Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ДРУЖЕСТВО ЗА БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКО ПРИЯТЕЛСТВО „ЛУИ АЙЕР” - ЛОМ ОТБЕЛЯЗА 25 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТО
ДРУЖЕСТВО ЗА БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКО ПРИЯТЕЛСТВО „ЛУИ АЙЕР” - ЛОМ  ОТБЕЛЯЗА 25 ГОДИНИ ОТ ОСНОВАВАНЕТООбластният управител Ивайло Петров и заместник-областният управител Нина Петкова присъстваха на юбилейното честване на 25 години от основаването на Дружество за българо-швейцарско приятелство „Луи Айер” – Лом. По покана на кмета на община Лом Пенка Пенкова и председателя на дружеството Зоя Апостолова сред официалните гости на събитието бе и Н.Пр. посланика на Конфедерация Швейцария  Денис Кнобел. Гостите и домакините поднесоха венци и цветя на балерефа на Луи Айер в град Лом след което  разгледаха обновената сграда на гимназия „Найден Геров”, в която през 90-те години на XIX в.Луи Айер  е преподавал физкултура . Швейцарецът с българското сърце, както го наричат ломчани,  е основател на  първото гимнастическо дружество „Дунавско сърце“. В Исторически музей -Лом бе открита и фотодокументална изложба, посветена на Луи Айер
Дата: Вчера, 17:13 Виж още...
УНГАРСКИЯТ ПОСЛАНИК В БЪЛГАРИЯ ВРЪЧИ БРОНЗОВ КРЪСТ ЗА ЗАСЛУГИ НА ДИРЕКТОРА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ В ЧИПРОВЦИ
УНГАРСКИЯТ ПОСЛАНИК В БЪЛГАРИЯ ВРЪЧИ БРОНЗОВ КРЪСТ ЗА ЗАСЛУГИ НА ДИРЕКТОРА НА ИСТОРИЧЕСКИЯ МУЗЕЙ В  ЧИПРОВЦИНа официална церемония днес в посолството на Република Унгария в София, с указ на президента на Унгария Януш Адер бронзов кръст за заслуги получи директора на Историческия музей в Чипровци Анюта Каменова- Борин. Високото отличие, за значителен принос в издирването и съхраняването на исторически и културни унгарски паметници в България, и популяризирането на унгарската култура бе връчено от посланика на Унгария Н.Пр. Текла Харангозо. На събитието присъстваха народният представител от 12 МИР– Монтана Десислава Атанасова, областният управител на област Монтана Ивайло Петров, кметът на община Чипровци Пламен Петков, служители на Исторически музей – Чипровци, български творци и културни дейци.
Дата: 20 октомври 2016 Виж още...
ЧИПРОВСКИЯТ МАНАСТИР ОТБЕЛЯЗА ХРАМОВИЯ СИ ПРАЗНИК
ЧИПРОВСКИЯТ МАНАСТИР ОТБЕЛЯЗА ХРАМОВИЯ СИ ПРАЗНИКНа 19 октомври, денят в който честваме Св. Иван Рилски Чудотворец, Чипровския манастир „Св. Иван Рилски” отбеляза своя храмов празник. На богослужението,  оглавено от  Н.Впр.Видинският митрополит Дометиан и Н.Пр.Белоградчишки епископ Поликрап, присъстваха народният представител Десислава Атанасова, областният управител Ивайло Петров, зам.областният управител Нина Петкова, кметът на община Чипровци Пламен Петков, свещенослужители от града и епархията, и стотица миряни.  С литийно шествие и частица от мощите  на Св Иван  Рилски участниците в службата стигнаха  до оброчния кръст, който се намира над  манастира. Специално за празника в храма бе внесена дрехата на Света Петка Търновска, с която е било покрито нетленното и тяло. 
След тържествената литургия бе осветен празничен курбан за здраве и благоденствие на вярващите християни, дошли да почетат патрона на светата обител.
Дата: 19 октомври 2016 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ,
УВАЖАЕМИ СПЕЦИАЛИСТИ В ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В ОБЛАСТ МОНТАНА,

За мен е огромна чест да Ви поздравя по повод 19 октомври – Денят на Св. Иван Рилски – Чудотворец, небесният покровител на нашия народ, ден в който заслужено почитаме високохуманната мисия на българския лекар и специалистите в областта на здравеопазването!

