Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Във връзка с Решение № 652 НС/06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия относно назначаване на районни избирателни комисии (РИК) за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г., Областният управител на област Монтана ще проведе консултации за състава на Районна избирателна комисия  - Монтана  на 10.08.2014г. от 10:00 часа в зала № 2, ет. 2 в сградата на областна администрация Монтана.
В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции - ПП „ГЕРБ", КП „Коалиция за България", ПП „ДПС", ПП „АТАКА" и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени - коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" и коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК". В консултациите може да участват и други партии, които не са парламентарно представени. 
При явяване на консултациите при областния управител представляващите съответната партия или коалиция от партии моля да се съобразят с изискванията, посочени в Решение № 652-НС/06.08.2014 г. на Централната избирателна комисия.

ИНЖ. НИКОЛАЙ ПЕНЧЕВ   / п/
Областен управител на област Монтана


http://oblastmontana.org