Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > Проведе се редовното заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Северозападен район /СЗР/


Проведе се редовното заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/  на Северозападен район /СЗР/На 31.03.2014 г. в Конферентния център на Областна администрация Видин се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което бе открито и ръководено от областния управител на област Видин и председател на РСР 
г-н Кръстьо Спасов. Заместник областният управител г-н Милен Гечовски беше избран за представител на Северозападен район в тематичната работна група за разработване на оперативна програма, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на нуждаещите се.
В заседанието взеха участие заместник-министърът на финансите Кирил Желев, областните управители, заместник областни управители, представители на областните администрации на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители от Администрация на Министерския съвет, на Агенция „Пътна инфраструктура” и фонд Флаг. 
На заседанието беше представена Интегрираната стратегия за развитие на Северозападен район, както и проекта на Споразумението за партньорство на Република България във връзка с прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове за програмния период 2014-2020 г.
Представител на Агенция „Пътна инфраструктура” информира присъстващите за ключовите приоритети и проекти за рехабилитация и модернизация на пътната инфраструктура на територията на Северозападен район за периода 2014-2020 г.
Представител на  Министерство на земеделието и храните представи проект на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Членовете на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район бяха информирани за възможностите за финансиране на общините от фонд ФЛАГ.
Представител на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство” към Министерство на регионалното развитие представи информация относно стартирането на третата процедура за присъждане на европейския Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
На заседанието беше представено инвестиционно намерение на община Чупрене относно изграждането на ски зона под връх Миджур, както и сроковете и реда за извършване на последващи оценки на Областните стратегии за развитие и Общинските планове за развитие за периода 2007-2013 година.


http://oblastmontana.org