Позволете ми  да отправя  сърдечната си  благодарност за Вашия всеотдаен труд, за хилядите спасени животи, за силата на духа,  с която посрещате и се справяте с ежедневните изпитания  във Вашата  благородна професия.
Вярвам, че със стремежа и увереността в собствените си сили, с огромния професионален опит, натрупан през годините, Вие ще се справите с предизвикателствата на времето в което живеем. 
Благодаря Ви за неуморния труд и  огромните грижи, които полагате за всички нас!

Пожелавам  Ви здраве, лично щастие, и много поводи за гордост!

Честит празник!

Дата: 19 октомври 2016 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК–МОНТАНА
На 14 октомври 2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана, под председателството на областния управител Ивайло Петров, се проведе извънредно заседание на общото  събрание на Асоциация по ВиК–Монтана.  В него взеха участие девет от общо единадесетте членове на  АВиК–Монтана и представители на оператора "Водоснабдяване и Канализация" ООД, гр. Монтана. Със 100% /сто/ „за“ от гласовете на присъстващите членове беше прието единодушно решението относно препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2017 г.

Дата: 14 октомври 2016 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТДнес, 14 октомври 2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областната комисия по транспорт под ръководството на областния управител  Ивайло Петров, който запозна присъстващите с дневния ред:
1.Обсъждане на направените предложения за промени в областната транспортна схема;
2.Искане за даване на съгласие за предприемане на спешна мярка при условията на Регламент (EO) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., по реда на чл. 16д, ал.6 от Наредба №2/15.03.2002 г. за  условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, за възлагане на всички линии по утвърдените маршрутни разписания от републиканската, областната и общинската транспортни схеми и градските линии от квотата на община Вършец, постъпило с писмо вх. № ОКД -52-9/16.09.2016 г. на кмета на община Вършец.
Дата: 14 октомври 2016 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 113 от Протокол № 18, прието на заседание на Общински съвет Якимово, проведено на 29.09.2016 г. С посоченото решение Общинският съвет дава своето съгласие да бъде променен начина на трайно ползване на поземлен имот в землището на с. Дългоделци от язовир на блато, без да са изпълнени преди това изискванията, визирани в чл. 78а, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Съгласно цитираната разпоредба кмета на общината следва да подаде заявление до общинската служба по земеделие за назначаване на комисия, която да извърши проверка на място и да установи НТП на имота с констативен протокол. Въз основа на Протокола Общинският съвет приема решение за промяна НТП на поземления имот.
Дата: 13 октомври 2016 Виж още...
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ (ЗНА)
В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЯТА В ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ (ЗНА)Във връзка с измененията в Закона за нормативните актове (ЗНА), които  влизат в сила от 4 ноември 2016 г., областният управител откри работна среща с представители на единадесетте общини в област Монтана.  Срещата бе ръководена от  съдия Огнян Евгениев – Председател на Административен съд Монтана, който  разясни  въведената оценка на въздействие, необходимостта от провеждане на обществени консултации с гражданите и юридическите лица, както и новите срокове за приемане/изменение на нормативните актове. 
Срещата завърши с дискусия, на която присъстващите имаха възможността да зададат своите въпроси и споделят добри практики от работния процес.
Дата: 11 октомври 2016 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 11 октомври 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА УВАЖИХА ПРАЗНИКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ АРХИВ - МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА УВАЖИХА ПРАЗНИКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ АРХИВ - МОНТАНАС Ден на отворените врати Държавен архив – Монтана отбеляза днес своя професионален празник.  Проявата е част от поредицата инициативи на Държавната агенция "Архиви" във връзка с честването на 65-годишнината от създаването на държавните архиви в България. Събитието, организирано от служителите на архива, предизвика широк интерес сред гражданите на областния град. 
Сред официалните гости бяха областният управител Ивайло Петров, зам. областният управител Нина Петкова, директорът на дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Монтана Александър Герасимов, председателят на сдружение „Будители народни” – Венета Иванова, краеведи, дарители на документи, бивши служители, общественици, приятели на архива и граждани. За читател на 2015 г. за Държавен архив – Монтана е определена Лилия Гигова от Монтана, която е посетила читалнята на архива 18 пъти и е използвала 77 архивни единици. 
Дата: 10 октомври 2016 Виж още...
