Областна администрация - Монтана > --- > Областен кризисен щаб за изпълнение на Плана за временна закрила в област Монтана


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание раздел ІV, т. 10.1 от Плана за действие при временна закрила в област Монтана, вследствие масово навлизане на чужденци, търсещи временна закрила на територията на Република България и с цел осъществяване на оптимална координация при използване на регионалните ресурси за овладяване на възникнала криза

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областният кризисен щаб за изпълнение на Плана за временна закрила в област Монтана е обществено-консултативно звено към Областния управител. Съвместно с териториални структури на министерства и ведомства и кметове на общини от област Монтана, съобразно компетентността им подпомага Областния управител при упражняване на правомощията си за изпълнение на дейностите за приемане и временно настаняване на бежанци на територията на област Монтана.

СЪСТАВ:
Съставът на Областният кризисен щаб за изпълнение на плана за временна закрила в област Монтана е определен със Заповед № ОМП-02-3-(2)/13.06.2017 г. на Областния управител на област Монтана и е, както следва:

РЪКОВОДИТЕЛ: Росен Белчев – Областен управител на област Монтана;
ЗАМЕСТНИК РЪКОВОДИТЕЛ: инж. Цветко Цветков – заместник областен управител на област Монтана;
ЧЛЕНОВЕ
1. Ивайло Антонов – директор на Областна дирекция на МВР – Монтана; 
2. инж. Венцислав Райков – директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана; 
3. Станимир Тодоров – началник на Гранично полицейско управление – Чипровци към Регионална дирекция „Гранична полиция” – Драгоман; 
4. Езекия Езекиев – директор на Териториална дирекция „Национална сигурност” – Монтана при ДА „Национална сигурност”; 
5. Илиян Кънчев – началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана; 
6. инж. Георги Иванов – заместник-ръководител направление Монтана – Видин към „ЧЕЗ Разпределение - България” АД София; 
7. инж. Валери Иванов – управител на „В и К” ООД – Монтана; 
8. инж. Володя Вълов – директор на Областно пътно управление – Монтана; 
9. д-р Елена Борисова – директор на Регионална здравна инспекция – Монтана; 
10. д-р Серьожа Ценков – директор на Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) – Монтана; 
11. д-р Тодор Тодоров – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – Монтана; 
12. Георги Цеков – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана; 
13. Деница Славкова – директор на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана; 
14. д-р Герго Гергов – директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана; 
15. Любомир Бранков – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация” Монтана; 
16. инж. Мая Ройдева – директор на Българския червен кръст – област Монтана; 

http://oblastmontana.org