Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЛЕКАРИ ОТ БОЛНИЦАТА В МОНТАНА ЩЕ ПРЕГЛЕЖДАТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА
ЛЕКАРИ ОТ БОЛНИЦАТА В МОНТАНА ЩЕ ПРЕГЛЕЖДАТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗАНа 08 декември 2016 г., в рамките на проведено заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси в Областна администрация Монтана,  д-р Цветан Петров, от Отделението по пневмология и фтизиатрия в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД – Монтана информира присъстващите, че от 12 до 16 декември 2016 г. лекарите от болницата в Монтана ще преглеждат с флурограф /подвижен рентген/ жителите на ромските квартали във  Вършец, Лом, Владимирово, Долни Цибър и Дома за възрастни хора с психични разстройства в с.Говежда. „Чрез кметовете сме създали предварителна организация за провеждането на превенцията. Разходите се поемат по Програма на Глобалния фонд за борба с туберкулоза, малария и СПИН, а периодът на изпълнение е 01.10.2015 г. – 30.09.2018 г.”, заяви д-р Петров. Погрешно е мнението, че от туберкулоза боледуват само социално слаби или преобладаващо от етническите групи, население. Това е инфекциозно заболяване, което може да засегне всеки, който няма достатъчен имунитет, добави д-р Цветан Петров.
Графикът на предстоящите прегледи е както следва:
Дата: 9 декември 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕВъв връзка с инициатива за подпомагане на местните власти в изпълнението на Общинските планове за интеграция на ромите, на 08 декември 2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси, под председателството на зам. областния управител Бойко Благоев.
Процесът РОМАКТ, подпомагащ местните власти за устойчиво адресиране на проблеми на население от маргинализирани територии, беше представен от г-жа Лили Макавеева от Асоциация „Интегро“, която е и национален ръководител на програмата.
В направената презентация г-жа Макавеева подчерта, че РОМАКТ е единствената европрограма в момента, насочена към ромските общности. Тя улеснява достъпа до съответните ресурси, включително по-добро използване на средствата от Европейския съюз.
Дата: 9 декември 2016 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУДНа 07.12.2016 г., в Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд, на тема – „Състояние на спазване на трудовото законодателство в област Монтана и контрола в тази посока. Възможности пред работодателите”. Заседанието бе председателствано от заместник - областният управител Нина Петкова. 
Инж. Димитър Петров - директор на Дирекция „Инспекция по труда” – Монтана представи Доклад относно резултатите от дейността на Д ИТ със седалище Монтана и анализ на състоянието за първите девет месеца на 2016 г. За последните години, както и за конкретно анализирания период, структурата на заетостта в област Монтана е както следва:
Дата: 8 декември 2016 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 587 от Протокол № 38/25.11.2016 г. на Общински съвет Берковица. С посоченото решение общинският съвет приема проект на Наредба за изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. С измененията се въвежда условие за освобождаване от такса битови отпадъци за дейност сметосъбиране и сметоизвозване, в зависимост от това, дали собствениците на имотите имат задължения за местни данъци и такси към общината. В случая, само тези, които нямат просрочени задължения ще бъдат освобождавани, което е недопустимо. ЗМДТ дава възможност на всеки собственик, при условие че няма да ползва услугата, да може да се освободи от заплащането на такса за нея.
Дата: 8 декември 2016 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ В ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИОбластният управител Ивайло Петров проведе заседание във връзка със създаването на обществени съвети в професионалните гимназии на територията на област Монтана. На него присъстваха двамата заместник-областни управители Нина Петкова и Бойко Благоев, началникът на РУО – Монтана Трайка Трайкова, експерти, директори и заместник директори на професионалните гимназии и работодателски организации.
„Създаването на обществените съвети в училищата е един от най-важните  акценти в закона за предучилищното и училищното образование. Целта на този орган e развитие на образователната институция и упражняване на граждански контрол върху нейното управление”, заяви областният управител Ивайло Петров. Разработването на успешни политики в образованието и науката е невъзможно без участието на бизнеса, който очаква образователната система да произведе кадрите, от които се нуждае пазара на труда, добави областният управител.   
Дата: 7 декември 2016 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА В ОБЛАСТ МОНТАНАНа 02.12.2016 г. в заседателната зала на Областна администрация – Монтана  се проведе заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията /ООСППК/ в област Монтана. 
На заседанието се приеха промени в състава на Съвета по отношение представителите на РЗИ Монтана и представители на местните власти. 
Членовете на Съвета разгледаха и приеха  отчетите на общините от област Монтана, по мярка 3, мярка 4 и Мярка 5 от Програмата за работа на Съвета относно антикорупционни мерки, въведени мерки за прозрачност в работата на общинските съвети и усвоени от общините средства по програми и проекти. Разгледани бяха и  постъпилите през периода, сигнали и жалби.
Дата: 5 декември 2016 Виж още...
