Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > СЪСТОЯ СЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИР „ОГОСТА”


СЪСТОЯ СЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ЯЗОВИР „ОГОСТА”По инициатива на Областния управител на област Монтана, г-н Николай Пенчев, на 28 април се състоя работна среща във връзка с експлоатацията на язовир „Огоста”. На срещата присъстваха представитеи на РИОСВ – Монтана, Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана, ОД на МВР – Монтана, Напоителни системи и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури – Монтана.
Областният управител поиска становище от различните институции за текущото състояние на язовира, неговия обем, работата на изградените ВЕЦ, както и информация за създадената система за охрана на съоръжението.  От докладите на специалистите стана ясно, че в момента язовирът е достигнал ниво на водния обем, което позволява да започне работата на Водно-електрическите централи и изпускане на вода през основния изпускател за поддържане на средно ниво на водите в него.
Забраната за риболов в язовир „Огоста” продължава до 23 май 2015 г., като след това ще бъде разрешен единствено любителския риболов – чрез въдица. В периода ще бъде осъществяван постоянен контрол за нерегламентиран риболов в пределите на язовира, като нарушителите ще бъдат санкционирани.
На срещата бе засегнат и въпроса с работата на фонтаните в областния град, които по официални данни при работа за един сезон от 6 месеца, произвеждат загуба  от 7 млн. куб. м. вода., като голямо количество от нея изтича през езерото „Монтанезиум”. По препоръка на специалистите, трябва за всяко едно от водните съоръжения в града да се изгради водомер, за да може коректно да отчита течащата през тях вода от язовира.


http://oblastmontana.org