Областна администрация - Монтана > --- > Регионални генерални планове за водоснабдяването и канализацията на обособената територия на „ВиК” ООДhttp://oblastmontana.org