Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 8.30 до 18.00ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАПОВЕД
Дата: 31 август 2015 Виж още...
ОБЯВА
ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА

На основание чл. 44, ал. 1  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-15-6-/10/28.08.2015 г. на областния управител на област Монтана   
О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост,  представляващ масивна едноетажна сграда със ЗП 315 кв. м, година на построяване 1940 - 1960 г., находяща се в имот № 000357, местността „Под село”, землището на с. Расово с ЕКАТТЕ 62222, община Медковец, област Монтана.
Търгът ще се проведе на 05.10.2015 г. от 10.00 часа в 303 стая на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1 при начална  тръжна цена 11 349,00 /единадесет хиляди триста четиридесет и девет/ лева без ДДС. 
Тръжни документи на цена 50 (петдесет) лева с включен  ДДС се закупуват до 12,00 часа на 25.09.2015 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител   №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК. 
Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни документи и след предварителна заявка на тел. 096 399113 или 096 399128 до 12,00 часа на 30.09.2015 г.
        Депозит за участие в търга в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева се внася по сметка на Областен управител Монтана, IBAN: BG 05STSA93003305299056,  BIC: STSABGSF при Банка ДСК, клон Монтана, до 30.09.2015 г. (включително). Депозитната вноска на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада при плащане на цената. 
        Краен срок за подаване на заявления за участие в търга заедно с останалите документи, поставени в запечатан и надписан непрозрачен плик, е до 12.00 часа на 02.10.2015 г. в стая 309 на Областна администрация Монтана

За информация: 096/ 399128
     096/ 399113
Лице за контакти: Диана Венелинова
                           Мариела Богданова

Дата: 31 август 2015 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА В ЗАКРИВАНЕТО НА ОСМОТО ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ПАРАШУТИЗЪМ В ЕРДЕН
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УЧАСТВА В ЗАКРИВАНЕТО НА ОСМОТО ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО ПО ПАРАШУТИЗЪМ В ЕРДЕНОбластният управител Ивайло Петров участва в награждаването на победителите в Осмото европейското първенство по парашутизъм за мъже и жени и Петото – за юноши и девойки, което се проведе на Авиобазата на Аероклуб – Монтана край  село Ерден.
Сред официалните гости на събитието бяха вицепремиерът Томислав Дончев и народният представител Десислава Атанасова. 
В приветствието си при закриването на състезанието вицепремиерът Дончев, който е и председател на организационния комитет по провеждането на състезанието, заяви, че България е достойна да организира състезания от такъв ранг и има всички основания да бъде домакин на световно първенство по парашутизъм. Той благодари на участниците в турнира за спортсменското поведение и приятелския дух по време на петдневното състезание.
Дата: 31 август 2015 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАНа 25.08.2015 г., от 11,00 часа в заседателната зала на Областна администрация Монтана, под председателството на заместник областният управител Петър Петров, се проведе  заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата.
По повод провеждането на националната кампания „Да пазим децата на пътя” в седмицата от 7 до 13 септември в началото на учебната 2015/2016 г.
се обсъдиха   предложения за организиране и провеждане на подходящи мероприятия.

Дата: 31 август 2015 Виж още...
ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ И МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ РУМЯНА БЪЧВАРОВА ПОСЕТИ УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В МОНТАНА
ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ И МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ РУМЯНА БЪЧВАРОВА ПОСЕТИ УЧЕБНИЯ ЦЕНТЪР НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО В МОНТАНАДнес, 28.08.2015 г., областният управител Ивайло Петров заедно с вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна Бъчварова, директорът на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” главен комисар Николай Николов, началникът на кабината на вътрешния министър Златко Тодоров и  народният представител Десислава Атанасова посетиха Центъра  за професионална квалификация към ГД "Пожарна безопасност и защита на населението” в град Монтана. Заедно с директора на РД „ПБЗН” Монтана – комисар Венцислав Райков и началника на Учебния център – гл. инспектор Генади Горанов те разгледаха и полигона за обучение към центъра.  

