Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Последни актуализации

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZDKZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВA
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
на основание чл. 124б, ал. 3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/
О Б Я В Я В А,
че със Заповед № ДС-12-1/23.04.2014 г. е дал Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП-ПП/ за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии, за изграждане на обект “Оптична кабелна линия с. Расово – с. Комощица”, разположен на територията на общините Медковец и Якимово, област Монтана.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

Дата: Днес, 10:01 Виж още...
Национална кампания „Детската безопасност – споделена грижа и отговорност“ стартира днес
Национална кампания „Детската безопасност – споделена грижа и отговорност“ стартира днесНа 23 април 2014 г. /сряда/ e даден официален старт на Националната кампания на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ на тема: „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа“. 
През тази година кампанията ще протече под мотото „Да предпазим живот! Да променим мисленето!”. В тази връзка експертна междуведомствена работна група е изготвила Програма за провеждане на кампанията и регламентите към нея. 
Кампанията отразява виждането, че възрастните хора са отговорни за основното право – правото на живот и развитие на децата.  За целта се провокират институции и средища, вкл. медиите, както и самите деца, да участват в инициативи, променящи средата и културата на поведение.
В програмата е предвидено провеждането на национален конкурс за детска рисунка и фотография/колаж на тема „Победи опасността“. Конкурсът е за деца от 5 до 18 г. като срокът за получаване на творбите е в периода 23 април – 1 ноември 2014 г.

Дата: Вчера, 16:12 Виж още...
УЧЕНИЧЕСКА ВИКТОРИНА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ”
УЧЕНИЧЕСКА ВИКТОРИНА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ”На 23 април 2014 г. от 10,00 часа в Общински младежки дом - гр. Монтана ще се проведе Областен кръг на Националната ученическа викторина „Да запазим децата на пътя”, с подкрепата и съдействието на Областна администрация Монтана, Регионален инспекторат по образованието – Монтана, Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Монтана, Български младежки Червен кръст – Монтана и СБА – Монтана.
В състезанието ще участват ученици от 5 до 8 клас от следните училища:
Трето ОУ „Иван Вазов” – Берковица
Второ ОУ „Иван Вазов” – Вълчедръм
СОУ „Иван Вазов” – Вършец
Второ СОУ „Н. Й. Вапцаров” – Монтана
ОУ „Петър Парчевич” – Чипровци
Класиралият се на първо място отбор ще вземе участие в Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”, която ще се проведе в периода 13-15 май 2014 г. в гр. Смядово, област Шумен.

Дата: 22 април 2014 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми съграждани,

Приемете моите поздрави по случай един от най-големите християнски празници Възкресение Христово – Великден!
Нека все по-често да търсим доброто в себе си, нека всеки от нас да подаде ръка на ближния и да живеем в задружие - силни, обединени и с обща цел – развитието на нашата Родина – България! 
Пожелавам ви настъпващите Великденски празници да изпълнят домовете ви с топлина, светлина и добро настроение.

Бъдете живи, здрави и благословени! Христос Воскресе!

инж. Николай Пенчев
Областен управител на област Монтана

Дата: 19 април 2014 Виж още...
НА ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДАЗД ПОСЕТИ МОНТАНА
НА ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДАЗД ПОСЕТИ МОНТАНА Днес, 17 април 2014 г., ръководителите на отговорните институции за провеждането на държавната политика в областта на закрила на детето направиха щастливи децата от Центъра за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ в град Монтана.
На Велики четвъртък, най-важният ден от Страстната седмица и първият преди празника Възкресение Христово, г-жа Ева Жечева - председател на Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, инж. Николай Пенчев – областен управител на област Монтана, г-н Милен Гечовски - заместник областен управител, г-н Тихомир Антонов - заместник-кмет на община Монтана и г-жа Стефка Александрова - директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане – Монтана, заедно с представителя на област Монтана в Съвет на децата към ДАЗД и членове на Общинския съвет на децата, имаха удоволствието да допринесат за радостта и усмивките на децата, настанени в ново разкритата социална услуга по проект „Детство за всички” в областния град.

Дата: 17 април 2014 Виж още...
ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Със Заповед на Областния управител са оспорени пред Административен съд - Монтана две решения на Общински съвет Георги Дамяново. 
С Решение № 358/13.02.2014 г. се изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Георги Дамяново. Измененията са незаконосъобразни, поради допуснати нарушения на материалния закон. С тях са въведени допълнителни условия и критерии за реализиране на законово гарантираното право на гражданите за освобождаване от такса битови отпадъци. Нарушени са и процесуалните правила по приемането/изменението на нормативен акт.

