Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

НА З ОКТОМВРИ ТЕСТВАМЕ СИРЕНИТЕ
НА З ОКТОМВРИ ТЕСТВАМЕ СИРЕНИТЕНа 3 октомври 2016 г.,  точно в 13,00 часа, в град Монтана ще се проведе тест на Националната  система  за ранно предупреждение и оповестяване на населението за бедствия и за оповестяване при въздушна опасност  чрез задействане на крайните акустични устройства  (сирени) със сигнали, определени в чл.18 и чл. 19 от Наредбата за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия. Ще се излъчат национални сигнали за тревога и за край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. 
Системата ще бъде задействана от работните станции на сиренната система в Националния оперативен център (НОЦ) и Оперативните центрове (ОЦ) в областните градове София, Бургас, Варна, Пловдив, Пазарджик, Плевен, Русе, Монтана, Кърджали, Смолян и Враца, както и на интегрираните към НСРПО Локална система за оповестяване (ЛСО)  на АЕЦ „Козлодуй” и ЛСО на „Асарел” – Медет” АД, „ЛУКОЙЛ България” ЕООД и „ ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД.
Тестът се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, придобиване на умения от длъжностните лица за работа  с НСРПО и обучение на населението за разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства. 
Дата: Днес, 11:20 Виж още...
ОБЯВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-18-5-/10/ от 01.09.2016 г. на областния управител на област Монтана   
 О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имот – публична държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.2.1 с полезна площ 140 кв. м по кадастралната карта на град Монтана, с предназначение за обществено хранене. Обектът се отдава под наем за осигуряване на обществено хранене. 
Търгът ще се проведе на 13.10.2016 г. от 10,00 часа в стая № 309 на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана, град Монтана, пл. „Жеравица” № 1. Начална тръжна месечна цена - 520 лева без ДДС. Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС. Тръжни документи на цена 60 лв. се закупуват до 12,00 часа на 07.10.2016 г. /включително/. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на Областния управител на област Монтана №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.
Депозит за участие в търга в размер на 600 лв. се внася по сметка на Областен управител на област Монтана IBAN: BG 05STSA93003305299056 BIC: STSABGSF при БДСК, клон Монтана до 10.10.2016 г. /включително/. Оглед на обекта се извършва до 10.10.2016 г. след закупуване на тръжни документи. 
До участие в търга не се допускат участници, които са били в наемни правоотношения с наемодателя, прекратени поради неизпълнение на задълженията им по договорите за наем. 
В петдневен срок от датата на влизане в сила на заповедта на областния управител за определяне на наемател на имота, наемателят внася по сметка на областен управител парична гаранция, равняваща се на разликата между достигнатата на търга цена в трикратен размер с включен ДДС и внесения депозит, като условие за сключване на договора за наем. Внесената сума се задържа до прекратяването на същия, като гаранция за плащане на наема и консумативите. Сумата се възстановява от наемодателя след прекратяване на договора, при условие че не са налице задължения към датата на прекратяване.
Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 12,00 часа на 12.10.2016 г. в стая 309 на Областна администрация Монтана. 

За информация: 096 399128
Лице за контакти: Диана Венелинова
                                                                             Мариела Богданова

Дата: Вчера, 14:32 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми жители на област Монтана,

Уважаеми съграждани,


Поздравявам ви с Деня на Независимостта на Република България – 22 септември! Днес честваме едно от най-значимите събития в родната история. На тази дата през 1908 г. страната ни, една от най-старите в Европа, обявява своята независимост, с което се дава възможността на нашия народ да даде ясна заявка, че нацията ни е достатъчно способна и силна да застане гордо пред света. Този смел държавнически акт успява да издигне националния ни престиж и да ни постави редом до суверенните и независими народи в голямото семейство на тогавашните европейски държави. В ден като днешния изразяваме своята признателност към строителите на съвременна България, припомняме си важният урок, който ни дава историята , че успяваме, когато сме единни, когато гледаме напред и мислим за бъдещето на нашите деца. Честит празник!


