Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч. Областният управител инж. Николай Пенчев очаква Вашите предложения, които са свързани с подобряване на бизнес средата, създаване на условия за социално и икономическо съживяване и подобряване качеството на живот в област Монтана в секция "ОБРАТНА ВРЪЗКА".

Последни актуализации

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност
Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZDKZLD

Ако сте пострадал от престъпление

КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ SEEMIG ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАБОТЕН ВАРИАНТ НА МЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА МИГРАЦИЯТА
КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ SEEMIG ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА РАБОТЕН ВАРИАНТ НА МЕСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА МИГРАЦИЯТАНа 24 юли 2014 г. в зала № 1 на Областна администрация Монтана се проведе кръгла маса за представяне и приемане на работен вариант на „Местна стратегия за подобряване на производството и използването на данни за миграцията, пазара на труда и човешкия капитал”.
Събитието се проведе като част от дейностите по проект „SEEMIG – Управление на миграцията и нейното влияние в страните от Югоизточна Европа - Международни дейности, насочени към изготвяне на стратегии, основани на доказателства” и на него присъстваха представители на Териториално статистическо бюро – Монтана, Териториално звено ГРАО – Монтана, Регионална служба по заетостта – Монтана, Бюро по труда – Монтана, ОД на МВР – Монтана, ТД на НАП, ТД на НОИ, РИО – Монтана и други заинтересовани страни.

Дата: 24 юли 2014 Виж още...
Проведе се кръгла маса за използване на възможностите на „синя стая” в Монтана
Проведе се кръгла маса за използване на възможностите на „синя стая” в МонтанаНа 23.07.2014 г. се проведе кръгла маса на тема „Изслушване и разпит на деца – използване на възможностите на „синята стая” в Монтана”. По време на кръглата маса бяха представени международни стандарти и националното законодателство в областта на правосъдието за детето, както и практики по щадящо изслушване на деца.
Използването на специализирани помещения за изслушване и разпит, особено за децата свидетели и жертви на насилие, се утвърждава в България през последното десетилетие в съответствие със съществуващите добри практики в страни като Норвегия, Швеция, Исландия, както и на опита на Франция и Полша, съобразени с международните стандарти.

Дата: 23 юли 2014 Виж още...
13-тата в страната „синя стая” бе открита официално днес в Монтана
13-тата в страната „синя стая” бе открита официално днес в МонтанаСпециализирано помещение за изслушване и разпит на деца – „синя стая” бе открито официално днес в Монтана. Помещението се намира до Областния информационен център в Монтана и неговата цел е да се избегне допълнителното травмиране на детето в процеса на разследване и правораздаване и да се зашитят неговите права и най-добър интерес, като в същото време сегарантира събирането на пълна и точна информация по даден случай, за да може да се положи ефективно правосъдие.
На откриването присъстваха г-н Николай Пенчев, областен управител на област Монтана, г-н Милен Гечовски, зам. областен управител на област Монтана, г-н Златко Живков, кмет на община Монтана, г-жа Милена Харизанова, програмен директор „Закрила на детето” в УНИЦЕФ България. 

Дата: 23 юли 2014 Виж още...
177 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
177 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИНа 18 юли 2014 г. се навършиха 177 години от рождението на Апостолът на свободата Васил Левски.
В Монтана Регионалния исторически музей и Общински комитет „Васил Левски” организираха възпоменание пред паметника на Апостола и радетелите на духа и свободата от Българския Северозапад.
По време на церемонията заместник областните управители на област Монтана, г-н Владимир Теофилов и г-н Милен Гечовски, кметът на община Монтана, г-н Златко Живков, граждани и гости на областния град, поднесоха венци и цветя в памет на нашия национален герой.Дата: 18 юли 2014 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСРЕЩНА ЕКСПЕРТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА БЕЛГИЯ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСРЕЩНА ЕКСПЕРТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА БЕЛГИЯГ-жа Илзе Ван Мелхен – аташе към службата по извънредни ситуации на провинция Антверпен, към Министерството на вътрешните работи на Белгия, посети Учебния център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” в Монтана с цел да се запознае с тренировъчната база и възможностите на центъра за организиране и провеждане на учения на национално и международно ниво.
След учебния център, г-жа Мелхен бе посрещната и от областния управител на област Мoнтана, г-н Николай Пенчев, с който дискутираха успешните практики за обучение на представителите на изпълнителната власт за реагиране при бедствия, пожари и извънредни ситуации, които се прилагат в България и Белгия.