Дата: 17 април 2014 Виж още...
Преглед на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България
Преглед на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република БългарияДнес, 16 април 2014 г., на посещение в област Монтана беше г-жа Джоана Роджърс – международен консултант за преглед на изпълнението на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”. 
По предложение на УНИЦЕФ България, за да се направи кратък преглед на процеса на деинституционализация – какво е сегашното положение и какви насоки биха могли да се очертаят за напред, г-жа Роджърс се срещна с инж. Николай Пенчев – областен управител на област Монтана, г-н Милен Гечовски – зам. областен управител, г-н Златко Живков – кмет на община Монтана и представители на институции и социални услуги, ангажирани в процеса.

Дата: 16 април 2014 Виж още...
Регионалната среща: „Интегрирани услуги и програми за превенция на деца и семейства от уязвимите общности”
Регионалната среща: „Интегрирани услуги и програми за превенция на деца и семейства от уязвимите общности”В подкрепа на институциите, организациите и неправителствения сектор, ангажирани в процеса по деинституционализация на грижата за деца, както и за изпълнението на дейности за подобряване благосъстоянието на децата на територията на област Монтана, за подкрепа на малките деца и техните родители, деца в риск и уязвими семейства и общности, както и в изпълнение на подписан Меморандум с УНИЦЕФ, на 15 април 2014 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе регионална среща.
Срещата бе по инициатива на Областния управител на област Монтана и се осъществи с активното съдействие на УНИЦЕФ – клон България на тема „Интегрирани услуги и програми за превенция на деца и семейства от уязвимите общности”.

Дата: 16 април 2014 Виж още...
ЗНАЧЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ БЕ ОБСЪДЕНО НА ТРАНСГРАНИЧНА КРЪГЛА МАСА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ЗНАЧЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАВОДНЕНИЯ БЕ ОБСЪДЕНО НА ТРАНСГРАНИЧНА КРЪГЛА МАСА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАНа 10.04.2014 г, сдружение EКOЛИНКС-ГСУПРООС Русе съвместно с Областна администрация Монтана, проведоха  кръгла маса на тема: „Значението на мерките за защита от наводнения”. 
Присъстващите имаха възможността да се запознаят с основните аспекти в нормативата уредба, касаещи мерките за защита при бедствия паралелно със задълженията и функциите на териториалните структури на държавната администрация, които участват в цялостния механизъм за навременна реакция при бедствия.
Специални гости на събитието, чиито домакин бе Областният управител на област Монтана инж. Николай Пенчев, бяха г-н Калин Коку и г-н Корнелиу Джорджеску от организациите ANIF  и FDCL  на Република  Румъния, чиято сфера на дейност включва защитата при бедствия. Те презентираха румънския опит и запознаха участниците в кръглата маса с проектните инициативи, които се предприемат в северната ни съседка по отношение на превенцията на наводнения.
От българска страна наред с  екипа на сдружението -  организатор EКOЛИНКС-ГСУПРООС Русе участие взеха и  представители на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана, “Напоителни система” ЕАД – клон Мизия и общините от област Монтана.

Дата: 11 април 2014 Виж още...
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СТАТИИ В УИКИПЕДИЯ
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА СТАТИИ В УИКИПЕДИЯОбластна администрация Сливен обявява национален конкурс за статии в Уикипедия по следните теми:
1.Добри Желязков-Фабрикаджията - живот и дело;
2.Текстилна индустрия в България - развитие и съвременно състояние;
3.Текстилна индустрия  и  занаяти  в  област  Сливен  -  развитие  и  съвременно състояние
Конкурсът се организира в рамките на Национално честване „180 г. българска индустрия“ и цели:
• да повиши познанията на младите хора за значими национални събития и личности;
• да повиши познанията на младите хора за националната икономика;
• да стимулира младите хора да издирват материали за родния край;
• да изгради умения за писане на енциклопедичен материал;
• да обогати съдържанието на български език на Уикипедия.

Дата: 11 април 2014 Виж още...
КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ
Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България (Централен информационен и координационен офис и 27 Областни информационни центъра) стартира конкурс за младежки проект. В него могат да участват ученици, студенти и безработни младежи от 17 до 21 годишна възраст. 
Участието е с разработване на проектно предложение чрез използването на специално създаден за целите на конкурса формуляр за кандидатстване (формулярът е достъпен на http://eufunds.bg/bg/page/1024/). Участникът трябва да формулира и опише своята идея, какво цели чрез нейното реализиране, какви средства са необходими за изпълнението й и как обществото ще бъде информирано за проекта и резултатите от него. В същото време идеята, описана в проекта, трябва да съответства на заложените приоритети по една от 7-те оперативни програми за програмния период 2014 – 2020 г.