Ивайло Петров

Областен управител на област Монтана

Дата: 21 септември 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ИВАЙЛО ПЕТРОВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОНОбластният управител на област Монтана Ивайло Петров участва в двудневно заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район, което се проведе на 20 и 21 септември 2016 г. в Конферентния център на хотел „Скалите“, в гр. Белоградчик, област Видин. Заседанието беше открито и ръководено от Момчил Станков - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, областен управител на област Видин.
Във форума взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.
Дата: 21 септември 2016 Виж още...
21 СЕПТЕМВРИ - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ
Дата: 21 септември 2016 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - МОНТАНА ПОДКРЕПЯ ИНИЦИАТИВАТА „ЗАЕДНО ЗА ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ“
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - МОНТАНА ПОДКРЕПЯ ИНИЦИАТИВАТА „ЗАЕДНО ЗА ВСЕКИ ЕДИН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ“Областна администрация –Монтана се включва като партньор в инициативата на Министерство на вътрешните работи и Европейската мрежа на службите на пътна полиция за намаляване на жертвите на пътя под мотото „Заедно за всеки един човешки живот“.
Първи Европейски ден без загинали на пътя се провежда на територията на Европа на 21 септември, сряда. Инициативата е подкрепена от европейския комисар по транспорта Виолета Булц, Европейския съвет за безопасност на транспорта и службите на пътна полиция на 30-те страни-членки на TISPOL, националните правителства, общинските и местните власти, неправителствени организации.

Дата: 20 септември 2016 Виж още...
ЛОМ ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ДУХОВЕН ПРАЗНИК
ЛОМ ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ДУХОВЕН ПРАЗНИКВ деня на светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов, град Лом отбеляза своя духовен празник. Сред гостите на тържествената сесия на общински съвет Лом бяха и двамата заместник областни управители Нина Петкова и Бойко Благоев. С пожелание за здраве, късмет и благоденствие Бойко Благоев връчи поздравителен адрес до общинарите от името на областния управител на област Монтана Ивайло Петров. 
„Споделям Вашата радост и използвам хубавия повод да Ви пожелая здраве, мир и топлина в домовете, късмет и благоденствие. Всички , които сте избрали да не напускате родния край, на Вас се пада честта да градите бъдещето на този чудесен град, в който се оглежда бъдещето на Вашите деца!”, се казва в поздравителния адрес.
Дата: 17 септември 2016 Виж още...
21 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. - ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ
Инициатива на Европейската мрежа на службите на пътна полиция TISPOLДата: 16 септември 2016 Виж още...
НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО БЪЛГАРСКИЯТ ПАТРИАРХ НЕОФИТ ПОСЕТИ МОНТАНА
НЕГОВО СВЕТЕЙШЕСТВО БЪЛГАРСКИЯТ ПАТРИАРХ НЕОФИТ ПОСЕТИ МОНТАНАНегово Светейшество Българският патриарх Неофит посети Монтана днес на път към Видин, където ще оглави честванията по повод 200 - годишнината от рождението на Екзарх Антим І.
Пред  все още новоизграждащата се  църква  „Свети Дух” в областния град височайшият гост бе посрещнат от областния управител Ивайло Петров, двамата заместник областни управители, кмета на Монтана Златко Живков,  стотици граждани и ученици. 
В знак на уважение областният управител поднесе дар на Негово Светейшество – мотив от чипровски килим.
Дата: 15 септември 2016 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УВАЖИХА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН” - МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ УВАЖИХА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ „ПБЗН” - МОНТАНАСлужителите на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - Монтана отбелязаха своя професионален празник – 14 септември с демонстрации на гасене на пожар” в сградата на Драматичния театър в Монтана, спасяване на хора от покрива на „горящата сграда” с помощта автомеханична стълба и изваждане на пострадал от лек автомобил, претърпял ПТП.
Акциите бяха наблюдавани от множество граждани и деца на областния град. В памет на загиналите си колеги служителите на РД ПБЗН поднесоха венец пред паметника на загиналите във войните в град Монтана.
Дата: 15 септември 2016 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми учители и родители,
Скъпи ученици,
 