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПРИСЪСТВА НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПРИСЪСТВА НА ПРАЗНИКА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИОбластният управител Ивайло Петров и заместник областните управители Нина Петкова и Бойко Благоев присъстваха днес на празника на община Бойчиновци. Тържествата започнаха с празнична литургия в църквата  „Св. Вмчк Георги Победоносец”, гр. Бойчиновци. 
„През последните  години условията за живот видимо се променят в община Бойчиновци.Вярвам, че и занапред  държавната и местна власт ще продължат да работят в една посока за  доброто на жителите в тази община”, каза областният управител в приветствието си на тържествената сесия на Общински съвет – Бойчиновци. Той добави, че правителството с приетото си решение от края на м. септември, за финансиране за нуждите на община Бойчиновци,  за пореден път показва волята да подпомага местната власт  в Северозапада. 
Дата: 7 октомври 2016 Виж още...
В ЧИПРОВЦИ ОТБЕЛЯЗАХА 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА СТЕФАН ДУНЬОВ
В ЧИПРОВЦИ ОТБЕЛЯЗАХА 200 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА  СТЕФАН ДУНЬОВДнес, 4 октомври в Чипровци отбелязаха 200 години от рождението на Стефан Дуньов. Венци и цветя пред паметника на героя в планинския град положиха  двамата заместник областни управители Нина Петкова и Бойко Благоев, посланикът на Унгария Текла Харангозо, представители на българската общност в Унгария, на Унгарския културен институт в София, научни работници от Унгария и община  Чипровци и Исторически музей - Чипровци. Венец бе поднесен и от името на народния представител Десислава Атанасова. 
Професор Ласло Пете от университета в Дебрецен припомни историята на Стефан Дуньов и ролята му по време на унгарската национална революция, заради което той е обявен за национален герой на Унгария. 
Дата: 4 октомври 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРИСЪСТВАХА НА ОТКРИВАНЕТО НА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА БИЕНАЛЕ "ТЕНЕЦ" В МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРИСЪСТВАХА НА ОТКРИВАНЕТО НА ВТОРОТО ИЗДАНИЕ НА БИЕНАЛЕ "ТЕНЕЦ" В МОНТАНАОбластният управител Ивайло Петров и заместник областният управител Нина Петкова присъстваха на откриването на второто издание на Биенале "Тенец" в Монтана, организирано от  Съюза на българските художници, художествена галерия "Кирил Петров", Дружество на художниците „Тенец”- Монтана и община Монтана.  То е посветено на Йордан Радичков и него участват творци  с произведения на живописта, скулптурата, графика и приложните изкуства.
Във второто издание на изложбата участваха общо 215 творби на 110 автори от 34 населени места в страната. Повечето от творбите  са изложени в ХГ „Кирил Петров” и Експозиционна зала „Кутловица”. 
Дата: 3 октомври 2016 Виж още...
ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ОТ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕЖДА ВЪВ ВЪРШЕЦ
ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕ НА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА РИСК ОТ ОТПАДАНЕ ОТ ОБРАЗОВАНИЕ СЕ ПРОВЕЖДА ВЪВ ВЪРШЕЦНа 3 и 4 октомври в град Вършец  се провежда обучение на представителите на общините и институциите за въвеждане и апробиране на модел на система за ранно предупреждение на Северозападен район.   То  се провежда  във връзка с пилотния проект на Министерство на образованието и науката по прилагане на система за ранно предупреждение за риск от отпадане от образование през учебната 2016/2017 г. в детски градини и училища в Северозападен и Югоизточен район, където делът на отпадащите от образователната система е най-голям. В  него ще вземат участие представители на Министерство на образованието и науката, УНИЦЕФ, на общини и институции от областите Монтана, Видин, Враца, Плевен и Ловеч.
Дата: 3 октомври 2016 Виж още...
НА З ОКТОМВРИ ТЕСТВАМЕ СИРЕНИТЕ
НА З ОКТОМВРИ ТЕСТВАМЕ СИРЕНИТЕНа 3 октомври 2016 г.,  точно в 13,00 часа, в град Монтана ще се проведе тест на Националната  система  за ранно предупреждение и оповестяване на населението за бедствия и за оповестяване при въздушна опасност  чрез задействане на крайните акустични устройства  (сирени) със сигнали, определени в чл.18 и чл. 19 от Наредбата за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия. Ще се излъчат национални сигнали за тревога и за край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. 
Системата ще бъде задействана от работните станции на сиренната система в Националния оперативен център (НОЦ) и Оперативните центрове (ОЦ) в областните градове София, Бургас, Варна, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Русе, Монтана, Кърджали, Смолян и Враца, както и на интегрираните към НСРПО Локална система за оповестяване (ЛСО)  на АЕЦ „Козлодуй” и ЛСО на „Асарел” – Медет” АД, „ЛУКОЙЛ България” ЕООД и „ ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.
Тестът се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа  с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства. 
Дата: 3 октомври 2016 Виж още...