ОТКРИХА ПАМЕТНИК НА ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ КМЕТОВЕ НА МОНТАНА ИГНАТ ПОПОВ
ОТКРИХА ПАМЕТНИК НА ЕДИН ОТ ПЪРВИТЕ КМЕТОВЕ НА МОНТАНА ИГНАТ ПОПОВПо повод отбелязването на 125 - годишнината от обявяването на градския статут на Монтана след Освобождението,  бе открит  мраморен постамент с барелеф на един от първите кметове на Монтана Игнат Попов. Паметникът се намира непосредствено до сградата на общината. Негов автор е Теодоси Антонов. С поднасяне на цветя в  церемонията се включиха и заместник областните  управители Нина Петкова и Бойко Благоев. Кметът Златко Живков заедно с  правнучката на Игнат Попов,  д-р Таня Буркова поднесоха венец.
Игнат Попов е избран за кмет на Монтана през 1890 година. На 2 декември 1891 година с решение на Народното събрание и издаден княжески указ, бившето село Голяма Кутловица е обявено за град, а княз Фердинанд му дава името си. Попов е бил с прекъсвания 5 мандата кмет на Монтана. Роден е в село Горна Лука. Учил в местното килийно училище и продължава в Ломския педагогически колеж.
Като кмет Игнат Попов  създава първия регулационен план на Фердинанд, строи прогимназия и болница, открива ежегоден панаир  и електрифицира града.

Дата: 1 декември 2016 Виж още...
ЕДНО ОСПОРЕНО ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА И ДВЕ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд Монтана Решение № 352 от Протокол № 14/24.11.2016 г. С посоченото решение общинският съвет открива процедура за избор на оператор на язовирна стена, за осъществяване дейности по поддържането, стопанисването и осъществяването на техническата експлоатация на язовир, язовирна стена и съоръженията към нея, на язовир „Чернила” чрез публичен търг с явно наддаване за предоставянето му под наем за срок от 10 г. по реда на § 12, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите.
Съгласно раздел II от Глава втора на ЗВ, единствената възможност, предвидена за предоставянето на язовири - публична общинска собственост на трети лица, извън случаите на стопанисването им от самата община, е учредяване на концесия върху тях. Отдаването под наем на язовири е допустимо, но по силата на Закона за сдруженията за напояване, като изрично е предвидено в § 3 и § 4 от ЗСН, но само в предвидените от тези норми случаи. Съгласно тези разпоредби, язовирите, които са публична общинска собственост могат да бъдат отдавани под наем по реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС и § 12, ал. 2 от ЗИДЗВ, само в хипотезата на § 3 и § 4 от ЗСН. В останалите случаи, единствената възможност за тяхното предоставяне за ползване от трети лица е чрез учредяване право на концесия, но не и чрез отдаване под наем.

Дата: 1 декември 2016 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 239, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 23.11.2016 г. С посоченото решение е открита процедура за продажба на сграда - гараж, която се намира в поземлен имот с идентификатор 81390.501.338, след постъпило искане за закупуване. Имотът, предмет на решението, е част от терен, отреден „за обект комплекс за здравеопазване”. В случая общинският съвет е нарушил нормата на чл. 7, ал. 2 от ЗОС, според  която имотите – публична общинска собственост, са изключени от гражданския оборот и се установява забрана за притежаването им от други правни субекти, различни от общината. Общински съвет Чипровци е превишил правомощията си и е излязъл извън компетентността си като е включил имота в гражданския оборот при изрична законова забрана за това. В случая, макар имота да е актуван като частна общинска собственост, същият е с предназначение за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение и съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗОС е с публичнен характер.
Дата: 1 декември 2016 Виж още...
КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
КОНСУЛТАТИВНИЯТ СЪВЕТ ПО ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ, РИБАТА И ДИВЕЧА В ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕАнализ на извършените контролни дейности в горските територии в област Монтана за периода 01.01.2016 г. – 15.11.2016 г. беше обсъден на редовно заседание на Консултативния съвет по опазване на горите, рибата и дивеча, което се проведе днес под председателството на заместник-областния управител Бойко Благоев и в присъствието на  областния управител Ивайло Петров. Данните бяха представени от Директора на РДГ инж. Сащо Каменов пред присъстващите на събитието представители на общините, Държавните горски стопанства, Ловно-рибарските сдружения и ведомствените териториални структури, имащи отношение към упражняването на контрол в горите от областта.
Дата: 29 ноември 2016 Виж още...
ПЕВЧЕСКА ГРУПА “ПЪСТРЕНЕЦ JR “ ОТБЕЛЯЗА 10 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИ
ПЕВЧЕСКА ГРУПА “ПЪСТРЕНЕЦ JR “ ОТБЕЛЯЗА  10 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО СИС празничен концерт Певческа група “Пъстренец Jr“ отбеляза 10 години от създаването си. На сцената на Младежкия дом в град Монтана, с около  30 песни от различни фолклорни области на страната,  талантливите момичета и момчета на Асен Асенов зарадваха своите почитатели. На финала  младите изпълнители поднесоха китка от 10 торлашки песни, които  преобладават в репертоара на формацията. Сред официалните гости на събитието бе и заместник-областният управител Нина Петкова. 
