Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Последни актуализации

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZDKZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми съграждани,
Щастлива съм да ви поздравя по повод един от най-големите вселенски празници – Денят на християнското семейство – 21 ноември!
В българската традиция семейното огнище е център на нашия духовен свят. Семейството е събирателен образ на нашите предци, нашия род и произход.
На днешния ден пожелавам на всички български семейства с гордост да съхраняват и предават на своите наследници ценностите на българския народ и нека любовта, топлината и разбирателството бъдат винаги във вашите домове!
Бъдете здрави, успешни и изпълнени с позитивизъм и добро настроение!
Честит празник!

Нина Петкова
Областен управител на област Монтана


Дата: 21 ноември 2014 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 579 от Протокол № 74, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на 24.10.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет разрешава изработването на ПУП-ПР за разделяне на УПИ, отреден „За озеленяване”, като един от новообразуваните имоти ще се преотреди „За бензиностанция и газостанция”. На първо място не е обоснована и мотивирана, съгласно чл. 134, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, необходимостта от преотреждане на имота. Без да бъдат посочени съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия или други причини, налагащи генералната промяна на предназначението на територията от озеленена площ с публичен характер, част от територията се отрежда за бензиностанция и газостанция, което обуславя частния характер на същата.

Дата: 20 ноември 2014 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 710 от Протокол № 49, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 05.11.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет след проведена процедура за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот – частна общинска собственост, дава предварително съгласие за учредяване на отстъпено право на строеж на „ЧЕЗ – Електроразпределение” за поставяне на стълб в имота. В случая за учредяване правото на строеж в полза на „ЧЕЗ – Електроразпределение” ЕАД е необходимо промяна на предназначението на земеделски имот за неземеделски нужди за изграждане на обекти на техническата инфраструктура или на други обекти и решение за предварително съгласие на общинския съвет за изработване на подробен устройствен план, въз основа на подадено заявление. С решението общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие. В случая такъв не е определен.  

Дата: 20 ноември 2014 Виж още...
ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
ПРОВЕДЕ СЕ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯНа 20 ноември 2014 г. в Заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областния щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия относно готовността на област Монтана за зимен сезон 2014-2020 г.
На срещата присъстваха кметове на общини от област Монтана, представители на ОПУ – Монтана, „Пътинжинеринг-М” АД – Монтана, ОД на МВР – Монтана, РД ПБЗН – Монтана, както и представители на териториалнисте структури на държавната администрация.
За създаване на организация на движението и контрол по републиканските пътища през зимния сезон е сформиран междуведомствен щаб с участие на представители на ГД „Охранителна полиция”, ГД ПБЗН, Агенция „Пътна инфраструктура” и ИА „Автомобилна администрация”. Създадена е организация за координиране на действията между териториалните структури на МВР, ИАА, АПИ и местната власт.

Дата: 20 ноември 2014 Виж още...
ОТСЛУЖИ СЕ ПАНАХИДА В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПТП
ОТСЛУЖИ СЕ ПАНАХИДА В ПАМЕТ НА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПТПНа 16 ноември 2014 г. отбелязахме Световният ден за възпоменание на жертвите от ПТП. По инициатива на Областният управител на област Монтана г-жа Нина Петкова, в храм „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Монтана бе отслужена панахида, по време на която своята съпричастнoст изказаха също и представители на РИО – Монтана, ОД на МВР – Монтана и граждани на областния град.
Световният ден за възпоменание на жертвите от ПТП е ден, в който граждани, организации и различни институции обединяват своите усилия и призовават всички да бъдат по-разумни и внимателни в своите действия като участници в движението по пътищата.

Дата: 17 ноември 2014 Виж още...
50 ГОДИНИ ЖЕНСКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА - КОПИЛОВЦИ
50 ГОДИНИ  ЖЕНСКА ПЕВЧЕСКА ГРУПА - КОПИЛОВЦИНа 15 ноември 2014 г. женската певческа група към Народно читалище „Св. Климент Охридски 1928” в село Копиловци отбеляза своята 50-годишнина.
Сред официалните гости на празничния концерт бе областният управител на област Монтана г-жа Нина Петкова, която поднесе поздравителен адрес и кошница с цветя на организаторите.
Гостите на събитието имаха възможност да се насладят на вечните български народни песни, които певческата група изпълни с особено вълнение и гордост.

Дата: 16 ноември 2014 Виж още...
ПОКАНА
№ 10 / 13.11.2014 г.

ДО
Г-Н ЗЛАТКО ЖИВКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МОНТАНА

Г- Н СВЕТЛИН СРЕТЕНИЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ

Дата: 13 ноември 2014 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми съграждани,
Днес православната църква почита паметта на Свети Мина – радетел на семейното благополучие и покровител на народните лечители, знахарите, сираците и закрилник на жените.
На днешния ден приемете моите благопожелания към вас за здраве, устойчивост, смелост и опазване на дълбоките ценности на християнското семейство за пример на бъдещите поколения.
На именниците Виктор, Виктория, Минчо и Минка пожелавам с гордост да носят своето име и то да допринася за положителни емоции и добро настроение в техните домове.
Честит празник!