Най-сърдечно Ви поздравявам с първия учебен ден – 15 септември и откриването на учебната 2016-2017 година!
Скъпи ученици, лятото свърши, започват дълги дни, изпълнени с уроци, контролни, класни работи. Вярвайте на Вашите учители, защото те са хората, които ще Ви помогнат да станете не само по-образовани, но и по-добри граждани на България и света! 
Мили първокласници, обръщам се към Вас, които за първи път ще прекрачите прага на училището. Подайте с вяра и доверие ръка на своите учители, които ще Ви поведат по пътя на мъдростта и знанието. Пожелавам Ви щастливо детство и успехи в учението!
Уважаеми учители, бъдете все така отговорни и пазите богатството на българското училище - неговите възпитаници.  Бъдете здрави, изпълнени с духовни сили и упоритост, за да се борите с трудностите и да получите заслуженото удовлетворение от добре свършената работа. Нека любовта на Вашите ученици бъде най-ценният дар за труда ви!
Уважаеми родители, вярвайте на Вашите деца, бъдете по-близо до тях, за да ги подготвяте заедно с техните учители за предизвикателствата на живота!

      На добър час!


Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 14 септември 2016 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми служители от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана,

Приемете моите най-искрени поздравления по повод професионалния Ви празник!
Значимостта на Вашата професия е огромна. Рисковете, които ежедневно поемате, безсънните нощи в името на живота и безопасността на хората, Ви правят герои в техните очи.
Вярвам, че опитът Ви, отговорността и високият професионализъм при изпълнение на служебния дълг ще повишат общественото доверие и авторитета на институция, която представлявате.
На Вас и Вашите семейства пожелавам здраве, сили и кураж в нелекия път, който сте поели и все така достойно да изпълнявате своя дълг към обществото и родината!

С уважение:
Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана

Дата: 14 септември 2016 Виж още...
СЪОБЩЕНИЕ
Областна дирекция „Земеделие” - гр.Монтана съобщава, че стартира Национална кампания, организирана от Министерство на земеделието и храните под надслов "Подкрепяме българското".
Целта на кампанията е да подкрепи българските производители в опазването и съхранението на традиционните земеделски производства у нас. Земеделието както в страната, така и в област Монтана има дълбоки корени и като отрасъл заема значителен дял в националната и областна икономика. По време на изложението ще се даде възможност на производители и преработватели от област Монтана да достигнат директно до повече потребители със своята продукция – месни и млечни продукти, хляб, хлебни и захарни изделия, плодове, зеленчуци, яйца, пчелни продукти, боза, оцет, вино, бира, сладка и други, които са част от нашата трапеза. 
Дата: 14 септември 2016 Виж още...
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БОЙКО БЛАГОЕВ УЧАСТВА В РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ С ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА В ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ БОЙКО БЛАГОЕВ  УЧАСТВА В РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ С ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА  В ОБЛАСТ МОНТАНАЗаместник областният управител Бойко Благоев взе участие в съвещание на Регионално управление на образованието – Монтана с директори на училища и  детски градини, центровете за подкрепа на личностно развитие и представители на общините в област Монтана.  На форума  бяха обсъдени въпроси относно провеждането на държавната образователна политика през новата учебна  2016/2017 година, както и приоритетните дейности по прилагането на Закона за предучилищното и училищно образование и държавните образователни стандарти.
"Вие сте хората, от които зависи успешното реализиране на  новия Закон и новите Наредби за предучилищното и училищно образование”, каза заместник областният управител. 
Дата: 13 септември 2016 Виж още...
ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО САНИРАНЕ НА МНОГОПРОФИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В БЕРКОВИЦА
ПРИКЛЮЧИХА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ПО САНИРАНЕ НА МНОГОПРОФИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В БЕРКОВИЦАДвамата заместник областни управители Нина Петкова и Бойко Благоев присъстваха на тържествено мероприятие по повод приключването на строително монтажните работи по саниране на жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в град Берковица, кв. Заряница.  Това са първите санирани жилища в област Монтана, със  сключени договори за целево финансиране  № ЕЕ1031/18.06.2015 г. между Българска Банка за развитие, Областен управител на област Монтана и община Берковица (за Сдружение на собственици на многофамилна жилищна сграда, включваща Блок № 10, 12 и 13“ – ж.к. Заряница, гр. Берковица) и договор за целево финансиране № ЕЕ 478/06.04.2015 г., сключен между Българска Банка за развитие, Областен управител на област Монтана и община Берковица (за Сдружение на собственици „Достоен живот 2015-2020“ – бл. 18, 19 и 20 в ж.к. Заряница, гр. Берковица).
Дата: 9 септември 2016 Виж още...