Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > НССЗ ЩЕ ПРОВЕДЕ ДЕСЕТ ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2015г.


Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще проведе десет изнесени приемни в област Монтана през месец октомври.
Приемните ще се осъществят в населените места, както следва:
■ 02.10.2015 г. – община Вълчедръм, с. Разград - ул. "Първа" №121А от 10:00 до 13:00 ч.
■ 02.10.2015 г. – община Вълчедръм, с. Долни Цибър – Кметството от 14:00 до 17:00 ч.
■ 09.10.2015 г. - гр. Лом - Общинска служба по земеделие от 10:00 до 13:00 ч.
09.10.2015 г. - с. Медковец - Общинска служба по земеделие от 14:00 до 17:00 ч.
■ 16.10.2015 г. – община Монтана, с. Смоляновци – Кметството от 10:00 до 13:00 ч.
■ 16.10.2015 г. - гр. Чипровци - Офис МИГ - гр.Чипровци от 14:00 до 17:00 ч.
■ 19.10.2015 г. - гр. Бойчиновци - Общинска служба по земеделие от 10:00 до 13:00 ч.
■ 19.10.2015 г. – община Бойчиновци,с. Владимирово - ул. "Гаврил Генов" №7 от 14:00 до 17:00 ч.
■ 30.10.2015 г. - гр. Берковица - Общинска служба по земеделие от 10:00 до 13:00 ч.
■ 30.10.2015 г. - гр. Вършец - Конферентна зала на община Вършец от 14:00 до 17:00 ч.

През месец ноември НССЗ ще проведе още 8 приемни в областта.

Съдържанието на цялото писмо може да видите тук.

http://oblastmontana.org