Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 8.30 до 18.00ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ
Дата: 26 септември 2015 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиКНа 09.10.2015 г. в заседателната зала  на Областна администрация – Монтана се проведе заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Монтана. Срещата беше открита от областния управител на област Монтана  и председател на Асоциацията по ВиК –  Ивайло Петров.  Присъстваха представители на общините-членове на обособената територия: за община Монтана-инж. Иво Иванов, община Бойчиновци-г-н Софрони Захариев, община Брусарци- инж. Петър Димитров, община Вълчедръм-г-н Боян Аврамов, община Вършец-г-н Петър Стефанов, община Г. Дамяново- г-жа Ася Иванова, община Лом- инж. Весела Спиридонова, община Медковец- инж. Иван Иванов, община Якимово-г-н Константин Владов.
Дата: Вчера, 15:20 Виж още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
На 13 октомври 2015 г. (вторник) от 10.30 часа във връзка с организационно-техническата подготовка на предстоящите избори за общински съветници и кметове и на национален референдум,  ще се проведе обучение за членовете на Общинските избирателни комисии от областта.
Обучението е организирано от Централната избирателна комисия и ще се състои в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана.

Дата: Вчера, 12:09 Виж още...
ВАРНЕНСКИЯТ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ОФИЦИАЛНО ОТКРИ НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА В МОНТАНА
ВАРНЕНСКИЯТ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ОФИЦИАЛНО ОТКРИ НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА В МОНТАНАНа 10 октомври 2015 г. в конферентната зала на Финансово-стопанска гимназия „Васил Левски“ в Монтана официално  бе даден стартът на новата академична година на изнесения център за обучение на  Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ в Монтана. Общо 80 студенти от област Монтана започват обучението си – 14 по магистърска програма „Управление на международни бизнес проекти“ и 66 в бакалавърски специалности “Международен бизнес мениджмънт“ и “Защита на националната сигурност“.


Дата: 10 октомври 2015 Виж още...
ПРЕДСТАВИХА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014-2020
ПРЕДСТАВИХА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО „ДУНАВ“ 2014-2020Заместник - областният управител Нина Петкова и експерти от Областна администрация – Монтана участваха в информационната среща по представянето на Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Форумът  се проведе в град Плевен,   на който бяха разяснени основните изисквания в Първата покана за предложения по Програмата.
Срещата беше открита от Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която представи обхвата на Програмата и реалните ползи от нейното осъществяване.  222 милиона евро са предвидените средства за развитие на транснационалното сътрудничество. Общият финансов ресурс е  разпределен в  4 приоритетни оси.
Дата: 9 октомври 2015 Виж още...
ЗАПОВЕД
Дата: 9 октомври 2015 Виж още...
ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със заповед на Областният управител е оспорено пред Административен съд – Монтана Решение № 1400/10.09.2015 г. на Общински съвет Монтана. Решението беше върнато за ново обсъждане, но не беше преразгледано в законоустановения срок. С посоченото решение са приети промени в Наредбата за организация на движението на територията на гр. Монтана в Раздел 4 „Зони за кратковременно паркиране – Синя зона”. С новата т. 5 в чл. 50а от Наредбата е определена зона пред ОМЦ Монтана за безплатно служебно паркиране на лекарите и специалистите по здравни грижи, осъществяващи дейност в сградата на бившата поликлиника. В случая са предоставени привилегии на широк кръг субекти, които не са изчерпателно определени с правната норма, т.е. налице е неравно третиране на субектите. По отношение на контрола за обособяването и ползването на служебния паркинг, незаконосъобразно е предвидено да бъде осъществяван от управителя на ОМЦ Монтана. Незаконосъобразна е и новата буква „д” в чл. 50 от Наредбата, според която в зоната в т. 6 на чл. 45 се дава възможност за абонамент за платено паркиране на ЮЛ, ЕТ, собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти. От приложното поле на новия текст са изключени собствениците, ползвателите и/или наемателите на жилищните имоти. В случай, че критерий за предоставяне на правото на привилегировано паркиране е териториалната връзка на лицата със съответния адрес, то би следвало да се предоставят права в еднакъв обем на всички субекти, които имат тази териториална връзка и съответно те да могат да се ползват от предоставените права.

