Областна администрация - Монтана

Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZDKZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ ИНФОРМИРАНО ОБЩЕСТВО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „ ИНФОРМИРАНО ОБЩЕСТВО ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ” СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯНа 27.01.2015 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана, с участието на заместник областните управители г-жа Нина Петкова и г-н Петър Петров,  се проведе  дву-модулно обучение – Разработка на стратегии и стратегически документи и Координация и партньорство - по Стратегическо партньорство по Проект BG161Р0003-2.4.02-0022-С0001 „Създаване и развитие на Клъстер”Информирано общество за устойчиво развитие”. В обучението участваха  служители на областна и общински администрации, частния сектор, културни институции и неправителствени организации, работещи на територията на област Монтана. 

Дата: Вчера, 16:50 Виж още...
ПЕЙЗАЖИ ОТ РОДНИЯ СЕВЕРОЗАПАД В ИЗЛОЖБА - ЖИВОПИС НА ГЕОРГИ ПАУНОВ - ПАУНЕЦА
ПЕЙЗАЖИ ОТ РОДНИЯ СЕВЕРОЗАПАД В ИЗЛОЖБА - ЖИВОПИС НА ГЕОРГИ ПАУНОВ - ПАУНЕЦАВ изложбена зала „Кутловица”  на 26 януари 2015 г.  бе открита изложба – живопис на  художника– земляк  Георги Паунов – Паунеца, на която присъства зам. областният управител Петър Петров. Самоукият  автор от Вършец  представи над 60  свои картини, рисувани през последните две години, от които лъха уникалното авторово усещане към природата и красотите на любими, за твореца, места от родния Северозапад.
Заместник областния управител г-н Петър Петров  поздрави твореца, като му пожела здраве, нови творчески вдъхновения и все така да  радва  почитателите си със своя талант и успехи. 

Дата: 26 януари 2015 Виж още...
Заместник областният управител на област Монтана и кметът на община Берковица Димитранка Каменова в Инициативния комитет за откриване на музей на Йордан Радичков
Заместник областният управител на област Монтана и кметът на община Берковица Димитранка Каменова в Инициативния комитет за откриване на музей на Йордан РадичковДнес, 24 януари в храма „Рождество Богородично" в Берковица архимандрит Антим отслужи панихида по повод 11-та годишнина от смъртта на Йордан Радичков, на която присъстваха заместник областния управител г-жа Нина Петкова и главния секретар на Областна администрация – Монтана  г-н Иван Тодоров. След службата в заседателната зала на Община Берковица  публично беше обсъдена  инициативата на Сдружение „Приятелите на Радичков” за създаване на музей на писателя – земляк  в Берковица.

Дата: 24 януари 2015 Виж още...
ОСПОРЕНИ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител са оспорени пред Административен съд Монтана Решение № 1136/18.12.2014 г. и Решение № 1138/18.12.2014 г. на Общински съвет Монтана.
С Решение № 1136 е дадено съгласие за промяна на начина на трайно ползване на земеделски имот от „пасище, мера” в „за индивидуално застрояване” и преобразуването му от публична в частна общинска собствеността. Възможността за промяна на начина на трайно ползване на мери и пасища – общинска собственост е само за други земеделски нужди, а не както е в случая „за индивидуално застрояване”. 
С Решение № 1138 е дадено съгласие за продажба на имот – частна общинска собственост без търг/конкурс, на собственика на законно построена върху него сграда. В случая не са представени доказателства за законността на сградата и липсва изготвена оценка от лицензиран оценител.

Дата: 23 януари 2015 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПОСРЕЩНА РУМЪНСКА ДЕЛЕГАЦИЯ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПОСРЕЩНА РУМЪНСКА ДЕЛЕГАЦИЯДнес, 22.01.2015г. областният управител г-н Ивайло Петров, заедно със заместник областните управители и експерти в Областна администрация – Монтана посрещнаха румънска делегация от Регионалния офис към Съвместния технически секретариат в гр. Кълъраш, водена от изпълнителния директор на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2014–2020 г-жа Николета Минку. Основна идея на неофициалната среща бе  нуждата от сътрудничество в предстоящите  през 2015 година проекти.