Дата: 28 август 2015 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ С БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО И ПЛАКЕТ ОТ ЗАМ.-МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА БОИЛ БАНОВ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ С БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО И ПЛАКЕТ ОТ ЗАМ.-МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА БОИЛ БАНОВОбластният управител Ивайло Петров  получи благодарствено писмо от зам.-министъра на културата Боил Банов,  придружено с плакет за цялостно постижение в XI Национален събор на българското народно творчество „Копривщица 2015”.  В писмото той изразява   благодарност към областния управител и екипа на Областна администрация за отличната организация за  представянето на групите от област Монтана в най-големия форума на българското народно творчество.  
Дата: 24 август 2015 Виж още...
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
Министерството на младежта и спорта и Българския спортен тотализатор (БСТ) стартират кампания за реновиране и/или изграждане на спортни обекти в цялата страна.
През м. юли 2015 г. БСТ ще пусне на пазара нова моментна лотарийна игра, всички приходи от която ще бъдат инвестирани за изграждане на нови спортни обекти или за реконструкция на съществуващи по места. Колкото повече постъпления се генерират от даден регион, толкова по-големи ще бъдат инвестициите в него.
Чрез анкетно проучване ще бъдат предложени 3 обекта от област Монтана за финансиране чрез кампанията.
Анкетната карта може да бъде попълнена от всеки желаещ онлайн в срок до 17 август от ТУК!

Дата: 13 август 2015 Виж още...
МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЛАСТ МОНТАНА ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТА
МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЛАСТ МОНТАНА ОТБЕЛЯЗАХА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТАОбластният управител Ивайло Петров и двамата му заместници бяха  домакини  на публичния  дебат на тема: „Възможностите пред младите хора“, който се проведе  по повод Международния ден на младежта – 12 август. В дискусията се включи и  заместник-министърът на младежта и спорта Калин Каменов. Срещата се състоя в заседателната зала на Областна администрация – Монтана, където за първи път на едно място младите хора  и  експерти от различни ведомства  имаха възможността да дискутират проблемите на подрастващото поколение в област Монтана.  Младежите споделиха  техните нужди и какво искат да се промени в техния регион.   Обединени под мотото „Гражданска активност на младите“, събитието имаше за цел  да повиши  гражданската активност на младите хора, както и да ги мотивират за тяхната личностна реализация.
Дата: 13 август 2015 Виж още...
ДВЕ ВЪРНАТИ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ
Със Заповед на Областният управител са върнати за ново обсъждане две Решения от Протокол № 44, приети на заседание на Общински съвет Медковец, проведено на 30.07.2015 г. 

Дата: 13 август 2015 Виж още...
12 август за Международен ден на младежта
12 август за Международен ден на младежтаСкъпи млади хора,
Щастлив съм да Ви поздравя по повод Международния ден на Младежта – 12 август!
На 17 декември  1999 г. ООН обявява 12 август за Международен ден на младежта. В България за първи път този ден се отбелязва официално през 2007 г. Националното мото за 2015 година е „Гражданската активност на младите“. Международният ден на младежта дава възможност на държавите по света да разгърнат потенциала на младите хора, да отбележат техните постижения и да планират начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на нашето общество. 
 12 август е денят, в който отправям своята благодарност към Вас за проявената гражданска позиция към социалните проблеми в обществото и участието Ви в реализираните младежки инициативи на територията на област Монтана!
Бъдете здрави и упорити, вървете смело напред към постигане на поставените цели, споделяйте европейските ценности и бъдете единни в общата цел за по-добро бъдеще.
Нека заедно, чрез общ градивен диалог, да утвърждаваме и развиваме постигнатото в област Монтана!

Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 12 август 2015 Виж още...
НА 12 АВГУСТ ОБЛАСТ МОНТАНА ОТБЕЛЯЗВА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТА
НА 12 АВГУСТ ОБЛАСТ МОНТАНА ОТБЕЛЯЗВА МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА МЛАДЕЖТАПо повод отбелязването на Международния ден на младежта -  12 август, всяка година Министерство на младежта и спорта организира мероприятия с и за младите хора в България.
 В тази връзка на 12 август 2015 г., в Голямата заседателна зала на Областна администрация – Монтана от 17:30 ч. ще се проведе публичен дебат на тема: „Възможностите пред младите хора“, в който зам. министърът на младежта и спорта Калин Каменов, представители на различни институции и младежи, в откровен и открит диалог ще  дискутират какви възможности се предоставят на младите хора в региона.


Дата: 10 август 2015 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ ГОСТИ НА ОТКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪБОР В КОПРИВЩИЦА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ ГОСТИ НА ОТКРИВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪБОР В КОПРИВЩИЦАОбластният управител Ивайло Петров бе сред официалните гости на откриването на XI Национален събор на българското народно  творчество „Копривщица 2015”. Церемонията се състоя на 7 август на 2 / Централна/ сцена в местността „Войводенец” край гр. Копривщица. Приветствие към участниците и гостите поднесоха генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова , под чийто патронаж се провежда събора и кметът на община Копривщица Генчо Герданов.

Дата: 10 август 2015 Виж още...
САМОДЕЙЦИТЕ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА С НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ОТЛИЧИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪБОР В КОПРИВЩИЦА
САМОДЕЙЦИТЕ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА С НАЙ-ГОЛЕМИТЕ ОТЛИЧИЯ  НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪБОР В КОПРИВЩИЦА27 плакета завоюваха самодейците от област Монтана  на Националния събор на народното творчество “Копривщица 2015”. Във втория ден на събора - 8  август, на втора централна сцена  в местността „Войводенец”, 220 изпълнители на автентичен фолклор от 24 читалища на областта заслужено спечелиха признанието на журито и аплодисментите на публиката. Областта бе удостоена с плакет и грамота за цялостно представяне в най-големия форум за народно творчество. Фолклорните формации и индивидуални изпълнители спечелиха 6 дървени, което е и най-голямото отличие и 21 кадифени плакета.

Дата: 10 август 2015 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРИСЪСТВА НА ИЗЛОЖБА „165 ГОДИНИ КУРОРТ ВЪРШЕЦ”
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПРИСЪСТВА НА ИЗЛОЖБА „165 ГОДИНИ КУРОРТ ВЪРШЕЦ”Заместник областният управител Нина Петкова присъства на откриването на  новата документална изложба „165 години курорт Вършец”+. Събитието се  състоя на  7 август в експозиционната зала на Общинския музей във Вършец.
Изложбата е съставена от 34 фотографии в размер 30 x 40 см, от които 18 са посветени на 20-те и 30-те години на миналия век, 7- на съвременните лечебни и СПА центрове и 9 снимки - на природните забележителности на Вършец. Изложени са лични вещи на емблематичния за Вършец д-р Дамян Иванов и е отбелязан огромния му принос за развитието на курорта.

Дата: 10 август 2015 Виж още...
ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ПРИСЪСТВА НА ОТКРИВАНЕТО НА ТРАДИЦИОННИЯ ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС ВЪВ ВЪРШЕЦ
ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ПРИСЪСТВА НА ОТКРИВАНЕТО НА ТРАДИЦИОННИЯ ПЛЕНЕР ПО ЖИВОПИС ВЪВ ВЪРШЕЦНа 3 август в Градската художествена галерия във Вършец, заместник - областният управител Нина Петкова  присъства на откриването на традиционния пленер по живопис, който тази година е посветен на  165 години курортен град Вършец.
„Радостна съм от факта, че този пленер, превърнал се в традиционен за град Вършец, с всяка следваща година представя все повече и интересни автори”,  каза в приветствието си зам. областният управител. Тя пожела на жителите на общината да запазят традициите и сплотеността, превърнали курортния град и региона в една от водещите туристически дестинации в не само в област Монтана, но и в страната. 
Дата: 7 август 2015 Виж още...