Областна администрация - Монтана > Новини > Програма ФАР дава нови възможности на осем области в България


В рамките на Програма ФАР Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява покана за набиране на предложения в областта на инвестиционните дейности в сферата на устойчивото развитие и опазване на биологичното разнообразие с трансграничен характер.
Поканата за предложения за трансгранично сътрудничество България - Румъния цели да популяризира устойчивото развитие чрез ефективно използване на икономическия потенциал с адекватното използане на природните ресурси и запазване на биологичното разнообразие в регион Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Силистра и Добрич.
С цел популяризиране на проекта Министерството на регионалното развитие и благоустройството организира информационна кампания, чийто обект е схемата за безвъзмездна помощ. Първата среща от кампанията ще се проведе от 10,30 часа на 26 февруари 2007 г. в Областната администрация на Видин. Следват Плевен -   27 февруари, Русе - 28 февруари, и Добрич - 1 март.
Проектът "Устойчиво развитие и опазване на биологичното разнообразие в пограничния район между Република България и Република Румъния" се реализира с финансовата подкрепа на Програма ФАР "Трансгранично сътрудничество 2005" на Европейския съюз и Републиканския бюджет  на Р България.
Предложенията на потенциалните участници - български юридически лица с нестопанска цел като общини, неправителствени организации/асоциации, обучителни и изследователски институции, ще се приемат до 16,00 часа на 28 март 2007 г. Насоките и формулярите за кандидатстване могат да се намерят на интернет адреса на МРРБ: www.mrrb.government.bg.

http://oblastmontana.org