Дата: 11 април 2014 Виж още...
ОБЯВA
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед №ДС-15-9(4)/08.04.2014 г. на областния управител на област Монтана
О Б Я В Я В А
Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, УПИ ІІ с площ 842 кв. м. в кв. 15 по плана на с. Вирове, област Монтана, представляващ незастроен терен.
Търгът ще се проведе на 14.05.2014 г. от 13.00 часа в 303 стая на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1. при начална тръжна цена 2190,00 /две хиляди сто и деветдесет/ лева без ДДС.
Тръжни документи на цена 120 (сто и двадесет) лева с включен ДДС се закупуват до 12,00 часа на 28.04.2014 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.
Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни документи и след предварителна заявка на тел. 096 399113 или 096 399128 до 12,00 часа на 28.04.2014 г.
Депозит за участие в търга в размер на 1000 (хиляда) лева се внася по сметка на Областен управител Монтана, IBAN: BG 05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF при Банка ДСК, клон Монтана, до 12.05.2014 г. (включително). Депозитната вноска на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада при плащане на цената. Депозитната вноска на класирания на второ място участник се възстановява след изтичане на срока по чл. 57, ал. 1 от ППЗДС, а на участниците, класирани на трето и следващи места, след приключване на търга. Внесеният депозит не се олихвява.
Краен срок за подаване на заявления за участие в търга заедно с останалите тръжни документи, поставени в запечатан и надписан непрозрачен плик, е до 12.00 часа на 12.05.2014 г. в стая 308 на Областна администрация Монтана

За информация: 096/ 399113; 096/ 399128
Лице за контакти: Мариела Богданова; Силва Викторова

Дата: 8 април 2014 Виж още...
ОБЯВA
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед №ДС-15-3(4)/08.04.2014 г. на областния управител на област Монтана
О Б Я В Я В А
Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, находящ се в област Монтана, община Берковица, землището на с. Бързия, местността „Поплаловица”, имот № 062025 с площ 1288 кв.м.
Търгът ще се проведе на 14.05.2014 г. от 10.00 часа в 303 стая на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1. при начална тръжна цена 3864,00 /три хиляди осемстотин шестдесет и четири/ лева без ДДС.
Тръжни документи на цена 120 (сто и двадесет) лева с включен ДДС се закупуват до 12,00 часа на 28.04.2014 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК. Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни документи и след предварителна заявка на тел. 096 399113 или 096 399128 до 12,00 часа на 28.04.2014 г.
Депозит за участие в търга в размер на 1000 (хиляда) лева се внася по сметка на Областен управител Монтана, IBAN: BG 05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF при Банка ДСК, клон Монтана, до 12.05.2014 г. (включително). Депозитната вноска на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада при плащане на цената. Депозитната вноска на класирания на второ място участник се възстановява след изтичане на срока по чл. 57, ал. 1 от ППЗДС, а на участниците, класирани на трето и следващи места, след приключване на търга. Внесеният депозит не се олихвява.
Краен срок за подаване на заявления за участие в търга заедно с останалите тръжни документи, поставени в запечатан и надписан непрозрачен плик, е до 12.00 часа на 12.05.2014 г. в стая 308 на Областна администрация Монтана

За информация: 096/ 399113
096/ 399128
Лице за контакти: Силва Викторова
Мариела Богданова

Дата: 8 април 2014 Виж още...
НАГРАДИХА ПРИЗЬОРИТЕ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ И РИСУНКА „ЕДИН СВЯТ – ОБЩИ МЕЧТИ”
НАГРАДИХА ПРИЗЬОРИТЕ В КОНКУРСА ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ И РИСУНКА  „ЕДИН СВЯТ – ОБЩИ МЕЧТИ”На 8 април 2014 г. по повод Международния ден на ромите, Областният управител на област Монтана връчи наградите на призьорите в ученическия конкурс за есе и рисунка „Един свят – Общи мечти”.
Конкурса бе организиран съвместно между Областна администрация Монтана и Регионалния инспекторат по образованието – Монтана, с цел популяризиране сред младежите информация за Международния ден на ромите, подбуждане на позитивно отношение и толерантност между учениците от различен етнически произход. 
Отличените в различните възрастови групи са:    


Дата: 8 април 2014 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУважаеми съграждани,
На Международния ден на ромите приемете моите поздрави и багопожелания към всички Вас за здраве, благополучие, вяра и уважение към ближния!
Бъдете все така смели, горди и щастливи! Посрещайте смело новите предизвикателства на живота и бъдете истински хора!
Днес, във времена на надежда и упование към по-добро вярвам, че съвместно с всички вас можем да създадем едно ново и красиво бъдеще за ромската общност, изпълнено с надежди, усмивки и нестихващи успехи!
На добър час!

С уважение,
Николай Пенчев
Областен управител на област Монтана


Дата: 8 април 2014 Виж още...