Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > ТРАНСГРАНИЧЕН СЕМИНАР, СВЪРЗАН С ПРЕВЕНЦИЯТА НА НАВОДНЕНИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.04.2014 Г. В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА


На 10.04.2014 г, 11.00 ч., сдружение EКOЛИНКС-ГСУПРООС Русе съвместно с Областна администрация Монтана, ще проведат в заседателната зала на Областната администрация  кръгла маса на тема: „Значението на мерките за защита от наводнения”.  По време на събитието участниците ще се запознаят с основните положения в българското законодателство за борба с бедствия и аварии, ще се  обсъдят състоянието на дигите и язовирите в област Монтана и подготовката за предотвратяване на наводнения. Кръглата маса е в изпълнение на  проект „Съвместни действия за предотвратяване на екологичните бедствия”, MIS-ETC 360, финансиран в рамките на Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013г. Проектът е с водещ партньор Националната Агенция за поземлено устройство, Румъния и се осъществява съвместно със  сдружение EКOЛИНКС-ГСУПРООС Русе, България и Фондация за Демокрация, Култура и Свобода – Клон Кълъраш, Румъния.
В кръглата маса ще  участва Областния управител на област Монтана наред с представители на общините от областта и териториалните структури, имащи отношение към темата.


http://oblastmontana.org