Дата: 9 октомври 2015 Виж още...
ДВАМА МЛАДЕЖИ С ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ЗАПОЧНАТ ТРУДОВИЯ СИ СТАЖ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ MОНТАНА
ДВАМА МЛАДЕЖИ С ВИШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ЗАПОЧНАТ ТРУДОВИЯ СИ СТАЖ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  MОНТАНА Възможност да започнат трудовия си стаж в Областна администрация -  Монтана  по Програма „Старт на кариерата”,  могат да получат  двама младежи до 29-годишна възраст , завършили висшето си образование  в професионални направления – 1.общо инженерство, архитектура,строителство и геодезия и 2.икономика. В  рамките на 9 месеца, те ще имат възможността да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност.

Минимални изисквания за достъп на кандидатите за участие в подбора са следните:
►    Да са младежи до 29 ненавършени години до 23.10.2015 г. включително;
►    Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;
►    Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” като безработни или заети лица;
►    Да не притежават трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование.


Дата: 7 октомври 2015 Виж още...
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ ДВА ИМОТА ОТ ДЪРЖАВАТА В ЗОНА КОМ
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ПОЛУЧИ ДВА ИМОТА ОТ ДЪРЖАВАТА В ЗОНА КОМС Решение № 727/18.09.2015 г. Министерски съвет прехвърли безвъзмездно на община Берковица правото на собственост върху два имота имот – частна държавна собственост, намиращ се  в местността „Голямо мочурище“ с  обща площ 71 479 кв. м. С придобитите имоти предстои да се удължи ски пистата и подобри инфраструктурата.
Договорът бе връчен, лично,  от областния управител на област Монтана Ивайло Петров в присъствието на народния представител Десислава Атанасова, експерти „Държавна собственост” в Областна администрация – Монтана и  членове на Дружество „Ком 2016“.

Дата: 6 октомври 2015 Виж още...
НССЗ ЩЕ ПРОВЕДЕ ДЕСЕТ ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2015г.
Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще проведе десет изнесени приемни в област Монтана през месец октомври.
Приемните ще се осъществят в населените места, както следва:
■ 02.10.2015 г. – община Вълчедръм, с. Разград - ул. "Първа" №121А от 10:00 до 13:00 ч.
■ 02.10.2015 г. – община Вълчедръм, с. Долни Цибър – Кметството от 14:00 до 17:00 ч.
■ 09.10.2015 г. - гр. Лом - Общинска служба по земеделие от 10:00 до 13:00 ч.
09.10.2015 г. - с. Медковец - Общинска служба по земеделие от 14:00 до 17:00 ч.
■ 16.10.2015 г. – община Монтана, с. Смоляновци – Кметството от 10:00 до 13:00 ч.
■ 16.10.2015 г. - гр. Чипровци - Офис МИГ - гр.Чипровци от 14:00 до 17:00 ч.
■ 19.10.2015 г. - гр. Бойчиновци - Общинска служба по земеделие от 10:00 до 13:00 ч.
■ 19.10.2015 г. – община Бойчиновци,с. Владимирово - ул. "Гаврил Генов" №7 от 14:00 до 17:00 ч.
■ 30.10.2015 г. - гр. Берковица - Общинска служба по земеделие от 10:00 до 13:00 ч.
■ 30.10.2015 г. - гр. Вършец - Конферентна зала на община Вършец от 14:00 до 17:00 ч.

През месец ноември НССЗ ще проведе още 8 приемни в областта.

Съдържанието на цялото писмо може да видите тук.

Дата: 3 октомври 2015 Виж още...
1 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА
1 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРАУважаеми съграждани,
1 октомври е определен за Ден на възрастните хора, на който отдаваме почитта си към хората от третата възраст и техния принос към обществото.
На днешния ден се обръщам към всички вас, които със своята мъдрост, сила и позитивизъм сте възпитавали и поучавали съвременните поколения на Република България.
Продължавайте все така да бъдете наша опора и гордост и да ни дарявате любов и частица от вашата мъдрост. Бъдете здрави, силни и устойчиви на капризите на съвремието!
Старостта е естествена част от живота на всеки един човек. Нека с общи усилия направим така, че тя да бъде изживяна достойно!

