Областна администрация - Монтана > Новини > Министър Василев ще посети Монтана


Утре, 26 септември 2008 г., от 16:30 часа министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев ще посети дирекция „Български документи за самоличност” в Областната дирекция на МВР в Монтана (бул. „Александър Стамболийски” №2), където ще инспектира внедрената там система за управление на опашките. Въвеждането на системата се реализира по проект на МДААР, в който са включени общо 26 офиса на НАП, 12 офиса на дирекция „Български документи за самоличност” към МВР и 1 офис на КАТ. На събитието ще присъстват още Мария Костадинова, директор на дирекция „Български документи за самоличност” в МВР – София, и комисар Светли Петков, директор на ОД на МВР – Монтана.
По-късно, от 17:00 часа в заседателната зала на областната администрация (пл. „Жеравица” №1) министър Василев ще връчи сертификати на част от служителите, завършили успешно първия модул от специализирано обучение по английски език за работа с институциите на ЕС. Обучението се провежда по проекта на Министерството на държавната администрация и административната реформа "Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на Европейския съюз", финансирано по Оперативната програма „Административен капацитет”. Специализираните курсове по английски език са една от основните дейности по този проект. Това е най-мащабното до момента чуждоезиково обучение за служители от държавната администрация – близо 15 000 души от цялата страна са включени в интензивните английски курсове с акцент върху изучаването на специализираната терминология на ЕС.
Непосредствено след връчването на сертификатите (в 17:30 часа) в същата зала е предвиден брифинг за представителите на медиите.  

http://oblastmontana.org