За 10 години над 80 талантливи деца  от ”Пъстренец  Jr” разнасят славата на българската народна песен.  Някои  от тях  са вече професионални музиканти. Солистите имат завоювани над  250 индивидуални, а групата - 60 колективни награди от национални фолклорни конкурси. Награди за педагогическата си работа печели и ръководителят на групата Асен Асенов. Той  е отличен от съюза на Българските музикални и танцови дейци, както и в много от конкурсите с грамоти и дипломи за отлична преподавателска работа и принос в съхраняването на фолклора.
Дата: 25 ноември 2016 Виж още...
УЧЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ПРИ АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНА
УЧЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ ПРИ АВИАЦИОННИ ПРОИЗШЕСТВИЯ  СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНАОт 23 до 25 ноември 2016 г. в учебно-тренировъчен комплекс на Центъра за професионална квалификация –  РДПБЗН – Монтана  се проведе  Учение за „Търсене и спасяване при авиационни произшествия и ликвидиране на последиците от тях”. Организатор на учението е   Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР с участието на  Институтът за космически изследвания и технологии при БАН, Националната следствена служба, различни дирекции в МВР, Българският червен кръст, Зоналното жандармерийско управление – Монтана, местният Център за спешна медицинска помощ, доброволни формирования и други.
Сред  гостите на откриването бе и заместник-областният управител Нина Петкова.  Учението наблюдава и  директорът  на ГД ПБЗН гл. комисар  Николай Николов.  На полигона бяха разиграни  сценарии за спасяване на хора из под  развалините  на административна сграда, върху която е паднал самолет, за действие при скъсана дига на водоем, вследствие на падане на самолет върху нея, и за евакуиране на пострадали от автомобилни и железопътни катастрофи, причинени също  при авиационно произшествие.
Дата: 25 ноември 2016 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕПревантивни дейности за недопускане на заболяването високопатогенна Инфлуенца по птиците на територията на област Монтана бяха обсъдени на редовно заседание на Областната епизоотична комисия, което се проведе днес под ръководството на зам. областния управител Бойко Благоев.
Освен включените в постоянния състав на комисията ведомствени териториални структури, участие в заседанието взеха и представители на общините, държавните горски стопанства и ловно-рибарските сдружения в областта.
Д-р Боряна Гарванска от Областната дирекция по безопасност на храните в Монтана запозна присъстващите с издадената от Директора на ОДБХ Заповед № 249/17.11.2016 г., в която подробно са разписани задълженията на длъжностните лица към отдел “Здравеопазване на животните” при ОДБХ – Монтана, както и на общинските и частно практикуващите ветеринарни лекари в ситуация на повишена епизоотична готовност.
Дата: 22 ноември 2016 Виж още...
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО” ОФЕЛИЯ КЪНЕВА ПОСЕТИ МОНТАНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО” ОФЕЛИЯ КЪНЕВА ПОСЕТИ МОНТАНАВторият етап на деинституализацията в България приключва в края на тази година. Приблизително 5000 деца ще бъдат изведени от инстиуциите и ще  бъдат настанени в семейна среда, каза председателят на Държавната агенция „Закрила на детето” Офелия Кънева на среща в Монтана. Форумът се проведе на 21 ноември в Монтана, на който присъстваха областният управител Ивайло Петров, зам. областният управител Нина Петкова, зам. областният управител на Враца Мирослав Комитски,  кметът на Монтана Златко Живков, представители на  социалните служби и неправителствените организации от трите области Монтана,  Враца и Видин, журналисти. 
България е на челно място сред страните,  които са се справили най-успешно  в деинституционализацията. Дейността на Агенция „Закрила на детето” по деинституализацията ще продължи. 
Дата: 22 ноември 2016 Виж още...
СЪВМЕСТНА ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА ДВАМА ТВОРЦИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО НА ХУДОЖНИЦИТЕ „ТЕНЕЦ” В МОНТАНА
СЪВМЕСТНА ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА ДВАМА ТВОРЦИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО НА ХУДОЖНИЦИТЕ „ТЕНЕЦ” В МОНТАНАВ изложбена зала „Кутловица”  в Монтана   бе открита изложба на Дончо Планински и Найден Кирилов едни от доайените в дружеството на художниците „Тенец”, които тази година отбелязват своя 70-годишен юбилей. На събитието присъстваха областният управител Ивайло Петров и зам. областният управител Нина Петкова, директорът на дирекция хуманитарни дейности в община Монтана Александър Герасимов, творци и граждани на областния град.  Областният управител поздрави юбилярите, като им пожела добро здраве и музата никога да не ги напуска, за да продължат да   радват  почитателите си със своя талант и успехи. 
Дончо Планински е роден е през 1946 г. в Монтана. Член е на СБХ. Най-сериозните му творчески изяви се в сферата на приложните изкуства, пространственото оформление и керамиката. Работил е като реставратор на стенописи към Националния институт по паметниците на културата. Той е сред основателите на дружеството на художниците "Тенец", както и на Пленера по рисувана керамика в Монтана и Пленера по дървопластика в Бързия. Завършил е Художествена гимназия - София и НХА "Николай Павлович", специалност "Стенопис". 
Дата: 22 ноември 2016 Виж още...