Дата: 2 юли 2014 Виж още...
ОСПОРЕНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ
Със Заповед на областния управител е оспорено пред Административен съд -Монтана Решение № 529 от Протокол № 64, прието на заседание на Общински съвет Лом, проведено на 20.05.2014 г. С посоченото Решение общинският съвет допълва Договора за управление на горските територии – общинска собственост, без изрично да е включено като точка в предварително обявения дневен ред и в докладната записка на кмета. Гласуваното решение е взето в противоречие с процедурните правила, регламентирани в Правилника за организацията и дейността на общинския съвет на община Лом, по отношение реда за внасяне, разглеждане на проектите и вземане на решения от компетентния орган. Нарушена е и нормата на чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА, която съдържа императивното изискване, решенията във връзка с придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, каквото безспорно е настоящото, да се приемат с поименно гласуване. Допуснатото съществено нарушение на процедурните изисквания на цитираната разпоредба е опорочило волеизявлението на колективния орган и е основание за отмяната му.

Дата: 30 юни 2014 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИНа 26 юни 2014 г. в Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (ОССЕИВ).
Заседанието премина под формата на координационно-информационна среща, с която се даде началото на областното планиране за новия програмен период 2014-2020 г., свързано с изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. 
На срещата бяха представени методически указания за предстоящия процес по планиране, примерен общински план, изготвен от 18 неправителствени организации, както и бяха направени коментари по бъдещи дейности на ОССЕИВ в сферата на интеграцията на ромите.

Дата: 27 юни 2014 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - МОНТАНАВъв връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Правилника  за дейността и функциите на Областната епизоотична комисия на 26.06.2014г. от 14:00 часа в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе редовно заседание на епизоотичната комисия – Монтана. На заседанието д-р Антов – директор на ОД по „Безопасност на храните” – Монтана запозна присъстващите с актуалната епизоотичната обстановка в страната и на Европейския континент – случаите на туберколоза, трансмисивни инфекции по животните и зоонози, пренасяни от кърлежи и кръвосмучещи насекоми – Син език, Хеморагични трески, Ку треска, Лаймска болест. 

Дата: 26 юни 2014 Виж още...
ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАНа 25 юни 2014 г. от 11.00 часа в Областна администрация Монтана се проведе пресконференция по инициатива на Областния управител на област Монтана, г-н Николай Пенчев, по повод падналите през последната седмица в областта интензивни дъждове.
Областният управител и началника на  ОУ „ПБЗН” – Монтана, комисар Райков, представиха актуална информация за състоянието на водните обекти в област Монтана, експертни заключения от проведени проверки по язовири, реки и речни корита, както и информация за сумите, които са необходими за спешен ремонт и укрепване на територията на целия регион. 
Екипът на Областна администрация Монтана се похвали и с присъдения приз за „Най-прозрачна областна администрация” за 2013 г., който администрацията получи на официална церемония вчера в хотел „Рамада София”.

Дата: 25 юни 2014 Виж още...
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ВИЗИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЛАСТ МОНТАНА”
КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА: „ВИЗИЯ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЛАСТ МОНТАНА”Днес, 24.06.2014 г., в заседателна зала на Общински младежки дом – Монтана, по инициатива на Областния управител на област Монтана – инж. Николай Пенчев, съвместно с Дирекция „Регионална служба по заетостта” - Монтана и с любезното присъствие на г-жа Росица Янкова - заместник-министър на труда и социалната политика и г-н Асен Ангелов - изпълнителен директор на Агенция по заетостта, се проведе конференция на тема: „Визия за реализирането на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта в област Монтана”.
На срещата присъстваха представители на териториални структури в област Монтана, работодатели, работодателски организации, професионални училища, неправителствени организации, както и безработни младежи. 
Конференцията се проведе с цел да се организира изпълнението на цялостна координирана политика в помощ на младите хора в област Монтана.