Дата: 22 януари 2015 Виж още...
ИВАЙЛО ПЕТРОВ И НИНА ПЕТКОВА УВАЖИХА ПРАЗНИКА НА БАБИТЕ В СЕЛО ГАВРИЛ ГЕНОВО
ИВАЙЛО ПЕТРОВ И НИНА ПЕТКОВА УВАЖИХА ПРАЗНИКА НА БАБИТЕ В СЕЛО ГАВРИЛ ГЕНОВООбластният управител г-н Ивайло Петров и  заместник областният управител  г-жа Нина Петкова бяха гости на традиционния празник Бабинден в село Гаврил Геново, организирано от самодейките в читалището и пенсионерския клуб.  Домакините посрещнаха своите гости  с пита и мед и ги даруваха с ръкоделия, изработени лично за тях, от бабите в селото. 
Жените от певческата група към читалището, заедно с децата от ЦНСТ с. Гаврил Геново, пресъздадоха традиционния обичай „Бабуване”. Г-н Петров пожела на бабите здраве и дълги години да се радват на здрави внуци и правнуци.


Дата: 21 януари 2015 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми лекари и акушери,
На днешния ден, когато по традиция отбелязваме Деня на родилната помощ, записан  в традиционния народен календар като Бабинден, всички ние засвидетелстваме своето уважение към медицинските специалисти, акушери и медици, които ежедневно помагат на много семейства в най-щастливите за тях моменти, а именно раждането на техните деца.
Вярвам, че на този ден десетки хора ще Ви поднесат своето уважение, в знак на искрена благодарност, за Вашата всеотдайност и професионализъм. Присъединявам се към тях с пожелание за здраве, лично щастие, спорна работа и много поводи за гордост!
Нека радостта на родителите бъде отплата за Вашия неуморен труд в името на живота!
Честит празник!

С уважение,
Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана


Дата: 21 януари 2015 Виж още...
РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2015 Г.
РАБОТНА СРЕЩА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ  2015 Г.По инициатива на народния представител от ПП ГЕРБ  Десислава Атанасова и със съдействието на областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров се проведе работна среща с участието на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта д-р Асен Ангелов и кметовете на общините  от региона за представяне на възможностите, които  ще  предложи Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  през новия програмен период 2014-2020 г. На форума  беше обсъден и Националния план за действие по заетостта за 2015 г., който бе одобрен през изминалата седмица на заседание на Министерски съвет. 

Дата: 19 януари 2015 Виж още...
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С БЕЗПЛАТНОТО САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В МОНТАНА
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С БЕЗПЛАТНОТО САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В МОНТАНАНародният представител от ПП ГЕРБ Десислава Атанасова и областният управител Ивайло Петров дадоха пресконференция в Областна администрация Монтана във връзка със стартиращата „Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“. Двамата запознаха представителите на регионалните медии с изготвената от Министерството на регионалното развитие и благоустройството специална брошура с най-важните моменти на програмата.
Госпожа Атанасова и г-н Петров  обясниха, че по тази програма могат да кандидатстват всички многофамилни жилищни сгради, които наброяват не по-малко от 36 самостоятелни обекта. Десислава Атанасова подчерта, че целта е целият блок да кандидатства заедно, а не по-отделно. „Позитивният ефект върху бюджета на семействата, особено в беден регион като Монтана, ще е огромен.

