Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

„МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН” В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
„МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН”  В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАВ рамките на шестнадесетото издание на националната инициативата „Мениджър за един ден”, областният управител Росен Белчев и заместник областният управител Цветко Цветков посрещнаха колегите мениджъри за един ден в Областна администрация Монтана.
Общо тринадесет ученици от Финансово-стопанската гимназия и Гимназията по техника и електротехника в Монтана, бяха наети от Областна администрация, според мотивационните писма, електронно, чрез платформата на „Джуниър Ачийвмънт България“.

Дата: 12 октомври 2017 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА НАМАЛЯВАНЕ РИСКА ОТ БЕДСТВИЯДнес, 5 октомври, под председателството на областния управител Росен Белчев,  в Областна администрация Монтана,  се проведе заседание на Областния съвет за намаляване риска от бедствия. В срещата взеха участие зам. областният управител Цветко Цветков, длъжностните лица от Областна администрация Монтана и общинските администрации, имащи задължения и отговорности за защита при бедствия, и ръководителите на доброволните формирования на територията на област Монтана.
Целта на днешното заседание бе обсъждане и приемане на Правилник за дейността на Областния съвет за намаляване риска от бедствия, който единодушно бе приет от членовете на Съвета.

Дата: 5 октомври 2017 Виж още...
ДВЕ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 415/20.09.2017 г. на Общински съвет Чипровци. С посоченото решение е дадено съгласие общината да закупи имот частна собственост. Съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, общината придобива право на собственост и ограничени вещни права чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон. Съгласно ал. 2 на същата разпоредба, възмездно придобиване на право на собственост или на ограничени вещни права върху имоти се извършва след решение на общинския съвет, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. В случая на кмета е възложено да сключи договор за закупуване на имота, без преди това общинският съвет да е определил цената. Цената е съществен елемент от договора за продажба и следва да е фиксирана в решението на общинския съвет.
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 417/20.09.2017 г. на Общински съвет Чипровци. С посоченото решение е дадено съгласие за „поставяне на необходимите пътни знаци”. Съгласно чл. 9, ал. 4 от Закона за пътищата, агенция "Пътна инфраструктура" въвежда забрани за обществено и специално ползване на отделни пътища за някои видове пътни превозни средства, когато това е необходимо за осигуряване на безопасността на движението. Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, условията и редът за използване на пътните знаци се уреждат с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството съвместно с министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това е Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от която, в населените места пътните знаци се поставят съгласно проект за организация на движението, разработен въз основа на генерален план за организация на движението. Процедурата по изготвяне на такъв е уредена в Наредба № 1/17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, като чл. 15 от същата указва, че окончателния проект на генерален план за организация на движението се одобрява от кмета на съответната община. Следователно, режимът на движение на МПС не може да бъде определян с решение на общинския съвет, а само в изпълнение на одобрен ГПОД.

Дата: 5 октомври 2017 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ПРИСЪСТВА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА КНИГАТА „СВЕЧЕРЯВАНЕ” ОТ КРАСИМИРА КАЦАРСКА
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НИНА ПЕТКОВА ПРИСЪСТВА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА  КНИГАТА „СВЕЧЕРЯВАНЕ” ОТ  КРАСИМИРА КАЦАРСКАЗаместник областният управител Нина Петкова присъства на представянето на книгата „Свечеряване” на благоевградската писателка Красимира Кацарска. Литератори, писатели, краеведи и учители също уважиха срещата с талантливата писателка.
„Свечеряване” е книга с разкази и новели, една емоционалната изповед на авторката за преминаването по тежкия път към здравето и нормалния ритъм на живот. Представени са дълбоко вълнуващи житейски съдби и истории, разкриващи не само страхове, болки и страдания, но и желание за борба с коварната болест и оптимизъм за утрешните дни.
Красимира Кацарска развълнува публиката, прочитайки разказа „Пробуждане”, който се ражда при събуждането ѝ в реанимация, след поредната тежка операция.

Дата: 4 октомври 2017 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ОТНОВО СЕ ВКЛЮЧВА В ИНИЦИАТИВАТА „МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН”
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ОТНОВО СЕ ВКЛЮЧВА В ИНИЦИАТИВАТА „МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН”Областна администрация Монтана и тази година ще посрещне своите „мениджъри за един ден”, които ще влязат в ролите на областен управител, заместник-областни управители, главен секретар и главен секретар на ВиК Асоциацията.
Инициативата се осъществява като част от националната кампания „Мениджър за един ден”, организирана ежегодно от Фондация „Джуниър Ачийвмънт” на територията на цялата страна. В мероприятието като работодатели участват държавни институции, частни национални и международни компании.Отворена е вече регистрацията за ученици и студенти, а инициативата ще се проведе на 12 октомври, четвъртък, в цялата страна. Събитието ще протече под надслова „Вдъхнови бъдещето“.