С уважение,
Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана


Дата: 1 октомври 2015 Виж още...
МОНТАНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ – СЪРБИЯ 2014-2020 Г.
На 2 октомври 2015 г. (петък), в хотел „Житомир“, Монтана, ще се проведе информационен ден във връзка с Първата покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Сърбия. Началният час за регистрация на участниците е 10.00 ч. 
В рамките на инициативата   експерти от Управляващия орган и Съвместния Технически секретариат на трансграничната програма ще представят основни теми, свързани с изискванията за кандидатстване по първата покана за набиране на предложения, структура на проектното предложение и попълването на формуляра за кандидатстване, разработването на бюджет и допустимост на разходите. 

Дата: 29 септември 2015 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАГРАДИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЛОВНАТА ДРУЖИНКА НА СЕЛО ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ  НАГРАДИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЛОВНАТА ДРУЖИНКА НА СЕЛО ГОРНО ЦЕРОВЕНЕСдружение ловно-рибарско  дружество "Огоста"- Монтана бе домакин на първият ловно-рибарски събор, който се проведе в землището на село Безденица, община Монтана. Гости на празника бяха  народният представител Десислава Атанасова и областният управител на област Монтана  Ивайло Петров. В знак на признателност, той за първи път връчи награда за доброволчество на председателя на ловната дружинка в село Горно Церовене Любомир Любомиров, който заедно със своите колеги, през лятото на тази година, помогнаха на пожарникарите при потушаването на пожара в околностите на Горно Церовене. Областният управител се обърна с апел към ловните дружинки в региона за включване в акции при потушаване на горски пожари, когато всички други средства са изчерпани при овладяване на кризисни ситуации. „Няма хора, които по-добре от вас да познават гората, районите и подходите в нея, да ценят нейното богатство и да се грижат за нейните обитатели”, каза областният управител. Той добави, че всички трябва да опазваме природата, едно от най-ценните богатства, които имаме  и се погрижим за съхраняване на биоразнообразието.
Дата: 29 септември 2015 Виж още...
НА 1 ОКТОМВРИ ТЕСТВАМЕ СИРЕНИТЕ В МОНТАНА
НА 1 ОКТОМВРИ ТЕСТВАМЕ СИРЕНИТЕ В МОНТАНАНа 1 октомври 2015 г, от 13,00  часа ще се проведе тестване на сирените в Монтана.  Тренировката е с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчени от акустичните сиренни устройства.
Националната система за ранно предупреждение и оповестяване се тества два пъти годишно в изпълнение на чл.37, ал.1 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, 

Дата: 29 септември 2015 Виж още...
ЕВРОДЕПУТАТЪТ ВЛАДИМИР УРУЧЕВ ОБЯВИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА: "ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ В РОДНИЯ СИ ГРАД, ЗАЩОТО ...."
ЕВРОДЕПУТАТЪТ ВЛАДИМИР УРУЧЕВ ОБЯВИ КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА: "ИСКАМ ДА ЖИВЕЯ В РОДНИЯ СИ ГРАД, ЗАЩОТО ...."По случай 26-ти септември, провъзгласен за Европейски ден на езиците, евродепутатът  Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ) обяви конкурс за есе на тема:"Искам да живея в родния си град, защото ...."
Целта на  инициативата,  освен да насърчи изучаването на чужди езици в българските училища, е да провокира младите хора, вече притежаващи солидни езикови умения, да помислят какво би ги накарало да останат и да се реализират в професионален и личен план там, където са родени, разясни мотивите за инициативата евродепутатът Владимир Уручев.   Факт е,  че  именно благодарение на придобитите чуждо-езикови познанията, много млади хора продължават образованието в чужбина, но за съжаление голяма част от тях, особено от по-малките населени места,  не се завръщат в Родината, допълни още  българският евродепутат.
Дата: 26 септември 2015 Виж още...