба с корупцията.

На основание чл. 111, ал. 4 от Административно процесуалния кодекс: „Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.”


Горещ телефон 096 399 102
 


http://oblastmontana.org