Дата: 4 октомври 2017 Виж още...
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА, ВЕЧЕ МОГАТ ДА ПЛАЩАТ ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА, ВЕЧЕ МОГАТ ДА ПЛАЩАТ ДЪЛЖИМИТЕ ТАКСИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛОт днес, 4 октомври 2017 г.,  потребителите на административни услуги, предоставяни от Областна администрация Монтана, вече могат да плащат  дължимите такси и с банкова карта, чрез ПОС терминално устройство, на гишето за административно обслужване в сградата на администрацията.
Досега плащането на таксите имаше възможност да се извършва в брой или по банков път. Целта на нововъведението е улесняване на гражданите и същото е част от политиката на правителството за намаляване на финансовата тежест на задължените лица при извършване на техните плащания към бюджета, намаляване на плащанията в брой и акцентиране върху безналичните плащания от страна на администрацията.


Дата: 4 октомври 2017 Виж още...
ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА „ВОЙНАТА В ДОКУМЕНТИ” БЕ ОТКРИТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА „ВОЙНАТА В ДОКУМЕНТИ” БЕ ОТКРИТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАДнес, 2 октомври 2017 г. във фоайето на Областна администрация Монтана бе открита документална изложба  „Войната в документи”, по повод  100 години от влизането на България в Първата световна война. Експозицията е посветена на всички знайни и незнайни воини от регион Монтана, участвали във войната.  Събитието е съвместна инициатива на Областна администрация -  Монтана и Държавен архив – Монтана.  
Преклонение пред великото дело на  българския войн и съпричастност към изявата с присъствието си изразиха  областният управител Росен Белчев, двамата зам. областни управители Нина Петкова и Цветко Цветков, ученици и учители от училищата в Монтана,  служители на администрацията и граждани на областния град.

Дата: 2 октомври 2017 Виж още...
НА 2 ОКТОМВРИ ТЕСТВАМЕ СИРЕНИТЕ
На 2 октомври 2017 година от 13:00 часа ще се проведе тест на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
Тренировката се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа с нея и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства.
Тестът, при който ще се излъчат звуковите сигнали, ще продължи около 15 минути.

Дата: 29 септември 2017 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ УЧАСТВА В ПЪРВАТА „НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЮНОШЕСТВОТО: ВЪЗРАСТТА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ!”, ОРГАНИЗИРАНА ОТ УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ УЧАСТВА В ПЪРВАТА „НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ЮНОШЕСТВОТО: ВЪЗРАСТТА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ!”, ОРГАНИЗИРАНА ОТ УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯЗаместник областният управител Цветко Цветков участва в първата „Национална конференция за юношеството: Възрастта на възможностите!”, организирана от УНИЦЕФ България,  която се проведе на 26 септември 2017 г. в София, под патронажа на вицепремиера Томислав Дончев.
Основната цел на форума бе да събере заедно подрастващи и млади хора, представители на правителството, гражданското общество, бизнеса и медиите и да инициира диалог за специфичните потребности на подрастващите, като представи най-новите научни изследвания за развитието по време на юношеството – възраст на възможностите и е втори шанс за преодоляване влиянието на неблагоприятните условия през ранното детство.  
„Един мислител беше казал, че не родителите възпитават децата, а децата възпитават родителите. Смятам, че тук е абсолютно  прав и никак не ми се иска и в двата смисъла да се проваляме във възпитанието”, сподели вицепремиерът Томислав Дончев

Дата: 27 септември 2017 Виж още...
СЛУЖИТЕЛИ НА ОД МВР МОНТАНА И ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ УПРАВЛЕНИЯ СЪС СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА В ОПЕРАЦИЯ „EDWARD“ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ
СЛУЖИТЕЛИ НА ОД МВР МОНТАНА И ДЕЦАТА ОТ ДЕТСКИТЕ ПОЛИЦЕЙСКИ УПРАВЛЕНИЯ СЪС СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА В ОПЕРАЦИЯ „EDWARD“ – ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯНа 21 септември 2017 г. по инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция (TISPOL) територията на Република България се проведе операция „EDWARD“ – Европейски ден без загинали на пътя. Сред партньорите, подкрепили инициативата, бе и Областна администрация Монтана в лицето на областния управител Росен Белчев.
Съвместно с Областната дирекция на МВР – Монтана и Детските полицейски управления към Трето ОУ „Д-р Петър Берон“ - Монтана, Второ ОУ „Константин Фотинов“- Лом, Второ ОУ „Христо Смирненски“- Берковица и ученици от НУ „Иван Вазов“ - Вършец, в градовете Монтана, Лом, Берковица и Вършец  бяха раздадени на водачите брошури с препоръки за безопасно шофиране.