Дата: 24 юни 2014 Виж още...
ВРЪЧИХА СТАТУЕТКАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ЗА „НАЙ-ПРОЗРАЧНА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ” ЗА 2013 ГОДИНА
ВРЪЧИХА СТАТУЕТКАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ЗА „НАЙ-ПРОЗРАЧНА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ” ЗА 2013 ГОДИНАНа 24 юни 2014 г. на официална церемония в хотел „Рамада София”, заместник областният управител на област Монтана, г-н Владимир Теофилов, получи статуетката за „Най-прозрачна областна администрация” за 2013 г.
Наградата се присъжда от „Фондация за прозрачни регламенти” за прозрачност и партньорство в работата на администрациите. 
При получаването на приза, г-н Теофилов изказа своята благодарност към всички служители на администрацията, които основно допринесоха отличието да бъде именно в Монтана, както и увереност, че администрацията ще се стреми поне още три години да го задържи в свои ръце и да бъде първенец сред останалите областни администрации в страната.

Дата: 24 юни 2014 Виж още...
ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане решение № 377 от Протокол № 35, прието на заседание на Общински съвет Бойчиновци, проведено на 29.05.2014 г. С посоченото решение общинският съвет дава съгласие за удължаване сроковете на договори за отдаване под наем на общински имоти за срок от 1 година. Съгласно чл. 14, ал. 1 от ЗОС, свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс като липсва законова възможност за удължаване на срока на вече сключен договор за наем. Неприложима в случая е и разпоредбата § 78, ал. 2 от ЗОС, доколкото касае само договори, които следва да са сключени за срок по-малък от 10 години и да са действащи към датата на влизане в сила на изменението на закона (през 2004 г.). ЗОС не предвижда възможност общинският съвет да удължи сроковете по договорите за наем на общинските имоти.

Дата: 24 юни 2014 Виж още...
СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН АДРЕС
СЪБОЛЕЗНОВАТЕЛЕН   АДРЕСУважаеми съграждани,
На днешния черен и изпълнен с мъка и болка ден, искам да изразя своите най-искрени съболезнования към семействата и близките на загиналите по време на последните интензивни валежи и наводнения в град Варна. 
Човешкият живот на земята е твърде кратък, за да осъществим всички планове, които сме начертали за нас и нашите деца. Понякога дори, не успяваме и да покажем чувствата, които изпитваме един към друг. Не знаем докога ще продължи нашият жизнен път и кога вече сме изпълнили мисията, за която сме изпратени на земята.
Остава ни само да вярваме и да се уповаваме на Бог, който обещава по-добър живот след смъртта. 
Вярвам, че жителите на област Монтана остават съпричастни и към болката на онези, които останаха без домове, без надежда и вяра. 
Приканвам всички, които не са го направили до момента, да подкрепят кампанията за набиране на средства за жителите на гр. Варна, пострадали от наводнението, като изпратят SMS на номер 17 777 за всички мобилни оператори на цена 1.00 лв. с текст „DMS VARNA”.

инж. Николай Пенчев
Областен управител на област Мoнтана

Дата: 23 юни 2014 Виж още...
ИНФОРМАЦИЯ
През април 2014 г. областна администрация Монтана стартира реализацията на проект „Обучението – гаранция за компетентна и ефективна администрация на област Монтана”. Проектът е финансиран по договор № А13-22-19/24.04.2014 г., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO002/13/2.2-13, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Оперативна програма „Административен капацитет”, чрез Европейския социален фонд.
Във връзка с обявената по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки Публична покана /ID 9030224/ с предмет - избор на изпълнител на дейност 4 „Провеждане на групови чуждоезикови обучения” от проекта, уведомяваме всички заинтересовани лица, че отварянето на офертите ще се състои на 20.06.2014 г. от 18.00 ч. в малката заседателна зала на Областна администрация Монтана.

Заповед № РД-22-18/19.06.2013 г.


Дата: 19 юни 2014 Виж още...
ОФИЦИАЛНО БЕ ОТКРИТ ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В БЕРКОВИЦА
ОФИЦИАЛНО БЕ ОТКРИТ ЦЕНТЪРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА В БЕРКОВИЦАЗаместник областният управител на област Монтана, г-н Милен Гечовски, и кметът на община Берковица, г-жа Димитранка Каменова, прерязаха лентата на новооткрития Център за обществена подкрепа в град Берковица.
Сред официалните гости на събитието бяха заместник-кметовете на община Берковица, народни представители от област Монтана, директора на РДСП – Монтана, г-жа Стефка Александрова, директора на Комплекса за социални услуги в Монтана, г-н Тони Тодоров, директори на училища и медии.Дата: 16 юни 2014 Виж още...