Нина Петкова
Областен управител на област Монтана

Дата: 11 ноември 2014 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧВА В ИНИЦИАТИВАТА “BULGARIA CAP PROJECT”
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧВА В ИНИЦИАТИВАТА “BULGARIA CAP PROJECT” Във фоайето на Областна администрация Монтана от днес е отделено място като пункт за събиране на пластмасови капачки, които се предават за рециклиране и със средствата от тях се закупуват уреди, нужни за хора в неравностойно положение, за да водят достоен живот.
Инициативата е част от „Bulgaria Cap Project”, с която нашата страна се включва в световната кампания „World Cap Project”, в която участват хора от над 44 страни.
Целта е да се съберат пластмасови капачки от всякакви бутилки и изделия – минерална вода, безалкохолни, бира, шампоани и всякакви други. След като тези капачки бъдат предадени за рециклиране, средствата от тях ще бъдат дарени на нуждаещите се. Всеки би се зачудил защо точно капачки? Отговорът е, че капачката е малка като обем, обикновено е по-тежка, отколкото бутилката, и лесно можеш да я пъхнеш в джоба. Обикновенно пластмасовите отпадъци са много леки и обемни и при сегашните цени на транспорта почти никой в бизнеса с рециклиране на отпадъци не им обръща внимание.

Дата: 10 ноември 2014 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми служители в структурите на МВР,
Приемете моите поздрави по случай Деня на св. Архангел Михаил - професионалния празник на българската полиция.
Позволете ми да изкажа своето признание към  всички вас за проявената професионална и морална отговорност при изпълнение на служебния ви дълг. Убедена съм  съм, че и занапред ще продължите да отстоявате принципите на нелеката ви професия, за осигуряване сигурността на гражданите, повишаване на общественото доверие и авторитета на институцията.
Нека св. Архангел Михаил закриля вас и вашите семейства, нека ви дава кураж, вяра и сила по трудния път, който сте избрали за ваше призвание.
Честит празник!

С уважение,
Нина Петкова
Областен управител на област Монтана

Дата: 8 ноември 2014 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 702 от Протокол № 48, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 22.10.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет обявява за продажба поземлени имоти – частна общинска собственост (без да ги идентифицира) на собствениците на законно построени върху нея сгради (без да посочва собствениците и документите, удостоверяващи законността на сградите) без търг или конкурс, като приема определена от него пазарна стойност за един квадратен метър. Като е приел решение за продажба на общински имот при липса на изготвена оценка от лицензиран оценител – пазарна цена на имота, която да бъде цена на продажбата, но не по-ниска от данъчната, общинският съвет е нарушил нормата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

Дата: 6 ноември 2014 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 1081 от Протокол № 37, прието на заседание на Общински съвет Монтана, проведено на 23.10.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажбата на недвижими имоти - частна общинска собственост, подробно описани в таблица. За поземления имот, описан в т. 11 от таблицата, данъчната оценка на имота, съгласно АЧОС и удостоверението за данъчна оценка, е по-висока от изготвената от независим оценител пазарна оценка за същия. Като е приел решение за продажба на общински имот на цена по-ниска от данъчната оценка, общинският съвет е нарушил разпоредбата на чл. 41, ал. 2 от ЗОС и е приел един незаконосъобразен административен акт.

Дата: 6 ноември 2014 Виж още...
ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КЪМ ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБУЧЕНИЕ ЗА ДОБРОВОЛЧЕСКИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ КЪМ ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ МОНТАНАЗаместник областният управител г-н Владимир Теофилов откри първото от серията обучения за новосформираните доброволчески формирования към общините в област Монтана, което се проведе на 6 ноември 2014 г. в учебния център на ОУ ПБЗН – Монтана.
Доброволните формирования се очаква да участват в преодоляването или овладяването на бедствия, пожари, извънредни ситуации и отстраняването на последиците от тях. За в бъдеще обучението на всички доброволци ще продължи по програми на МВР и Учебния център на ОУ ПБЗН – МонтанаДата: 6 ноември 2014 Виж още...
ИЗЛОЖБА С РИСУНКИ НА УЧЕНИЦИ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА НА ТЕМА „ПЕШЕХОДЦИ И ВЕЛОСИПЕДИСТИ” БЕ ПОДРЕДЕНА В СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ИЗЛОЖБА С РИСУНКИ НА УЧЕНИЦИ, УЧАСТВАЛИ В КОНКУРСА НА ТЕМА „ПЕШЕХОДЦИ И ВЕЛОСИПЕДИСТИ” БЕ ПОДРЕДЕНА В СГРАДАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАУченическите рисунки, участвали в конкурс на тема “Пешеходци и велосипедисти” бяха подредени в изложба и представени във фоайето на сградата на Областната администрация в Монтана.
Детските творби са част от проведената на 30 октомври 2014 г. в областния град  викторина по безопасност на движението под надслов „Нашите улици, нашият избор”. Събитието бе организирано във връзка с отбелязването на Седмицата на мобилността, 27-31 октомври 2014 г. с основна цел изграждане на двигателна култура и формиране на полезни навици при децата по отношение на безопасното придвижване по улиците, пътните знаци, карането на велосипед и оказване на първа долекарска помощ при ПТП.
Наред с викторината децата имаха възможност да покажат своите знания и посредством активно участие в образователни демонстрации, лекции и беседи, които бяха подготвени за тях от представителите на институциите, включени в състава на Областната комисия по безопасност на движението на област Монтана.

Дата: 5 ноември 2014 Виж още...
НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 12 МИР МОНТАНА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ В ОБЛАСТТА.
НАРОДНИЯТ ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ 12 МИР МОНТАНА ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ В ОБЛАСТТА.Народният представител от 12 МИР Монтана г-жа Десислава Атанасова се запозна с актуалните проблеми и основните приоритети в работата на общините в област Монтана на работна среща с общинските кметове, която се състоя на 03.11.2014 г. в Заседателна зала №1 на Областната администрация.
Основната цел на инициативата, чиито домакин бе Областният управител на област Монтана г-жа Нина Петкова, бе да се обсъдят и набележат най-съществените предизвикателства, пред които са изправени общините и възможните законодателни стъпки, които могат да бъдат предприети  за в бъдеще в посока справяне с тежката социално-икономическа обстановка в областта.


Дата: 4 ноември 2014 Виж още...