Дата: 26 септември 2017 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЪРНА РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със Заповед на областния управител е върнато за ново разглеждане Решение № 600 от Протокол № 24, прието на заседание на общински съвет Монтана на 14.09.2017 г. С посоченото решение Общински съвет Монтана упълномощава представител на Община Монтана в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана. Съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА решенията на общинския съвет по чл. 21, ал. 1, т. 9 се приемат с поименно гласуване, което се отразява в протокола от заседанието. Именно тази разпоредба общинският съвет е нарушил, като не е приел решението с поименно гласуване. Разпоредбата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА е императивна, а нарушението на императивно правило винаги води до опорочаване волята на административния орган и до незаконосъобразност на издадения

Дата: 26 септември 2017 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ БЕ ГОСТ НА ТРЕТИЯ ОБЩОБАЛКАНСКИ НАРОДЕН СЪБОР „ПЕТРОХАН 2017”
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЦВЕТКО ЦВЕТКОВ БЕ ГОСТ НА ТРЕТИЯ ОБЩОБАЛКАНСКИ НАРОДЕН СЪБОР „ПЕТРОХАН 2017”Под патронажа на областния управител на област Монтана Росен Белчев в местността „Петрохан” се проведе третият Общобалкански народен събор „Петрохан 2017” – „Под Ком с песни, музика и танци”.  Организатори на събитието са Български арт и фолклорен център „Нестия”и община Берковица.
Събитието бе уважено от заместник областния управител Цветко Цветков, който поздрави участниците, като им пожела един незабравим празник на традицията, мъдростта и самобитността. „Във време, когато сме изправени пред сериозни предизвикателства  такива прояви ни показват верния път към  съхраняване на идентичността  и  традициите, които винаги са обединявали хората без значение от тяхната националност и етническа принадлежност”, каза в приветствието си зам.-областният управител.

Дата: 25 септември 2017 Виж още...
ОТКРИХА РЕНОВИРАНОТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИЦАТА В МОНТАНА
ОТКРИХА РЕНОВИРАНОТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИЦАТА В  МОНТАНАЗаместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, областният управител Росен Белчев, кметът на Монтана Златко Живков и  изпълнителният директор на МБАЛ-Монтана д-р Тони Тодоров откриха  реновираното Отделение по диализно лечение на монтанската болница.
Приветствам професионалните и мениджърските усилия, които ръководството на болницата в Монтана полага, за да са налице финансова дисциплина, качество и достъпност на медицинската помощ, заяви зам.-министър Йорданова.
С капиталови средства отпуснати от Министерство на здравеопазването, са закупени десет нови диализни апарата на стойност 210 хил. лв. за нуждите на болницата. Ремонтът на диализната зала и лекарските кабинети е осъществен със собствени средства на лечебното заведение.

Дата: 19 септември 2017 Виж още...
ОТБОРЪТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНАТА ДОБРОВОЛЧЕСКА КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО!“
ОТБОРЪТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА  СЕ ВКЛЮЧИ В НАЦИОНАЛНАТА ДОБРОВОЛЧЕСКА КАМПАНИЯ „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО!“Областният управител Росен Белчев, зам.-областният управител Цветко Цветков и служителите на  Областна администрация Монтана  се включиха в националната кампания „Да изчистим България заедно!”, която премина под мотото „Ние сме един отбор! Играем на чисто“.
По традиция, както всяка година, служителите на държавната администрация, техните деца и приятели,  почистиха района около язовирната стена на язовир „Огоста” в Монтана. Те събраха общо 75 чувала отпадъци.

Дата: 18 септември 2017 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МИЛИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ  И РОДИТЕЛИ!
За мен е особена радост да ви поздравя по повод откриването на новата учебна 2017/2018 година във вашето училище!
Скъпи ученици, мили първокласници бъдете любознателни и упорити, винаги изпълнени с мечти и сила да ги постигате. Вярвайте в себе си, посрещайте трудностите смело, а успехите - с идеята, че можете повече. Знанието е това, което ще ви направи уверени и отговорни към себе си и към останалия свят. То ще ви отвори нови врати с нови възможности. Доверете се на вашите учители, защото те са хората, които ви подготвят за предизвикателствата на живота.
Уважаеми учители, бъдете здрави и все така всеотдайни, предавайки на поколенията вашите безценни познания и мъдри съвети. Приемете моята благодарност за всеотдайния труд, за каузата,  на която сте посветили живота си  на най-ценното ни богатство – децата!
Уважаеми родители, знам, че и вие посрещате този ден с вълнение и не малко притеснение. Бъдете търпеливи и споделяйте усилията на децата си в преодоляване на всяка трудна стъпка в техния път към образованост, израстване и усъвършенстване!

Пожелавам ви здраве, ползотворна, безпроблемна и пълноценна учебна година!

На добър час!

РОСЕН БЕЛЧЕВ
Областен управител на област Монтана


Дата: 15 септември 2017 Виж още...