Областна администрация - Монтана > Новини > Заповед на областния управител отново забранява продажбата на птици на открито


С нова заповед областният управител на Монтана забранява продажбата на птици от всички видове, зърно за фураж и комбинирани фуражи на импровизираните пазари в областта. Заповедта е издадена във връзка с констатираната болест "инфлуенца" /грип/ по птиците на територията на Европейския съюз - Република Унгария и Кралство Англия, за осъществяване на ефикасен контрол и предотвратяване на разпространението на болестта.
В заповедта са разпределени отговорностите на различните институции, чиято задача е да осъществяват контрола по спазването на предявените изисквания.
Специални задачи са определени за директора на РВМС - Монтана, който чрез общинските и практикуващите ветеринарни лекари трябва за организира контрол върху пазарите и животновъдните обекти, където се отглеждат птици, и извършването на периодични прегледи. Директорът на Областна дирекция "Полиция" трябва да разпореди за засилени мерки за контрол върху пазарите за животни, върху движението и транспорта на животни и птици.
Кметовете на общини трябва да упражняват контрол при предаването на труповете на умрели животни и птици на екарисаж "Брамас - 96" в град Шумен, а при липса на възможност за предаване на екарисаж да контролират загробването да се извършва ва определеното за това "животинско гробище" на дълбочина най-малко един метър. Също така те трябва да организират провеждането на заседания на общинските епизоотични комисии най-малко два пъти месечно или за всеки конкретен повод, свързан с промяна в здравословното състояние на птиците в общината.
Собствениците и управителите на птицевъдни обекти трябва да предприемат незабавни действия за ограждане на обектите по начин, непозволяващ преминаване на хора и животни, да засилят охраната и да осигурат условия за дезинфекция на влизащите и излизащите от обекта транспортни средства и хора и да предприемат мерки за недопускане на отглеждането на птици на открито. От своя страна производителите на зърно, на брашно и фуражи са длъжни да осъществяват транспортирането им само със закрити транспортни средства.
Заповедта е връчена на кметовете на общините в област Монтана, а чрез тях на кметовете на населените места, кметските наместници, на производителите на птици и собствениците и ръководителите на обекти, в които се отглеждат птици на територията на съответната община, а контролът по изпълнението на настоящата заповед е възложен на заместник областния управител д-р Крум Крумов.

http://oblastmontana.org