Дата: 19 януари 2015 Виж още...
В ГАГАНИЦА ОТБЕЛЯЗАХА БАБИНДЕН
В ГАГАНИЦА ОТБЕЛЯЗАХА БАБИНДЕННа 19 януари 2015 г. самодейната певческа група на с. Гаганица организира отбелязването на празника Бабинден, на който официален гост бе заместник областния управител на област Монтана г-жа Нина Петкова. 
По стара българска традиция, домакините посрещнаха своя гост с пита и мед и изнесоха богата празнична програма с много народни песни и танци.Дата: 19 януари 2015 Виж още...
Национална програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради на МРРБ
Министерството на регионалното развитие и благоустройството изготви специална брошура с най-важните моменти на стартиращата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Брошурата дава информация и отговори на най-важните въпроси, касаещи програмата, която предоставя 100% безвъзмездна финансова помощ за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в допустимите сгради.

Дата: 19 януари 2015 Виж още...
УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИНСТРАЦИЯ МОНТАНА ПО ОПАК
УСПЕШНО РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТ НА ОБЛАСТНА АДМИНИНСТРАЦИЯ МОНТАНА ПО ОПАКНа 16 януари 2015 г. в Областна администрация Монтана се проведе заключителна пресконференция по проект „Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана”. Проектът се реализира чрез договор за безвъзмездна финансова помощ № А13-22-19/24.04.2014 г., осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 Областният управител г-н Ивайло Петров откри пресконференцията, на която присъстваха г-жа Нина Петкова и г-н Петър Петров – заместник областни управители на област Монтана, заместник областния управител на област Враца – г-жа Ирина Иванова, директори на териториални структури в област Монтана и служители на администрацията.
Общата цел от изпълнението на проекта  бе „Повишаване административния капацитет на служителите в областна администрация Монтана чрез обучение, за постигане на административна култура, ориентирана към нуждите на обществото”.
Специфични цели на проекта:

Дата: 16 януари 2015 Виж още...
ПРЕДСТОЯЩА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ПО ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2015 Г.
ПРЕДСТОЯЩА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КАНДИДАТСВАНЕ ПО ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2015 Г.По инициатива на народния представител в 43 НС от 12 МИР – Монтана г-жа Десислава Атанасова и със съдействието на областния управител на област Монтана г-н Ивайло Петров, на 19 януари 2015 г. (понеделник) от 11:00 ч. ще се проведе работна среща с кметовете на общини от региона за представяне на възможностите, които предлага Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” за новия програмен период 2014-2020 г. На срещата ще бъде обсъден и Националния план за действие по заетостта за 2015 г., който бе одобрен на вчерашното заседание на Министерски съвет.
За участие във форума е поканен и изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, д-р Асен Ангелов. Целта на събитието е да провокира дискусия за осъществяването на устойчива политика за намаляване на високото равнище на безработица в област Монтана.
След края на работната среща от 13:00 часа е предвидено провеждането на пресконференция с представители на медиите от област Монтана. 

Дата: 15 януари 2015 Виж още...
Върнати за ново обсъждане решения на общинските съвети Брусарци, Бойчиновци, Георги Дамяново и Лом
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 318/29.12.2014 г. на Общински съвет Брусарци, с което е приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Брусарци, като са въведени такси: за право на преминаване, право на прокарване и за осигуряване на свободен достъп през общински поземлени имоти. Правото на преминаване през общински поземлени имоти и правото да се прокарат отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти се учредява, когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно, със заповед на кмета.

Дата: 15 януари 2015 Виж още...
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕТО – ГАРАНЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНА И ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ МОНТАНА”

ПРОЕКТ „ОБУЧЕНИЕТО – ГАРАНЦИЯ ЗА КОМПЕТЕНТНА И
ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ МОНТАНА”
ДОГОВОР № А13-22-19/24.04.2014 г.

ОСЪЩЕСТВЯВАН С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”

П Р О Г Р А М А
ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
16 януари 2015 г., гр. Монтана

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
10:30 – 11:00 Регистрация
11:00 – 11:30 Откриване
Ивайло Петров
Областен управител на област Монтана
11:15 – 11:45 Представяне на резултатите от проекта
Екипът по проекта
11:45 – 12:00 Дискусия
12:00 – 12:30 Кафе пауза

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАКЛЮЧИТЕЛНАТА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ОТ ТУК!Дата: 14 януари 2015 Виж още...